LEDIG STILLING VED NORD UNIVERSITET

Rådgiver HMS

Søknadsfrist: 09.03.2021

Nord universitet

Utfordringene verden står overfor krever ny innsikt, innovative løsninger og lokal forankring. Nord universitet er et ungt universitet med sterk regional tilknytning og et globalt perspektiv. Vi leverer fremtidsrettede studietilbud og relevant forskning med fokus på blå og grønn vekst, innovasjon og entreprenørskap, og velferd, helse og oppvekst.Nord universitet har 11.000 studenter og 1.300 ansatte fordelt på ni studiesteder.


Vi skal være en sterk, nasjonal kunnskapsutvikler med internasjonale ambisjoner innen forskning og utdanning, samtidig som vi er en sentral aktør i den regionale samfunnsutviklingen og verdiskapingen.

Om stillingen

Ved Nord universitet, organisasjonsavdelingen, studiested Bodø er det ledig en fast 100 % stilling som rådgiver innen HMS.

Nord universitet søker rådgiver som skal bistå med å videreutvikle og forbedre HMS-arbeidet ved universitet. Vi ser etter en person somevner å tenke helhetlig og strategisk i utvikling av universitetets systematiske HMS-arbeid. Sentrale arbeidsoppgaver vil være å bidra til at universitetets HMS-aktiviteter planlegges, organiseres, utføres, sikres og vedlikeholdes i samsvar med eksterne krav og interne målsettinger.

Stillingen har kontorsted Bodø.

Arbeidsoppgaver

 • Tilrettelegge for, koordinere og følge opp det systematiske HMS-arbeidet ved Nord universitet
 • Vurdere, analysere og foreslå tiltak rettet mot forbedring av HMS-systemet, herunder utforming og implementering av prosesser og styrende dokumenter
 • Bidra i arbeidet med utforming av mål, satsingsområder og handlingsplaner for HMS
 • Bistå og rapportere til ledelsen om forhold som angår arbeidet med HMS
 • Initiere, koordinere og følge opp kartlegginger av arbeidsmiljøet
 • Støtte til vernetjenesten og sekretærfunksjoner for utvalg innenfor området
 • Opplæring, rådgivning og veiledning til ledere og ansatte

Kvalifikasjonskrav

 • For ansettelse i stilling som rådgiver kreves relevant utdanning fra universitet eller høyskole, mastergrad eller tilsvarende. Lang og relevant praksis kan kompensere for deler av utdanningskravet
 • Relevant praksis og dokumentert evne til selvstendig arbeid
 • Evne til å arbeide systematisk, strukturert og selvstendig med flere parallelle oppgaver
 • God kunnskap om lover og forskrifter innen HMS-området
 • Erfaring fra offentlig forvaltning, samt kjennskap til universitets- og høyskolesektoren og fakultetets utdanninger vil bli vektlagt
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
 • Gode IT-ferdigheter

Øvrige kvalifikasjoner og personlig egnethet

 • Nytenkende, initiativrik og løsningsorientert
 • Analytiske ferdigheter, kvalitetsbevisst og med et helhetsperspektiv
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Evne til strategisk tenkning og god organisasjonsforståelse
 • Erfaring fra saksbehandling innen offentlig forvaltning
 • Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt

Vi kan tilby

Stillingen lønnes etter statens lønnsregulativ, kode 1434 rådgiver - Ltr. 59 - 66 - NOK 526 000 - 597 000 ,-. For særlig kvalifiserte søkere kan høyere lønn avtales. Fra lønnen går lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

 • God låne-, forsikrings- og pensjonsordning i Statens pensjonskasse
 • Kreativt og kollegialt arbeidsmiljø
 • En arbeidsplass i stadig utvikling
 • Fleksibel arbeidstid
 • Aktivt bedriftsidrettslag

Generell informasjon

Den som ansettes må rette seg etter de lover, avtaler og instrukser som til enhver tid gjelder for stillingene. Det tas forbehold om endringer i ansvars- og arbeidsområdet som følge av framtidige organisasjonsendringer ved Nord universitet.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Nord universitet oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med nedsatt funksjonsevne, hull i CV`en, innvandrerbakgrunn og ellers ulik livserfaring til å søke. Universitetet praktiserer moderat kjønnskvotering i samsvar med lokal tilpasningsavtale for Hovedavtalen i Staten.

Opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV kan bli brukt til anonymiserte registeringsformål.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju.

Kontakt

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

Søknad

Søknad m/cv kopi av vitnemål og attester sendes elektronisk innen 09.03.2021.

All dokumentasjon lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.

Det er søkers ansvar å sende inn fullstendig dokumentasjon elektronisk innen søknadsfristen.

Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv etter ønske om å bli utelatt fra søkerlisten. Søkere som likevel ber om konfidensialitet, må grunngi dette særskilt i søknaden. Søkerne vil i tilfellet bli forhåndsvarslet om offentliggjøring.

Referanse: 30070817

Søk på stillingen

fnokode:1234

Powered by Labrador CMS