Stilling:

Webredaktør

Søknadsfrist 12.12.2018

Norges musikkhøgskole

Norges musikkhøgskole (NMH) er en kunstfaglig og vitenskapelig høgskole. NMH er anerkjent som en internasjonalt ledende musikkutdanningsinstitusjon med dyktige lærere og engasjerte studenter i et inspirerende miljø. NMH utdanner musikere, komponister, dirigenter, pianostemmere, musikkpedagoger og musikkterapeuter på bachelor-,

master- og doktorgradsnivå. NMH har en omfattende konsertvirksomhet og høy aktivitet innen kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning. NMH holder til på Majorstua i Oslo og har 750 studenter og 350 ansatte. Høgskolen er en lA - bedrift. Les mer på www.nmh.no

Norges musikkhøgskole søker nettansvarlig med høy digital og teknisk kompetanse.

Om stillingen

Norges musikkhøgskole går inn i spennende tid med nettambisjoner utenom det vanlige. Som nettansvarlig blir du med i et pågående prosjekt med å lage helt nye sider for skolen, i tett samarbeid med en ekstern prosjektleder. Nmh.no skal bli nyskapende og kommunikativ. Vi søker derfor en ambisiøs medarbeider som både har tekniske og kommunikasjonsfaglige forutsetninger for å lykkes.

Vi lanserer for øyeblikket lydenav.no med eksperimentelle fortellerteknikker på nett. I tillegg har vi en pågående satsing på markedsføring, blant annet gjennom sosiale medier og nettsider. Podkasten "Lyden av" er snart tilgjengelig, og vi satser på godt innhold med film, lyd, bilder og tekst.

Som nettansvarlig sørger du for at nettstedene våre og andre digitale kanaler, er nyttige og relevante for målgruppene våre. Kommunikasjonssjef er redaktør for innholdet, men den generelle tekniske utviklingen blir ledet av nettansvarlig i samspill med øvrig kommunikasjonsstab, utviklermiljøer og eksterne designere.

Vi søker derfor deg som er teknologisk anlagt, men som også er glad i å jobbe med mennesker. I tillegg er du særlig attraktiv om du er selvstendig og klarer å se digitale muligheter sammen med samarbeidspartnere – og hvordan dette på beste måte kan implementeres sammen med dine kollegaer på Musikkhøgskolen.

Ansvarsområder og sentrale oppgaver

 • Overordnet teknisk ansvar for nettstedet
 • Bindeledd mellom utviklere og brukere
 • Bidra til, og noen ganger lede, digitale utviklingsprosjekter
 • Utvikle strategier for kommunikasjon og PR sammen med seksjonen og ledelsen
 • Kartlegge og forstå brukerbehov
 • Oppfølging av prosjekter som inkluderer flere samarbeidspartnere
 • Drive fram digitale prosesser

Kvalifikasjoner

 • Relevant utdanning fra universitet eller høyskole, minimum bachelornivå
 • Svært god evne til å uttrykke deg godt på norsk både muntlig og skriftlig
 • Kunnskap og erfaring i et eller flere CMS-systemer
 • Nysgjerrig på ny teknologi, og erfaring med å diskutere løsninger med et teknisk miljø.
 • Teknisk innsikt
 • Forståelse av enkel kode (HTML, CSS)
 • Erfaring med å forvalte store mengder digitalt innhold

Personlige egenskaper

 • Initiativrik, engasjert, pliktoppfyllende og positiv
 • Arbeider effektivt, strukturert, nøyaktig og med god gjennomføringsevne
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner

Generelt

Stillingen er underlagt de regler som til enhver tid gjelder for tilsatte ved Norges musikkhøgskole.

Stillingen lønnes etter statens regulativ som rådgiver (stillingskode 1434) eller seniorrådgiver (stillingskode 1364), lønnstrinn 55-69 (f.t. kr 489 600– 619 300 pr. år).

Det trekkes 2% lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Vi oppfordrer alle kvalifiserte personer til å søke, uavhengig av kulturell bakgrunn, alder og funksjonsevne.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkerne kan offentliggjøres selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på offentlig søkerliste, jf. Offentlighetsloven § 25 pkt. 2. Søkerne vil i så tilfelle bli varslet om dette.

Nærmere opplysninger om stillingen får du ved henvendelse til seksjonssjef Kjetil A. Bjørgan, tlf 918 18 646.

Aktuelle søkere til stillingen vil bli innkalt til intervju.

Søk på stillingen