Stilling:

Rådgiver prosjektregnskap / -økonomi (154671)

Søknadsfrist 05.08.2018

Nord universitet

Utfordringene verden står overfor krever ny innsikt, innovative løsninger og lokal forankring. Nord universitet er et ungt universitet med sterk regional tilknytning og et globalt perspektiv. Vi leverer fremtidsrettede studietilbud og relevant forskning med fokus på blå og grønn vekst, innovasjon og entreprenørskap, og velferd, helse og oppvekst. Nord universitet har 12.000 studenter og 1.200 ansatte fordelt på ni studiesteder.

Handelshøgskolen (HHN) utdanner morgensdagens økonomer, ledere og innovatører. Gjennom tett samarbeid med næringslivet,offentlig forvaltning og samfunnet gir Handelshøgskolen relevant utdanning og forskning på internasjonalt nivå. Fakultetet tilbyr doktorgrad (ph.d) i bedriftsøkonomi.

Handelshøgskolen har 2800 studenter og 230 ansatte. Det faglige miljøet er organisert i faggruppene Innovasjon og entreprenørskap, Marked, organisasjon og ledelse, Økonomisk analyse og regnskap og Trafikk.

Les mer: www.nord.no/hhn.

Blir du vår nye kollega?

Om stillingen

Ved Nord universitet, Handelshøgskolen, er det ledig en fast stilling som rådgiver med oppgaver særlig knyttet til fakultetets eksternt finansierte prosjektportefølje.

Stillingen har kontorsted i Stjørdal.

Arbeidsoppgaver

 • Veiledning og bistand til ansatte knyttet til søknader om og oppfølging av prosjekt
 • Løpende driftsoppgaver knyttet til fakultetets prosjekter og oppdragsstudier, oppretting nye, rapportering m.v.
 • Bistå ved budsjettering og sikre at løpende kostnadsføring gjøres korrekt
 • Fakturakontroll og kontering mm.
 • Andre administrative oppgaver etter behov
 • Arbeidsoppgavene innebærer utstrakt kontakt med og service overfor personalet ved fakultetet og universitetet forøvrig.

Kvalifikasjonskrav

 • Høyere utdanning, tilsvarende mastergrad og med vesentlig innslag av økonomi/regnskap i fagkretsen. Manglende utdanning på masternivå kan erstattes av realkompetanse som er oppnådd gjennom lang og relevant praksis. Utdanningsnivået kan likevel ikke være lavere enn bachelornivå.
 • Relevant praksis, gjerne fra eksternfinansiert prosjektaktivitet innen offentlig forvaltning eller universitets-/høgskolesektoren.
 • Gode IT-ferdigheter og erfaring med bruk av relevante IKT - verktøy som kjennskap til UBW (Agresso) eller andre tilsv. økonomi- og prosjektsystemer.
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk.

Øvrige kvalifikasjoner og personlig egnethet

 • Evne til å arbeide systematisk, strukturert og selvstendig med flere parallelle prosesser.
 • Serviceinnstilt, initiativrik og ha gode samarbeids- og kommunikasjonsevner.
 • Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt.

Vi kan tilby

Stillingen lønnes etter statens lønnsregulativ, kode 1434 rådgiver NOK 488 500 - 565 500 i året. For særskilt godt kvalifiserte kan høyere avlønning vurderes.

Fra lønnen går lovfestet innskudd i Statens pensjonskasse.

 • God låne-, forsikrings- og pensjonsordning i Statens pensjonskasse.
 • Kreativt og kollegialt arbeidsmiljø
 • En arbeidsplass i stadig utvikling
 • Fleksibel arbeidstid
 • Aktivt bedriftsidrettslag

Generell informasjon

Den som ansettes må rette seg etter de lover, avtaler og instrukser som til enhver tid gjelder for stillingene. Det tas forbehold om endringer i ansvars- og arbeidsområdet som følge av framtidige organisasjonsendringer ved Nord universitet.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Personer med innvandrerbakgrunn oppfordres til å søke stillingen. Universitetet praktiserer moderat kjønnskvotering i samsvar med lokal tilpasningsavtalen for Hovedavtalen i Staten.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju.

Kontakt

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

Søknad

Søknad m/cv kopi av vitnemål og attester sendes elektronisk innen 05.08.2018

All dokumentasjon lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.

Det er søkers ansvar å sende inn fullstendig dokumentasjon elektronisk innen søknadsfristen.

Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv etter ønske om å bli utelatt fra søkerlisten. Søkere som likevel ber om konfidensialitet, må grunngi dette særskilt i søknaden. Søkerne vil i tilfellet bli forhåndsvarslet om offentliggjøring.

Referanse: 30070812

Søknadsfrist: 05.08.2018

Søk på stillingen

fnokode:1234