Ledig stilling ved Norges musikkhøgskole

Rådgiver - studieadministrative systemer

Søknadsfrist: 24.09.2019

Ønsker du å bli systemansvarlig for våre studieadministrative systemer?

Om stillingen

Ved Norges musikkhøgskole er det ledig stilling som rådgiver med hovedansvar for Felles studentsystem (FS) og andre studieadministrative systemer. Stillingen ligger under Studie- og FoU-seksjonen, og er knyttet til seksjonens utviklingsteam.

Norges musikkhøgskole

Norges musikkhøgskole (NMH) er en kunstfaglig og vitenskapelig høgskole. NMH er anerkjent som en internasjonalt ledende musikkutdanningsinstitusjon med dyktige lærere og engasjerte studenter i et inspirerende miljø. NMH utdanner musikere, komponister, dirigenter, pianostemmere, musikkpedagoger og musikkterapeuter på bachelor-, master- og doktorgradsnivå. NMH har en omfattende konsertvirksomhet og høy aktivitet innen kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning. NMH holder til på Majorstuen i Oslo og har 750 studenter og 350 ansatte. Les mer på www.nmh.no

Arbeidsoppgaver

Stillingen er tillagt hovedansvar for drift av Felles studentsystem (FS) ved høgskolen og for drift av andre studieadministrative systemer som bl.a. timeplansystem (TimeEdit), e-læringssystem (Canvas) og system for elektronisk eksamen (Inspera).

Arbeidsoppgaver vil bl.a. omfatte:

 • Lokal tilpasning, vedlikehold og drift av FS
 • Integrasjon mellom FS og andre administrative systemer
 • Opplæring og brukerstøtte for brukere av de studieadministrative systemene
 • Utforming og implementering av rutiner
 • Kontaktfunksjon overfor Unit og andre systemleverandører
 • Innrapportering til DBH

Stillingen kan også tillegges andre arbeidsoppgaver, avhengig av kvalifikasjonene til den som ansettes.

Stillingen krever nært og jevnt samarbeid med andre ansatte i seksjonen.

Kvalifikasjoner

 • Relevant utdanning fra universitet eller høgskole, fortrinnsvis på masternivå
 • Relevant erfaring fra studieadministrasjon i høyere utdanning og god kjennskap til FS. Fordel med kjennskap til andre studieadministrative systemer
 • Fordel med erfaring med systemintegrasjon
 • God muntlig og skriftlig framstillingsevne på norsk og engelsk

Personlige egenskaper

 • Du er nøyaktig og systematisk i ditt arbeid, og arbeider analytisk, strukturert og selvstendig
 • Du tar initiativ og tenker kreativt for å finne gode løsninger
 • Du kommuniserer godt og har gode samarbeidsevner

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Generelt

Stillingen er underlagt de regler som til enhver tid gjelder for tilsatte ved Norges musikkhøgskole.

Stillingen lønnes etter statens regulativ som rådgiver, stillingskode 1434, lønnstrinn 57-67 (f.t. kr 504 700 – 605 500 pr. år). For særlig godt kvalifisert søker kan høyere avlønning vurderes.

Det trekkes 2% lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Vi oppfordrer alle kvalifiserte personer til å søke, uavhengig av kulturell bakgrunn, alder og funksjonsevne.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkerne kan offentliggjøres selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på offentlig søkerliste, jf. Offentlighetsloven § 25 pkt. 2. Søkerne vil i så tilfelle bli varslet om dette.

For ytterligere informasjon om stillingen, ta kontakt med:

 • Seksjonsleder Camilla Sønstabø Thorkildsen, tlf 23 36 71 77 eller e-post: [email protected]

Aktuelle søkere til stillingen vil bli innkalt til intervju.

Søknadsfrist: 24.09.2019

Søk på stillingen