Ledig stilling ved Norges musikkhøgskole

Ph.d. - stipendiater i kunsterisk utviklingsarbeid

Søknadsfrist: 01.12.2019

Ph.d.-stipendiatstillinger for høsten 2020 – prekvalifisering

NMH lyser ut stipendiatstillinger tilknyttet ph.d.-programmet i kunstnerisk utviklingsarbeid. Søknadsfrist er 1. desember kl. 12.00 (norsk tid).

NMH lyser ut stipendiatstillinger tilknyttet Ph.d.-programmet i kunstnerisk utviklingsarbeid.

Norges musikkhøgskole

Norges musikkhøgskole (NMH) er en kunstfaglig og vitenskapelig høgskole. NMH er anerkjent som en internasjonalt ledende musikkutdanningsinstitusjon med dyktige lærere og engasjerte studenter i et inspirerende miljø. NMH utdanner musikere, komponister, dirigenter, pianostemmere, musikkpedagoger og musikkterapeuter på bachelor-, master- og doktorgradsnivå. NMH har en omfattende konsertvirksomhet og høy aktivitet innen kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning.


NMH holder til i Slemdalsveien på Majorstuen og har 750 studenter og 350 ansatte. Høgskolen er en IA - bedrift. Mer informasjon om Musikkhøgskolen på nmh.no

Om stillingene

Musikkhøgskolen lyser ut inntil fire (4) stipendiatstillinger innenfor skolens ph.d.-program i kunstnerisk utviklingsarbeid. Tilsettingen gjelder for tre år i 100% stiling med tiltredelse 1. september 2020.

Det understrekes at for inneværende år gjelder utlysningen kun utøvende prosjekter.

Gå direkte til søknadssskjema

Tverrfaglig fellesskap

NMH har for tiden 19 kunststipendiater med prosjekter innenfor et bredt spekter; komposisjon, improvisasjon, tidligmusikk, folkemusikk og samtidsmusikk for å nevne noe.Stipendiatene som tas opp på programmet, deltar i Den nasjonale forskerskolen i kunstnerisk utviklingsarbeid, og de vil være del av et tverrfaglig kunstnerisk fellesskap med stipendiater fra andre kunstutdanningsinstitusjoner. I tillegg organiserer NMH en rekke obligatoriske emner og aktiviteter for våre stipendiater innenfor kunstnerisk utviklingsarbeid.

For nærmere informasjon, se Studieplan for ph.d.-programmet i kunstnerisk utviklingsarbeid ved Norges musikkhøgskole (pdf).

Arne Nordheim senter for kunstneriskutviklingsarbeid

Alle kunstneriske utviklingsprosjekter ved NMH er plassert i NordART - Arne Nordheim senter for kunstnerisk utviklingsarbeid.

NordARTs visjoner for kunstnerisk forskning vektlegger en dyptgripende, kritisk og utforskende holdning til kunstneriske målsetninger og problemstillinger. Gjennom vilje til å lære av de ypperste aktørene innen kunstfeltet samt gjennom deling av nyervervet kunnskap, søker NordART å skape utviklingsmuligheter for en bedre kunst basert på økt innsikt, refleksjon og forståelse.

Fagområder

NordART inviterer utøvere innen musikk til å søke om ph.d.-prosjekter innenfor alle retninger og fagområder av kunstnerisk utviklingsarbeid i utøvende musikk.

Vi oppfordrer spesielt utøvere innen folkemusikk, tidligmusikk, direksjon og klassisk musikk til å søke, men understreker at alle prosjekter der utøving er kjernen av det kunstnerisk utviklingsprosjektet ønskes.

Vi tilbyr

Programmet tilbyr en treårig stilling som stipendiat til søkere som har fullført den høyeste kunstutdanningen innenfor fagområdet og leder til kompetanse som førsteamanuensis. Søkeren må kunne dokumentere anerkjent kunstnerisk praksis på internasjonalt nivå og av et visst omfang. Dette kan du lese mer om i Forskrift om graden philosophiae doctor (ph.d.) i kunstnerisk utviklingsarbeid ved Norges musikkhøgskole.

Generelt

Stillingen er underlagt de regler som til enhver tid er gjeldende for tilsatte ved Norges musikkhøgskole. Det stilles krav om tilstedeværelse/boplikt for stillingen.

Stillingen lønnes etter statens regulativ som stipendiat, stillingskode 1017, ltr. 54. Det trekkes 2% av lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse.

NMH tilbyr arbeidsplass ved høgskolen, men vi kan ikke garantere eget kontor, eller samme kontor gjennom hele perioden.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkerne kan offentliggjøres selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på offentlig søkerliste, jf. Offentlighetsloven § 25 pkt. 2. Søkerne vil i så tilfelle bli varslet om dette.

Det gjøres oppmerksom på at hovedveileder skal tilfredsstille kriterier for hovedveileder formulert i Forskriften § 8 Veiledning.

Søknadsprosessen

Søknaden til ph.d.-programmet i kunstnerisk utviklingsarbeid ved Norges musikkhøgskole er todelt:

  1. Prekvalifisering. Åpen for alle.
  2. Et utvalg fra prekvalifiseringen får anledning til å revidere og sende inn fullstendig prosjektbeskrivelse.

Prekvalifisering

Søkere skal bruke eget elektronisk søknadsskjema (lenke under i teksten). Innhold i søknadsskjema:

  • Kontaktinformasjon og annen formalia
  • Prosjektbeskrivelse på inntil 500 ord
  • Utdanning
  • CV
  • Tre eksempler på kunstneriske arbeider som er relevante for prosjektet du søker om å få gjennomført
  • Tidsplan
  • Budsjett

Frist

Innen 1. desember 2019 kl. 12.00 norsk tid.

Hvor skal du sende søknaden?

Bruk dette søknadssskjemaet til å søke ph.d. i kunstnerisk utviklingsarbeid høsten 2020.

Vær oppmerksom på at søknader som ikke er sendt via skjemaet, ikke vil behandles.