Ledig stilling ved Nord universitet

Driftstekniker - Eiendomsdrift

Søknadsfrist: 26.07.2020

Nord universitet

Utfordringene verden står overfor krever ny innsikt, innovative løsninger og lokal forankring. Nord universitet er et ungt universitet med sterk regional tilknytning og et globalt perspektiv. Vi leverer fremtidsrettede studietilbud og relevant forskning med fokus på blå og grønn vekst, innovasjon og entreprenørskap, og velferd, helse og oppvekst.


Nord universitet har 11.000 studenter og 1.400 ansatte fordelt på ni studiesteder.


Eiendomsavdelingen er en del av avdeling for infrastruktur og digitalisering.
Eiendomsavdelingen har ansvar for forvalting, utvikling og den daglige drift og vedlikehold av infrastrukturen ved universitetet. Avdelingen forvalter totalt ca. 140 000 m² i nært samarbeid med huseier. Avdelingen har til sammen 69 ansatte. Våre største samarbeidspartnere er Statsbygg og Studentinord.

Om stillingen

Ved Nord universitet, Eiendomsdrift, campus Levanger er det ledig et års vikariat som driftsteknikker.

Stillingen kan også innebære arbeidsoppgaver ved Nord universitets øvrige studiesteder.

Universitetet er i sterk vekst og omstrukturering og planer for nybygg foreligger.Vi søker en engasjert medarbeider til å styrke vår enhet, særlig innenfor brannvern og sikkerhetsarbeid.

Arbeidet innebærer tett samarbeid med eiendomsavdelingen på Nord universitet, i tillegg til de andre campuser og studiesteder. I stillingen vil du også samarbeide med våre samarbeidspartnere og ansatte på fakultetene og i administrasjonen.

Stillingens nærmeste overordnede er leder for eiendomsdrift. Stillingens kontorarbeidssted vil være i Levanger, men noe reisevirksomhet til universitetets øvrige campuser og studiesteder må påregnes.

Arbeidsoppgaver

 • Bistand og ledelse av prosjekter
 • Sikkerhetsarbeid og koordinering, brannvern, adgangskontroll, risikoanalyser/HMS
 • Drift av våre bygningsmasser, tilsyn av utstyr og anlegg
 • Tilrettelegging til undervisning og kurs/konferanse
 • Innkjøp knyttet til drift
 • Drift av infrastruktur som avfall system, bilpark, parkering m.m

Endringer i arbeidsoppgavene må kunne påregnes.

Kvalifikasjonskrav

 • Krav om fagbrev innen aktuelle fagområder. Relevant praksis kan kompensere for manglende formell kompetanse
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk
 • Kjennskap til administrative rutiner og erfaring fra bruk av planleggingsverktøy
 • Førerkort klasse B

Øvrige kvalifikasjoner og personlig egnethet

 • Evne til å prioritere i en hektisk arbeidssituasjon
 • Gode IT-ferdigheter vil bli vektlagt
 • Serviceinnstilling med gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Helhetlig organisasjons- og systemforståelse
 • Utviklingsorientert med vilje til å søke faglig påfyll

Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt.

Vi kan tilby

Stillingen lønnes etter Statens regulativ, kode 1136 Driftstekniker, lønnstrinn 40 - 54 (NOK 386 200 - 479 600). For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Fra lønnen går lovfestet innskudd i Statens pensjonskasse.

 • God låne-, forsikrings- og pensjonsordning i Statens pensjonskasse.
 • Kreativt og kollegialt arbeidsmiljø
 • En arbeidsplass i stadig utvikling
 • Fleksibel arbeidstid
 • Aktivt bedriftsidrettslag

Generell informasjon

Den som ansettes må rette seg etter de lover, avtaler og instrukser som til enhver tid gjelder for stillingene. Det tas forbehold om endringer i ansvars- og arbeidsområdet som følge av framtidige organisasjonsendringer ved Nord universitet.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Nord universitet oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med nedsatt funksjonsevne, hull i CV`en, innvandrerbakgrunn og ellers ulik livserfaring til å søke. Universitetet praktiserer moderat kjønnskvotering i samsvar med lokal tilpasningsavtale for Hovedavtalen i Staten.

Opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV kan bli brukt til anonymiserte registeringsformål.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju.

Kontakt

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

 • Fungerende kontorsjef eiendomsdrift: Tom R. Henriksen tlf. +47 755 17 440, mobilnr: +47 90075438, eller på e-post til: [email protected]

Søknad

Søknad m/cv kopi av vitnemål og attester sendes elektronisk innen 26.07.2020

All dokumentasjon lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.

Det er søkers ansvar å sende inn fullstendig dokumentasjon elektronisk innen søknadsfristen.

Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv etter ønske om å bli utelatt fra søkerlisten. Søkere som likevel ber om konfidensialitet, må grunngi dette særskilt i søknaden. Søkerne vil i tilfellet bli forhåndsvarslet om offentliggjøring.

Referanse: 30090626

Søk på stillingen

fnokode:1234