Stilling:

Kommunikasjonsrådgiver ved Fakultet for sykepleie og helsevitenskap

Søknadsfrist 29.10.2018

Nord universitet

Utfordringene verden står overfor krever ny innsikt, innovative løsninger og lokal forankring. Nord universitet er et ungt universitet med sterk regional tilknytning og et globalt perspektiv. Vi leverer fremtidsrettede studietilbud og relevant forskning med fokus på blå og grønn vekst, innovasjon og entreprenørskap, og velferd, helse og oppvekst. Nord universitet har 12.000 studenter og 1.200 ansatte fordelt på ni studiesteder.


Fakultet for sykepleie og helsevitenskap (FSH) utdanner kompetente og fremtidsrettede sykepleiere og spesialister innen helse, omsorg og praksisnær forskning. Vi skal bidra til å løse framtidige utfordringer innen helse og velferd. Fakultetet tilbyr en tverrfakultær doktorgrad (ph.d) i profesjonspraksis.


Fakultet for sykepleie og helsevitenskap har 2400 studenter og 200 ansatte. Det faglige miljøet er organisert i faggruppene Sykepleie, Farmasi og Vernepleie og psykisk helse.


For mer informasjon, se fakultetets nettsider: Nord.no/FSH

Har du lyst på en spennende jobb i Universitets- og høgskolesektoren?

Om stillingen

Fakultet for sykepleie og helsevitenskap har ledig fast stilling som kommunikasjonsrådgiver i fakultetets administrasjon. Den som ansettes i stillingen har hovedansvar for intern og ekstern kommunikasjon og formidling ved fakultetet, samt å fungere som rådgiver for fakultetets ledelse.

Stillingen rapporterer til fakultetsdirektør.

Kontorsted er Bodø.

Ansvar og arbeidsoppgaver

Arbeidsoppgaver vil inkludere:

 • Profilering av studietilbud og samhandling med praksisfeltet
 • Strategisk kommunikasjonsrådgivning til dekan og fakultetsledelsen
 • Drifte, utvikle og kvalitetssikre FSH sine kommunikasjonskanaler (sosiale media, intranett, eksternweb etc.)
 • Mediekontakt
 • Samarbeid med universitetets kommunikasjonsavdeling
 • Internopplæring i kommunikasjonsarbeid
 • Utvikle og implementere kommunikasjonsstrategi for intern og ekstern kommunikasjon.
 • Være rådgiver og støtte til ledelsen
 • Bidra til å vedlikeholde og utvikle innhold på våre digitale kanaler som intranett nettsider og sosiale medier.
 • Bidra til utvikling og forbedring av forskningsformidling

Andre oppgaver må påregnes.

Kvalifikasjonskrav

 • Relevant utdanning på masternivå. I særlige tilfeller kan lang og relevant praksis kompensere for deler av utdanningskravet, men likevel ikke lavere enn bachelornivå
 • Relevant kommunikasjonsfaglig utdanning eller erfaring
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk eller et annet skandinavisk språk samt engelsk skriftlig og muntlig

Det legges videre vekt på følgende

 • Erfaring med bilde og videoredigering
 • Kjennskap til høyere utdanning og forskning
 • Kjennskap til de systemer som benyttes i sektoren
 • Samarbeids- og kommunikasjonsevne
 • Helhetlig organisasjon- og systemforståelse
 • Evne til strategisk planlegging
 • Evne til å prioritere i en hektisk arbeidssituasjon, planlegge og organisere arbeidet
 • Utviklingsorientering
 • Personlig egnethet

Vi tilbyr

 • God låne-forsikrings og pensjonsordning i Statens pensjonskasse
 • Godt kollegialt arbeidsmiljø
 • En arbeidsplass i stadig utvikling
 • Fleksibel arbeidstid
 • Aktivt bedriftsidrettslag

Stillingen lønnes etter statens lønnsregulativ, kode 1434 rådgiver, ltr. 54-65, fra NOK 472.300,- til 576.100,-Spesielt godt kvalifiserte søkere kan ansettes i kode 1364 Seniorrådgiver, ltr. 62-70, fra NOK 544.400,- til 631.700,- I særlige tilfeller kan høyere lønn vurderes.

Fra lønnen går lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Generell informasjon

Den som tilsettes må rette seg etter de lover, avtaler og instrukser som til enhver tid gjelder forstillingen.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Personer med innvandrerbakgrunn oppfordres til å søke stillingen. Universitetet praktiserer moderat kjønnskvotering i samsvar med lokal tilpasningsavtale til Hovedavtalen i Staten.

Kontaktperson

 • Fakultetsdirektør Anne Ringen Pedersen, tlf: 75 51 72 17, Mobil: 415 10 722, e-post: [email protected]

Søknad

Søknad sendes elektronisk innen 29.10.2018. CV, vitnemål og attester vedlegges søknaden.

Det er søkers ansvar å sende inn fullstendig dokumentasjon elektronisk innen søknadsfristen.

Aktuelle kandidater vil bli kalt inn til intervju.

Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv etter ønske om å bli utelatt fra søkerlisten. Søkere som likevel ber om konfidensialitet, må grunngi dette særskilt i søknaden. Søkerne vil i tilfellet bli forhåndsvarslet om offentliggjøring.

Søk på stillingen

fnokode:1234