Stilling:

Seniorrådgiver - Virksomhetsstyring

Søknadsfrist 09.09.2018

Nord universitet

Utfordringene verden står overfor krever ny innsikt, innovative løsninger og lokal forankring. Nord universitet er et ungt universitet med sterk regional tilknytning og et globalt perspektiv.

Vi leverer fremtidsrettede studietilbud og relevant forskning med fokus på blå og grønn vekst, innovasjon og entreprenørskap, og velferd, helse og oppvekst. Nord universitet har 12.000 studenter og 1.200 ansatte fordelt på ni studiesteder.

Om avdeling for Økonomi og HR

Avdelingen har overordnet ansvar for forvaltning og utvikling av administrative oppgaver og tjenester innenfor økonomi, innkjøp, lønn, personal og organisasjon. Enheten har en egen stab med oppgaver innenfor virksomhetsstyring, kvalitetssikring og internkontroll samt juridiske tjenester. Den utlyste stillingen er en del av staben og rapporterer direkte til direktør for økonomi og HR.

Om stillingen

Ved Nord universitet er det ledig 100% fast stilling som seniorrådgiver innen virksomhetsstyring, arbeidssted Bodø.

Arbeidsoppgaver

 • Videreutvikle innhold i et system for helhetlig virksomhetsstyring ved universitetet, og gjøre styringsinformasjon tilgjengelig
 • Innhente, analysere og presentere styringsinformasjon for å understøtte beslutninger
 • Planlegge og gjennomføre prosesser for rapportering og oppfølging
 • Intern koordinering og prosessansvar for utredning og saksbehandling knyttet til virksomhetsstyring og det samlede årshjul
 • Utredningsarbeid knyttet til utvikling av universitetet
 • Utarbeidelse av styresaker og beslutningsgrunnlag for ledelsen
 • Prosjektdeltakelse, prosjektledelse og sekretærrolle knyttet til utviklingsarbeid og prioriterte oppgaver

Arbeidsoppgavene tilpasses de strategiske prosesser som pågår ved universitetet, og krever evne til å sette seg inn ulike saksfelt og ha overordnet og helhetlig forståelse av universitetets virksomhet. Stillingen innebærer stor grad av arbeid på tvers av organisasjonen, og i tett samspill med ulike enheter og øverste ledelse ved universitetet.

Kvalifikasjonskrav

 • Relevant utdanning på masternivå – gjerne innen statsvitenskap eller økonomi
 • Relevant erfaring og kompetanse på mål- og resultatstyring og prosess- og utviklingsarbeid i større organisasjoner
 • Kjennskap til rammebetingelsene i offentlig sektor
 • Erfaring fra utredningsarbeid
 • Avansert bruker av dataverktøy

Øvrige kvalifikasjoner og personlig egnethet

 • Sterk analytisk forståelse og kompetanse
 • God rolleforståelse og evne til å arbeide i team
 • Meget god skriftlig fremstillingsevne
 • Utviklings- og resultatorientert
 • Evne til å overholde tidsfrister og sikre fremdrift

Søker må ha erfaring fra tilsvarende arbeidsoppgaver i større, komplekse virksomheter. Personlig egnethet vil bli tillagt vekt ved ansettelse.

Vi kan tilby

Stillingen lønnes etter statens lønnsregulativ, kode 1364 seniorrådgiver, ltr. 63 - 70, kr 555.100,- - 631.700,- i året.For særlig kvalifiserte søkere kan høyere lønn avtales.

Fra lønnen går lovfestet innskudd i Statens pensjonskasse.

 • God låne-, forsikrings- og pensjonsordning i Statens pensjonskasse.
 • Kreativt og kollegialt arbeidsmiljø
 • En arbeidsplass i stadig utvikling
 • Fleksibel arbeidstid
 • Aktivt bedriftsidrettslag

Generell informasjon

Den som tilsettes må rette seg etter de lover, avtaler og instrukser som til enhver tid gjelder for stillingene. Det tas forbehold om endringer i ansvars- og arbeidsområdet som følge av framtidige organisasjonsendringer ved Nord universitet.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Personer med innvandrerbakgrunn oppfordres til å søke stillingen. Universitetet praktiserer moderat kjønnskvotering i samsvar med lokal tilpasningsavtalen for Hovedavtalen i Staten.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju.

Kontakt

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:Direktør for Økonomi og HR Anita Eriksen, tlf: 957 07 733, e-post [email protected].

Søknad

Søknad m/cv kopi av vitnemål og attester sendes elektronisk innen 09.09.2018.

All dokumentasjon lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.

Det er søkers ansvar å sende inn fullstendig dokumentasjon elektronisk innen søknadsfristen.

Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv etter ønske om å bli utelatt fra søkerlisten. Søkere som likevel ber om konfidensialitet, må grunngi dette særskilt i søknaden. Søkerne vil i tilfellet bli forhåndsvarslet om offentliggjøring.

Referanse: 30072005

Søk på stillingen

fnokode:1234