Ledig stilling ved Nord universitet

Rådgiver innen studieadministrasjonen, Fakultet for lærerutdanning og kunst og kulturfag (30079861)

Søknadsfrist: 10.11.2019

Om stillingen

Ved Nord universitet, fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag, er det ledig en fast stilling som rådgiver innen studieadministrasjonen.

Vi søker etter en engasjert medarbeider for å styrke vårt team innen studieadministrasjonen. Stillingen forutsetter samarbeid medfakultetsledelsen, -administrasjonen, vitenskapelig personale og eksterne samarbeidspartnere.

Nord universitet

Utfordringene verden står overfor krever ny innsikt, innovative løsninger og lokal forankring. Nord universitet er et ungt universitet med sterk regional tilknytning og et globalt perspektiv. Vi leverer fremtidsrettede studietilbud og relevant forskning med fokus på blå og grønn vekst, innovasjon og entreprenørskap, og velferd, helse og oppvekst. Nord universitet har 12.000 studenter og 1.400 ansatte fordelt på ni studiesteder.


Fakultet for lærerutdanning, og kunst- og kulturfag utdanner fremtidens lærere fra barnehage til videregående skole og innen idrett og estetiske fag. Våre kandidater spiller en sentral rolle i den kunnskapsbaserte utviklingen av samfunnet, både regionalt og nasjonalt. Vi skal bidra til å utvikle praksisfeltet vi utdanner for, så forskningstilnærmingen vår er profesjonsrettet og praksisnær. Fakultetet tilbyr doktorgrad (ph.d.) i studier av profesjonspraksis. Fakultet for lærerutdanning, og kunst- og kulturfag har 3500 studenter, og 350 ansatte i Levanger, Bodø og Nesna.


Les mer: www.nord.no/flu.

Stillingens nærmeste overordnede er kontorsjef for studieadministrasjonen. Stillingens arbeidssted vil være Bodø. Stillingen kan også innebære arbeidsoppgaver ved Nord universitets øvrige studiesteder. Det tas forbehold om endringer arbeidsoppgaver og ansvar.

Arbeidsoppgaver

 • Praksisadministrasjon for praktisk-pedagogisk utdanning
 • Øvrig studieadministrativ saksbehandling og studieveiledning
 • Ta del i administrasjonens totale oppgaveportefølje, og dermed bidra til videreutvikling av studieadministrasjonen
 • Teamlederfunksjon og andre oppgaver kan bli tillagt stillingen

Kvalifikasjonskrav

 • For ansettelse i stilling som rådgiver kreves relevant utdanning fra universitet eller høyskole, mastergrad eller tilsvarende. Lang og relevant praksis kan kompensere for deler av utdanningskravet.
 • Det er videre en forutsetning med omfattende relevant fagadministrativ erfaring og spesialkompetanse tilpasset stillingens funksjoner.
 • Erfaring fra offentlig forvaltning, samt kjennskap til universitets- og høyskolesektoren og fakultetets utdanninger vil bli vektlagt
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
 • Gode IT-ferdigheter

Øvrige kvalifikasjoner og personlig egnethet

 • Kjennskap til de systemer som benyttes i sektoren
 • Samarbeids- og kommunikasjonsevne
 • Helhetlig organisasjon- og systemforståelse
 • Evne til å prioritere i en hektisk arbeidssituasjon, planlegge og organisere arbeidet
 • Utviklingsorientering og prosessarbeid
 • Personlig egnethet

Vi kan tilby

Stillingen lønnes etter statens lønnsregulativ, kode 1434 rådgiver, Ltr. 56-64. NOK 496.100.- - 573.100.-. For særlig godt kvalifiserte søkere kan bruk av stillingskode seniorrådgiver og høyere lønn vurderes.. Fra lønnen går lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

 • God låne-, forsikrings- og pensjonsordning i Statens pensjonskasse.
 • Kreativt og kollegialt arbeidsmiljø
 • En arbeidsplass i stadig utvikling
 • Fleksibel arbeidstid
 • Aktivt bedriftsidrettslag

Generell informasjon

Den som ansettes må rette seg etter de lover, avtaler og instrukser som til enhver tid gjelder for stillingene. Det tas forbehold om endringer i ansvars- og arbeidsområdet som følge av framtidige organisasjonsendringer ved Nord universitet.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Nord universitet oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med nedsatt funksjonsevne, hull i CV`en, innvandrerbakgrunn og ellers ulik livserfaring til å søke. Universitetet praktiserer moderat kjønnskvotering i samsvar med lokal tilpasningsavtale for Hovedavtalen i Staten.

Opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV kan bli brukt til anonymiserte registeringsformål.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju.

Kontakt

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

Søknad

Søknad m/cv kopi av vitnemål og attester sendes elektronisk innen 10.11.2019

All dokumentasjon lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.

Det er søkers ansvar å sende inn fullstendig dokumentasjon elektronisk innen søknadsfristen.

Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv etter ønske om å bli utelatt fra søkerlisten. Søkere som likevel ber om konfidensialitet, må grunngi dette særskilt i søknaden. Søkerne vil i tilfellet bli forhåndsvarslet om offentliggjøring.

Referanse: 30079861

Søk på stillingen

fnokode:1234