Ledig stilling ved Nord universitet

Rådgiver HR / Personal - Fakultet for samfunnsvitenskap (FSV)

Søknadsfrist: 23.09.2019

Er du vår nye og engasjerte medarbeider og brenner for rekruttering, ansettelser og personaladministrasjon?

Om stillingen

Nord universitet

Utfordringene verden står overfor krever ny innsikt, innovative løsninger og lokal forankring. Nord universitet er et ungt universitet med sterk regional tilknytning og et globalt perspektiv. Vi leverer fremtidsrettede studietilbud og relevant forskning med fokus på blå og grønn vekst, innovasjon og entreprenørskap, og velferd, helse og oppvekst. Nord universitet har 12.000 studenter og 1.400 ansatte fordelt på ni studiesteder.


Fakultet for samfunnsvitenskap (FSV) utdanner samfunnsvitere som imøtekommer samfunnets behov for nytenkende yrkesutøvere innen privat og offentlig sektor. Fakultetets doktorgrad er ph.d. i sosiologi. FSV har ca. 2200 studenter og 190 ansatte.


Fakultetets forskningsvirksomhet er organisert i fire faggrupper: Velferd og sosiale relasjoner, Historie, kultur og medier, Ledelse og innovasjon og Miljø, internasjonale relasjoner, nordområder og samfunnssikkerhet.


Fakultet for samfunnsvitenskap har ansatte på tre ulike studiesteder; Bodø, Steinkjer og Levanger. Det gis per i dag også undervisning på Stokmarknes og Mo i Rana.

Les mer: www.nord.no/fsv

Ved Nord Universitet, Fakultet for samfunnsvitenskap (FSV), er det ledig en fast stilling i administrasjonen som rådgiver med arbeidssted Bodø.

På FSV er vi totalt 20 administrative medarbeidere, hvor majoriteten er tilknyttet studiested Bodø. På studiested i Trøndelag er det to administrative medarbeidere (studieveiledere) samt en teknisk ressurs.

Arbeidsoppgaver

Som Rådgiver HR/Personal vil ditt ansvar være å sikre at fakultetets ansettelses- og rekrutteringsprosesser gjennomføres på en smidig måte. I tillegg vil du måtte påregne å ivareta og følge opp en del andre områder knyttet til personalarbeid o.l.

Som Rådgiver HR/Personal forventer vi at du er målbevisst, kan holde mange baller i luften samtidig, er strukturert, har overblikk, og med stor grad av selvstendighet har evnen å drive ansettelsesprosessene framover mot målet.

Du vil inngå i et team bestående av 4-5 medarbeidere som samlet arbeider med økonomi samt personal/ansettelser. Den som ansettes i stillingen vil arbeide tett på den øvrig ledelse ved fakultetet samt sentral HR/Personal. Vi forventer at du er en aktiv deltaker som bidrar til både å videreutvikle din egen rolle og administrasjonens samlede arbeide.

For øvrig må det påregnes andre arbeidsoppgaver etter behov.

Kvalifikasjonskrav

  • For ansettelse i stilling som rådgiver kreves minimum relevant mastergrad.
  • Lang og relevant erfaring kan kompensere for deler av utdanningskravet.

Øvrige kvalifikasjoner og personlig egnethet

  • I vurdering av søkere vil personlige egenskaper som er nødvendig for stillingen og arbeidsmiljøet bli vektlagt.
  • Erfaring fra arbeide med ansettelser og personalrelaterte sak- og servicearbeid, samt erfaring fra offentlig saksbehandling og relevant erfaring fra universitets- eller høgskolesektoren.
  • Det vil være en fordel med erfaring og kjennskap til elektroniske arkivsystemer (fortrinnsvis Public 360) og elektroniske ansettelsessystemer (jobbnorge.no).

Vi kan tilby

  • En arbeidsplass der respekt og åpenhet settes i sentrum for å skape utvikling.
  • Et kreativt og kollegialt arbeidsmiljø med nærhet og stor takhøyde.
  • Et aktivt bedriftsidrettslag.
  • Gode låne-, forsikrings- og pensjonsordninger i Statens pensjonskasse.
  • Fleksibel arbeidstid.

Stillingen lønnes etter statens lønnsregulativ kode 1434 rådgiver, fra NOK kr 505 800,- til 607 700,- i året. Lønn etter ansiennitet og kvalifikasjoner. For særlig godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Fra lønn går lovfestet innskudd i Statens pensjonskasse.

Generell informasjon

Den som ansettes må rette seg etter de lover, avtaler og instrukser som til enhver tid gjelder for stillingen. Det tas forbehold om endringer i ansvars- og arbeidsområdet som følge av framtidige organisasjonsendringer ved fakultetet eller Nord universitet.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Nord universitet oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med nedsatt funksjonsevne, hull i CV`en, innvandrerbakgrunn og ellers ulik livserfaring til å søke. Universitetet praktiserer moderat kjønnskvotering i samsvar med lokal tilpasningsavtale for Hovedavtalen i Staten.

Opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV kan bli brukt til anonymiserte registeringsformål.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju.

Kontakt

For nærmere opplysninger om stillingen kontakt;

Søknad

Søknad m/CV, kopi av vitnemål og attester sendes elektronisk innen 23.09.2019.

All dokumentasjon lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.

Det er søkers ansvar å sende inn fullstendig dokumentasjon elektronisk innen søknadsfristen.

Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet en offentlig søkerliste. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv etter ønske om å bli utelatt fra søkerlisten. Søkere som likevel ber om konfidensialitet, må grunngi dette særskilt i søknaden. Søkerne vil i tilfellet bli forhåndsvarslet om offentliggjøring.

Referanse: 30086348

Søk på stillingen

fnokode:1234