Ledig stilling ved Nord universitet

Rådgiver Nordlab

Søknadsfrist: 01.03.2020

Om stillingen

Ved Nord Universitet Handelshøgskolen er det ledig en toårig stilling som rådgiver ved NORDLAB Nord universitets beredskapsledelseslaboratorium. Forutsatt videre finansiering vil det være mulighet for forlengelse. Stillingen vil være knyttet til arbeidet med å utvikle NORDLAB som en sentral fagressurs for studenter, næringsliv, offentlige beredskapsaktører, offentlig forvaltning og andre institusjoner som arbeider med sikkerhet og beredskap.

Nord universitet

Utfordringene verden står overfor krever ny innsikt, innovative løsninger og lokal forankring. Nord universitet er et ungt universitet med sterk regional tilknytning og et globalt perspektiv. Vi leverer fremtidsrettede studietilbud og relevant forskning med fokus på blå og grønn vekst, innovasjon og entreprenørskap, og velferd, helse og oppvekst. Nord universitet har 11.000 studenter og 1.400 ansatte fordelt på ni studiesteder.


Handelshøgskolen (HHN) utdanner morgensdagens økonomer, ledere og innovatører. Gjennom tett samarbeid med næringslivet, offentlig forvaltning og samfunnet gir Handelshøgskolen relevant utdanning og forskning på internasjonalt nivå. Fakultetet tilbyr doktorgrad (ph.d) i bedriftsøkonomi.


Handelshøgskolen har 2800 studenter og 230 ansatte. Det faglige miljøet er organisert i faggruppene Innovasjon og entreprenørskap, Marked, organisasjon og ledelse, Økonomisk analyse og regnskap og Trafikk.


Les mer: www.nord.no/hhn.

Nord universitet har en betydelig satsing rettet mot virksomhet i nordområdene. En har fokus på sikre operasjoner, bærekraft og god beredskap. NORDLAB utfører risikoanalyser, tester ut ulike operasjonskonsepter i krevende områder og gjennomfører øvelser innen beredskaps- og kriseledelse. NORDLAB er tilrettelagt for bruk i våre bachelor og mastergradsprogrammer, og i etter- og videreutdanningsprogram. NORDLAB brukes også i forskning og for uttesting av nye verktøy knyttet til sikkerhets- og beredskapsledelse. NORDLAB har et tett samarbeid med flere fagmiljø, og er integrert i et omfattende simulatornettverk internasjonalt. NORDLAB har også et tett samarbeid med både sivile og militære beredskapsetater og organisasjoner.

Rådgiveren vil sammen med det øvrige teamet i NORDLAB ha ansvaret for å utvikle og gjennomføre testopplegg, kurs, trening og øvelser for studenter, personell i bedrifter og offentlige institusjoner, gi veiledning til studenter, og legge til rette for og delta i forskningsaktiviteten ved NORDLAB.

Arbeidsoppgaver

 • Oppfølging av studenter og andre kursdeltakere under trening og øving
 • Initiering og gjennomføring av kurs, trenings og øvingspakker
 • Deltakelse i testprosjekter knyttet til simulatorteknologi og ledelsesverktøy
 • Deltakelse i videreutvikling av nettverksorganisasjonen NORDLAB opp mot eksisterende sentra og avdelinger ved Nord universitet
 • Nettverksbygging mot nærings- og samfunnsliv, mot det sivile beredskapsapparatet samt Forsvaret
 • Deltakelse i markedsføring og profilering av aktivitetene i NORDLAB
 • Utvikling av og ivaretakelse av relasjoner knyttet til nasjonale og utenlandske fagmiljø i samarbeid med øvrig fagstab

Kvalifikasjonskrav

 • For ansettelse i stilling som rådgiver kreves relevant utdanning fra universitet eller høyskole, mastergrad eller tilsvarende. Lang og relevant praksis kan kompensere for deler av utdanningskravet
 • Erfaring med prosjektinitiering og prosjektledelse
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
 • Gode IT-ferdigheter

Øvrige kvalifikasjoner og personlig egnethet

Vi søker deg som:

 • har meget gode samarbeidsevner
 • har erfaring med å jobbe i fagteam
 • har arbeidet med kursing, trening og øving innen kriseledelse
 • har administrativ erfaring
 • er resultatorientert
 • kan representere NORDLAB og Universitetet nasjonalt og internasjonalt

Vi kan tilby

Stillingen lønnes etter statens lønnsregulativ, kode 1434 rådgiver - NOK 513 600 - 615 900. For særlig kvalifiserte søkere kan høyere lønn og stillingskode 1364 seniorrådgiver avtales. Fra lønnen går lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

 • God låne-, forsikrings- og pensjonsordning i Statens pensjonskasse
 • Kreativt og kollegialt arbeidsmiljø
 • En arbeidsplass i stadig utvikling
 • Fleksibel arbeidstid
 • Aktivt bedriftsidrettslag

Generell informasjon

Den som ansettes må rette seg etter de lover, avtaler og instrukser som til enhver tid gjelder for stillingene. Det tas forbehold om endringer i ansvars- og arbeidsområdet som følge av framtidige organisasjonsendringer ved Nord universitet.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Nord universitet oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med nedsatt funksjonsevne, hull i CV`en, innvandrerbakgrunn og ellers ulik livserfaring til å søke. Universitetet praktiserer moderat kjønnskvotering i samsvar med lokal tilpasningsavtale for Hovedavtalen i Staten.

Opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV kan bli brukt til anonymiserte registeringsformål.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju.

Kontakt

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

 • Professor Odd Jarl Borch, tlf. 90192674
 • Seniorrådgiver Hege Stenhammer, tlf. 95809292

Søknad

Søknad m/cv kopi av vitnemål og attester sendes elektronisk innen 01.03.2020

All dokumentasjon lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.

Det er søkers ansvar å sende inn fullstendig dokumentasjon elektronisk innen søknadsfristen.

Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv etter ønske om å bli utelatt fra søkerlisten. Søkere som likevel ber om konfidensialitet, må grunngi dette særskilt i søknaden. Søkerne vil i tilfellet bli forhåndsvarslet om offentliggjøring.

Referanse: 30089232

Søk på stillingen

fnokode:1234