Stilling:

HMS-rådgiver ved Fakultet for sykepleie og helsevitenskap

Søknadsfrist 29.10.2018

Utfordringene verden står overfor krever ny innsikt, innovative løsninger og lokal forankring. Nord universitet er et ungt universitet med sterk regional tilknytning og et globalt perspektiv. Vi leverer fremtidsrettede studietilbud og relevant forskning med fokus på blå og grønn vekst, innovasjon og entreprenørskap, og velferd, helse og oppvekst. Nord universitet har 12.000 studenter og 1.200 ansatte fordelt på ni studiesteder.


Fakultet for sykepleie og helsevitenskap (FSH) utdanner kompetente og fremtidsrettede sykepleiere og spesialister innen helse, omsorg og praksisnær forskning. Vi skal bidra til å løse framtidige utfordringer innen helse og velferd. Fakultetet tilbyr en tverrfakultær doktorgrad (ph.d) i profesjonspraksis.


Fakultet for sykepleie og helsevitenskap har 2400 studenter og 200 ansatte. Det faglige miljøet er organisert i faggruppene Sykepleie, Farmasi og Vernepleie og psykisk helse.


For mer informasjon, se fakultetets nettsider: Nord.no/FSH

Har du lyst på en spennende jobb i Universitets- og høgskolesektoren?

Om stillingen

Fakultet for sykepleie og helsevitenskap har ledig fast stilling som rådgiver/seniorrådgiver i fakultetets administrasjon. Stillingens hovedarbeidsområde er å videreutvikle og implementere systematisk HMS-arbeid i fakultetet, og ved de studiesteder der fakultetet har aktivitet. Herunder også praksissaler og simulering tilknyttetsykepleierutdanningene og laboratorium for farmasiutdanningen. Det skal utarbeides rutiner, retningslinjer og systematikk som ivaretar alle aspekter rundt HMS lovgivningen, og de forhold som måtte være særegne for fakultetet. Den som ansettes skal også arbeide med universitetets HMS-team.

Stillingen rapporterer til fakultetsdirektør.

Kontorsted er Bodø.

Arbeidsoppgaver

 • Videreutvikle og implementere systematisk arbeid innen HMS-områdene
 • Utarbeide rutiner, retningslinjer og rapporteringer
 • Risikovurdering
 • Oversikt over lover og forskrifter tilknyttet HMS
 • Identifisere og etablere opplæring
 • Statistikk og analysearbeid

Kvalifikasjonskrav

 • Relevant utdanning på masternivå. I særlige tilfeller kan lang og relevant praksis kompensere for deler av utdanningskravet, men likevel ikke lavere enn bachelornivå
 • God oversikt og kunnskap om HMS lovgivningen
 • Erfaring med HMS arbeid
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk eller et annet skandinavisk språk

Øvrige kvalifikasjoner og personlig egnethet

Det legges videre vekt på følgende:

 • Samarbeids- og kommunikasjonsevne
 • Helhetlig organisasjon- og systemforståelse
 • Evne til å prioritere i en hektisk arbeidssituasjon, planlegge og organisere arbeidet
 • Utviklingsorientering
 • Personlig egnethet

Vi kan tilby

 • God låne-, forsikrings- og pensjonsordning i Statens pensjonskasse
 • Kreativt og kollegialt arbeidsmiljø
 • En arbeidsplass i stadig utvikling
 • Fleksibel arbeidstid
 • Aktivt bedriftsidrettslag

Stillingen lønnes etter statens lønnsregulativ, kode 1434 rådgiver, ltr. 54-65, fra NOK 472.300,- til 576.100,-Spesielt godt kvalifiserte søkere kan ansettes i kode 1364 Seniorrådgiver, ltr. 62-70, fra NOK 544.400,- til 631.700,- I særlige tilfeller kan høyere lønn vurderes.

Fra lønnen går lovfestet innskudd i Statens pensjonskasse.

Generell informasjon

Den som tilsettes må rette seg etter de lover, avtaler og instrukser som til enhver tid gjelder for stillingene. Det tas forbehold om endringer i ansvars- og arbeidsområdet som følge av framtidige organisasjonsendringer ved Nord universitet.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Personer med innvandrerbakgrunn oppfordres til å søke stillingen. Universitetet praktiserer moderat kjønnskvotering i samsvar med lokal tilpasningsavtalen for Hovedavtalen i Staten.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju.

Kontaktperson

 • Fakultetsdirektør Anne Ringen Pedersen, tlf. 75 51 72 17 // 415 10 722, e-post: [email protected]

Søknad

Søknad sendes elektronisk innen 29.10.2018.

CV, vitnemål og attester vedlegges søknaden.

Det er søkers ansvar å sende inn fullstendig dokumentasjon elektronisk innen søknadsfristen.

Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv etter ønske om å bli utelatt fra søkerlisten. Søkere som likevel ber om konfidensialitet, må grunngi dette særskilt i søknaden. Søkerne vil i tilfellet bli forhåndsvarslet om offentliggjøring.

Referanse: 30079579

Søk på stillingen

fnokode:1234