LEDIG STILLING VED NORD UNIVERSITET

Overingeniør tilknyttet Fuglekjennskap - Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag

Søknadsfrist: 13.06.2021

Nord universitet

Utfordringene verden står overfor krever ny innsikt, innovative løsninger og lokal forankring. Nord universitet er et ungt universitet med sterk regional tilknytning og et globalt perspektiv. Vi leverer fremtidsrettede studietilbud og relevant forskning med fokus på blå og grønn vekst, innovasjon og entreprenørskap, og velferd, helse og oppvekst. Nord universitet har 11.500 studenter og 1.350 ansatte fordelt på ni studiesteder.


Fakultet for lærerutdanning, og kunst- og kulturfag utdanner fremtidens lærere fra barnehage til videregående skole og innen idrett og estetiske fag. Våre kandidater spiller en sentral rolle i den kunnskapsbaserte utviklingen av samfunnet, både regionalt og nasjonalt.

Vi skal bidra til å utvikle praksisfeltet vi utdanner for, så forskningstilnærmingen vår er profesjonsrettet og praksisnær. Fakultetet tilbyr doktorgrad (ph.d.) i studier av profesjonspraksis. Fakultet for lærerutdanning, og kunst- og kulturfag har 3500 studenter, og 350 ansatte i Levanger, Bodø og Nesna.

Les mer: www.nord.no/flu.

Om stillingen

Ved Nord universitet, fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag, studiested Levanger er det ledig en fast 100% stilling som overingeniør tilknyttet fuglekjennskap for snarlig tiltredelse.

Stillingen har kontorsted i Levanger.

Arbeidsoppgaver

 • Hovedansvar for administrative oppgaver tilknyttet studiene Fuglekjennskap og BirdID
 • Administrative oppgaver knyttet til opptak av og løpende kontakt med studentene.
 • Oppfølging av nettsiden for BirdID.
 • Videreutvikling av vår digitale lærebok på nettside og App, for fugl, pattedyr og sportegn.
 • Feltundervisning tiknyttet studietilbudene ved Fuglekjennskap og BirdID.
 • Deltakelse i forskningsprosjekter.

Kvalifikasjonskrav

 • For ansettelse i stilling som overingeniør kreves relevant utdanning fra universitet eller høyskole, minimum mastergrad eller tilsvarende. Lang og relevant praksis kan kompensere for deler av utdanningskravet
 • Dokumenterte kunnskaper om artsbestemmelse av fugl ut fra deres lyder og utseende.
 • Gode skriftlige og muntlige framstillingsevner, både på norsk og engelsk.
 • Gode IT-ferdigheter

Øvrige kvalifikasjoner og personlig egnethet

 • Økologisk kunnskap om fugl vil bli vektlagt.
 • Søkere med fullført eksamen i BirdID WP foretrekkes.
 • Evne til å arbeide systematisk, strukturert og selvstendig med flere parallelle prosesser
 • Serviceinnstilling, initiativrik og med gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt.

Vi kan tilby

Stillingen lønnes etter statens lønnsregulativ, overingeniør - Ltr. 53 - 62 (474 500,- - 555 800,-). For særlig godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Fra lønnen går lovfestet innskudd i Statens pensjonskasse.

 • God låne-, forsikrings- og pensjonsordning i Statens pensjonskasse
 • Kreativt og kollegialt arbeidsmiljø
 • En arbeidsplass i stadig utvikling
 • Fleksibel arbeidstid
 • Aktivt bedriftsidrettslag

Generell informasjon

Den som ansettes må rette seg etter de lover, avtaler og instrukser som til enhver tid gjelder for stillingene. Det tas forbehold om endringer i ansvars- og arbeidsområdet som følge av framtidige organisasjonsendringer ved Nord universitet.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Nord universitet oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med nedsatt funksjonsevne, hull i CV`en, innvandrerbakgrunn og ellers ulik livserfaring til å søke. Universitetet praktiserer moderat kjønnskvotering i samsvar med lokal tilpasningsavtale for Hovedavtalen i Staten.

Opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV kan bli brukt til anonymiserte registeringsformål.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju.

Kontakt

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

Søknad

Søknad m/cv kopi av vitnemål og attester sendes elektronisk innen 13.06.2021

All dokumentasjon lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.

Det er søkers ansvar å sende inn fullstendig dokumentasjon elektronisk innen søknadsfristen.

Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv etter ønske om å bli utelatt fra søkerlisten. Søkere som likevel ber om konfidensialitet, må grunngi dette særskilt i søknaden. Søkerne vil i tilfellet bli forhåndsvarslet om offentliggjøring.

Referanse: 30071256

Søk på stillingen

fnokode:1234

Powered by Labrador CMS