Ledig stilling ved Nord universitet

Rådgiver HR

Søknadsfrist: 10.11.2019

Ønsker du å jobbe med rekruttering og veiledning? Vi søker Rådgiver HR

Om stillingen

Nord universitet

Utfordringene verden står overfor krever ny innsikt, innovative løsninger og lokal forankring. Nord universitet er et ungt universitet med sterk regional tilknytning og et globalt perspektiv. Vi leverer fremtidsrettede studietilbud og relevant forskning med fokus på blå og grønn vekst, innovasjon og entreprenørskap, og velferd, helse og oppvekst. Nord universitet har 12.000 studenter og 1.200 ansatte fordelt på ni studiesteder.


Fakultet for sykepleie og helsevitenskap (FSH) utdanner kompetente og fremtidsrettede sykepleiere og spesialister innen helse, omsorg og praksisnær forskning. Vi skal bidra til å løse framtidige utfordringer innen helse og velferd. Fakultetet tilbyr en tverrfakultær doktorgrad (ph.d) i profesjonspraksis.


Fakultet for sykepleie og helsevitenskap har 2400 studenter og 200 ansatte. Det faglige miljøet er organisert i faggruppene Sykepleie, Farmasi og Vernepleie og psykisk helse.


For mer informasjon, se fakultetets nettsider: Nord.no/FSH

Ved Nord universitet, Fakultet for sykepleie og helsevitenskap, søker vi en HR-rådgiver med erfaring fra organisasjon og HR. Vi søker deg som trives med å jobbe både strategisk og operativt, og som vil være med å videreutvikle fakultetets HR-funksjon. Vi søker deg som liker å jobbe i tverrfaglige miljøer, er selvstendig, initiativrik og innovativ, men også har evne til å jobbe systematisk og målrettet. Det er en fordel med erfaring fra HR arbeid og erfaring fra større virksomheter.

Stillingen har arbeidssted Bodø.

Arbeidsoppgaver

 • Saksbehandling innenfor alle HR-prosesser, spesielt innenfor rekruttering
 • HR-støtte til ledere på alle nivå
 • Utrednings- og utviklingsoppgaver
 • Videreutvikling og implementering av HR-prosesser og rutiner

Kvalifikasjonskrav

 • Høyere utdanning, tilsvarende mastergrad. Manglende utdanning på masternivå kan erstattes av realkompetanse som er oppnådd gjennom lang og relevant praksis. Utdanningsnivået kan likevel ikke være lavere enn bachelornivå.
 • Solid erfaring innen HR, fortrinnsvis fra større virksomheter
 • God prosessforståelse innen HR
 • Erfaring med å gi HR-støtte til ledere på alle nivå
 • Erfaring med HR-planlegging, prosjekt og implementering

Det legges videre vekt på følgende

 • Juridisk kompetanse vektlegges særlig
 • Evne til å arbeide analytisk
 • Evne til å arbeide selvstendig
 • God relasjonskompetanse
 • God veiledningskompetanse
 • God muntlig og skriftlig formidlingsevne
 • Personlig egnethet

Vi tilbyr

 • God låne-forsikrings og pensjonsordning i Statens pensjonskasse.
 • Godt kollegialt arbeidsmiljø
 • En arbeidsplass i stadig utvikling
 • Fleksibel arbeidstid
 • Aktivt bedriftsidrettslag

Stillingen lønnes etter statens lønnsregulativ kode 1434 Rådgiver ltr. 56 – 66, årslønn 496 100,- -594 400,-. Spesielt godt kvalifiserte søkere kan ansettes i kode 1364 Seniorrådgiver ltr. 62 - 70, årslønn kr. 552 800,- - 640 200,-. For særlig kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Fra lønnen går lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Generell informasjon

Den som tilsettes må rette seg etter de lover, avtaler og instrukser som til enhver tid gjelder for stillingen. Det tas forbehold om endringer i ansvars- og arbeidsområdet som følge av framtidige organisasjonsendringer ved Nord universitet.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Nord universitet oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med nedsatt funksjonsevne, hull i CV`en, innvandrerbakgrunn og ellers ulik livserfaring til å søke. Universitetet praktiserer moderat kjønnskvotering i samsvar med lokal tilpasningsavtale for Hovedavtalen i Staten.

Opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV kan bli brukt til anonymiserte registeringsformål.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju.

Kontaktperson

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

 • Fakultetsdirektør Anne Ringen Pedersen, tlf: 75 51 72 17, Mobil: 415 10 722, e-post: [email protected]

Søknad

Søknad m/cv kopi av vitnemål og attester sendes elektronisk innen 10.11.2019.

All dokumentasjon lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.

Det er søkers ansvar å sende inn fullstendig dokumentasjon elektronisk innen søknadsfristen.

Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv etter ønske om å bli utelatt fra søkerlisten. Søkere som likevel ber om konfidensialitet, må grunngi dette særskilt i søknaden. Søkerne vil i tilfellet bli forhåndsvarslet om offentliggjøring.

Referanse: 30087756

Søk på stillingen

fnokode:1234