Ledig stilling ved Nord universitet

Seniorrådgiver / rådgiver innen forskningsdatahåndtering

Søknadsfrist: 06.01.2020

Ønsker du å bidra i Nord universitet sitt kompetanseprosjekt for forskningsdatahåndtering

Om stillingen

Nord universitet

Utfordringene verden står overfor krever ny innsikt, innovative løsninger og lokal forankring. Nord universitet er et ungt universitet med sterk regional tilknytning og et globalt perspektiv.


Vi leverer fremtidsrettedestudietilbud og relevant forskning med fokus på blå og grønn vekst, innovasjon og entreprenørskap, og velferd, helse og oppvekst. Nord universitet har 12.000 studenter og 1.400 ansatte fordelt på ni studiesteder.

Ved Nord universitet, studiested Bodø er det ledig en 100% stilling som prosjektmedarbeider i 2-årig engasjement. Medarbeideren skal bidra i Nord universitet sitt kompetanseprosjekt for forskningsdatahåndtering. Stillingen er tillagt forskningsadministrasjonen i prosjektperioden.

Nord universitet står foran endringsprosesser i forbindelse med utbredelsen av åpen forskning og implementering av institusjonens politikk for håndtering og deling av forskningsdata. I samsvar med nasjonal strategi på området er det et mål å gjøre forskningsdata digitalt tilgjengelig for alle, for å øke mulighet for gjenbruk for en større forskerkrets. Den som ansettes vil ut fra særlig kompetanse bidra både overordnet og operativt med siktemål at forskningsdata fra Nord universitet blir åpent tilgjengelig. Medarbeideren inngår i en prosjektgruppe som skal implementere støttetjenester knyttet til implementering av politikken på feltet: Open Access Policy. Fokus vil være utvikling av retningslinjer samt nettbasert, brukerorientert informasjon, opplæring og veiledning relatert til datahåndteringsplaner, datakuratering og deling av data i forskningshverdagen, utvikling av kursmoduler, gjennomføre arrangementer, samt noe saksbehandling.

Er du en dyktig medarbeider som kan tenke det å bidra i arbeidet? Prosjektet gir mulighet for å delta og bidra på nasjonal og internasjonal arena og i nettverk for kompetanseutvikling, samt formidle Nord universitets aktiviteter. Prosjektmedarbeideren må ha eller opparbeide seg god oversikt over krav og strategier fra overordnet myndighet og forskningsfinansiører nasjonalt og internasjonalt. Vi søker en utviklingsorientert, kontaktskapende, selvgående og fleksibel medarbeider som er interessert i å legge engasjement og egen kompetanse i arbeidet med å utvikle brukerrettede tjenester på feltet. Digital kompetanse og fortrolighet med ulike dataverktøy er en forutsetning. Arbeidet fordrer tett kontakt med fagmiljø og mellom universitetsbiblioteket, IKT/digitalisering og forskningsadministrasjonen. Tiltredelse snarest.

Arbeidsoppgaver og ansvarsområder

 • Etablere god praksis for datahåndtering ved Nord universitet, inkludert rolle- og ansvarsbeskrivelser.
 • Utvikle retningslinjer og digital, brukerorientert informasjon med tilhørende arbeidsflytbeskrivelser.
 • Øke kompetanse hos interne tjenesteytere (forskningsadministrasjon, bibliotek og IKT) innen datahåndteringsplaner, håndtering og kuratering av forskningsdata i et åpent forskningsperspektiv.
 • Gi opplæring og veiledning knyttet til forskningsdatahåndtering (datahåndteringsplaner, publisering/deling av forskningsdata og metadatastandarder for forskningsdata).
 • Utvikle og rulle ut kursopplegg på tvers av organisasjonen innen håndtering og kuratering av forskningsdata, samt starte arbeid med disiplintilpasning av kursopplegg i samarbeid med fagmiljøene.
 • Oppsøkende virksomhet/være bindeledd til aktive forskere for å forstå behov på kort og lang sikt.
 • Promotere deling av forskningsdata.
 • Teste ut nye verktøy, metoder og utstyr som kan forbedre datahåndtering ved universitetet.
 • Bidra i og delta i nasjonale og internasjonale nettverk.

Kvalifikasjonskrav

 • Utdanning fortrinnsvis doktorgrad, minimum mastergrad. Særlig lang og relevant erfaring kan erstatte deler av utdanningskravet til mastergrad.
 • God digital kompetanse og god systemforståelse.
 • Det er fordelaktig med erfaring fra forskning og forståelse for forskningsmetodikk og håndtering av forskningsdata.
 • Kunnskap om akademisk publisering og åpen forskning er ønskelig.
 • Erfaring fra undervisning og/eller kursvirksomhet er en fordel, og gjerne konkret erfaring fra kursopplegg for digital forskning (eks CodeRefinery, Data Carpentry).
 • Det er ønskelig med erfaring fra utviklings- og endringsarbeid.
 • God skriftlig og muntlig språkkunnskap i norsk og engelsk.
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner.
 • Relevant arbeidserfaring fra institusjoner innen forskning og/eller høyere utdanning blir vektlagt.

Øvrige kvalifikasjoner og personlig egnethet

 • Utadvendt og kontaktskapende, med engasjement og evne til å ta initiativ.
 • Høy arbeidskapasitet og endringsvilje kombinert med gjennomføringsevne innen frister.
 • Serviceinnstilt og fleksibel.
 • Gode samarbeidsevner samt evne til å jobbe selvstendig og strukturert.
 • God formidlingsevne og lyst og vilje til å drive informasjonsarbeid, formidling og veiledning.

Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt.

Vi kan tilby

Vi tilbyr den rette medarbeideren en utfordrende jobb i et faglig variert miljø, med god mulighet for personlig utvikling. Nord universitet har velorganiserte arbeidsforhold og gode velferdsordninger.

Stillingen lønnes i Statens regulativ kode 1364 seniorrådgiver kr 488 000 – 627 700, alternativt 1434 rådgiver kr 449 300 – 583 900 etter ansiennitet og kvalifikasjoner. For spesielt godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Fra lønnen går lovfestet innskudd i Statens pensjonskasse.

 • God låne-, forsikrings- og pensjonsordning i Statens pensjonskasse.
 • Kreativt og kollegialt arbeidsmiljø
 • En arbeidsplass i stadig utvikling
 • Fleksibel arbeidstid
 • Aktivt bedriftsidrettslag

Generell informasjon

Den som ansettes må rette seg etter de lover, avtaler og instrukser som til enhver tid gjelder for stillingene. Det tas forbehold om endringer i ansvars- og arbeidsområdet som følge av framtidige organisasjonsendringer ved Nord universitet.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Nord universitet oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med nedsatt funksjonsevne, hull i CV`en, innvandrerbakgrunn og ellers ulik livserfaring til å søke. Universitetet praktiserer moderat kjønnskvotering i samsvar med lokal tilpasningsavtale for Hovedavtalen i Staten.

Opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV kan bli brukt til anonymiserte registeringsformål.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju.

Kontakt

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

Søknad

Søknad m/cv kopi av orginale vitnemål og attester sendes elektronisk innen 06.01.20.

All dokumentasjon lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.

Det er søkers ansvar å sende inn fullstendig dokumentasjon elektronisk innen søknadsfristen.

Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv etter ønske om å bli utelatt fra søkerlisten. Søkere som likevel ber om konfidensialitet, må grunngi dette særskilt i søknaden. Søkerne vil i tilfellet bli forhåndsvarslet om offentliggjøring.

Refnr. 30085663

Søk på stillingen

fnokode:1234