LEDIG STILLING VED NORD UNIVERSITET

Postdoktor innen arbeidsliv / Human Resource Management (HRM)

Søknadsfrist: 15.04.2023

Nord universitet

Gjennom forskning, utdanning og samfunnsdeltakelse, bidrar Nord universitet til å skape en bærekraftig framtid med utgangspunkt i vår geografiske lokalisering.

I samarbeid med samfunns- og næringsliv i Nordland og Trøndelag, fremmer våre 12.000 studenter og 1.400 ansatte innovative løsninger og kunnskapsbasert praksis, lokalt og internasjonalt.

Nord universitet har fire strategiske satsningsområder: blå og grønn vekst, bærekraftig innovasjon og entreprenørskap, samfunnssikkerhet og helse, velferd og oppvekst.


Fakultet for samfunnsvitenskap (FSV) utdanner samfunnsvitere som imøtekommer samfunnets behov for nytenkende yrkesutøvere innen privat og offentlig sektor. Fakultetets doktorgrad er ph.d. i sosiologi. FSV har ca. 2200 studenter og 190 ansatte.


Fakultetets forskningsvirksomhet er organisert i fire faggrupper: Velferd og sosiale relasjoner, Historie, kultur og medier, Ledelse og innovasjon og Miljø, internasjonale relasjoner, nordområder og samfunnssikkerhet (MINS).


Fakultet for samfunnsvitenskap har ansatte på to ulike studiesteder; Bodø og Levanger. Det gis per i dag også undervisning på Stokmarknes og Mo i Rana.


Les mer: www.nord.no/fsv

Er du vår nye kollega innen HRM som liker forskning og kan undervise?

Om stillingen

Nord universitet har ledig en tre-årig 100% stilling som postdoktor ved Fakultet for Samfunnsvitenskap, studiested Bodø eller Levanger.

Postdoktorstillingen er en kvalifiseringsstilling der hovedmålet er å kvalifisere for arbeid i vitenskapelige toppstillinger, samt å styrke fakultetets forskningsarbeid. Fagområdet arbeidsliv/HRM er et satsningsområde for fakultetet, med flere utdanningsprogram, der vi har et rekrutteringsbehov.

Den som ansettes forventes å bruke to år til forskning på arbeidslivs/HRM aktuelle emner og ett år til undervisningsrelaterte oppgaver. Forskningsaktiviteten forventes å være en utvikling av ph.d. -tematikk. En del av de undervisningsrelaterte oppgavene er å undervise og veilede studenter på våre bachelor- og master-program i Human Resorce Management og Master i Kunnskapsledelse. Foruten individuell forskning, vil postdoktoren bli invitert til å delta i felles innsamling av data og i analyse, tolkning og publisering av i disse, og den som tilsettes forventes å ta aktivt del i det faglige miljøet ved Nord universitet.

Stillingen er tilknyttet Faggruppen Ledelse og innovasjon og har kontorsted enten ved campus Bodø eller Levanger. Det er residensplikt i stillingen.

Prosjekt og prosjektbeskrivelse

Ved søknad om ansettelse i postdoktorstilling skal søkeren legge ved en prosjektbeskrivelse til et to-årig forskningsprosjekt. Forslaget skal også inneholde framdriftsplan. Søknader som retter seg inn mot arbeidslivstemaer innen Human Resource Management (HRM) eller den norske arbeidslivmodellen, herunder organisering, ledelse og partssamarbeid vil bli prioritert. Det forutsettes at søkeren vil kunne gjennomføre prosjektet i løpet av ansettelsesperioden.

Prosjektplanen skal være på fem sider, og skal inneholde:

 • Teoretisk rammeverk
 • Metodisk rammeverk
 • Konkrete planer for gjennomføring av forskningsarbeidet
 • Plan for publisering og formidling av forskingsarbeidet

Kvalifikasjonskrav og egenskaper

 • Doktorgrad innen samfunnsvitenskap.
 • Evne til å designe og gjennomføre forskning på høyt nivå
 • Evne til å arbeide systematisk, strukturert og selvstendig
 • Samarbeidsevne og stor arbeidskapasitet
 • Undervisningsspråket er norsk, og arbeidsspråket er norsk. Det kreves at den som blir ansatt kan dokumentere å beherske norsk, eller annet skandinavisk språk, tilsvarende CEFR-nivå B2
 • God muntlig og skriftlig framstillingsevne på engelsk

Ved vurdering og rangering av kvalifiserte søkere vil det bli lagt vekt på

 • Innlevert prosjektskisse og faglig profil, interesse for prosjektet og kvaliteten på publikasjoner og innsendt skriftlige arbeider.
 • Søkerens motivasjon for å søke stillingen
 • Personlig egnethet og forutsetninger for å gjennomføre prosjektperioden

Vi tilbyr

Stillingene lønnes etter Statens regulativ, kode 1352 postdoktor - lønn etter avtale. Fra lønnen går lovfestet innskudd i Statens pensjonskasse.

 • God låne-, forsikrings-, og pensjonsordning i Statens pensjonskasse
 • Kreativt og kollegialt arbeidsmiljø
 • En arbeidsplass i stadig utvikling
 • Fleksibel arbeidstid
 • Aktivt bedriftsidrettslag

Generell informasjon

Den som ansettes må rette seg etter de lover, avtaler og instrukser som til enhver tid gjelder for stillingene. Det tas forbehold om endringer i ansvars- og arbeidsområdet som følge av framtidige organisasjonsendringer ved Nord universitet.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Nord universitet oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med nedsatt funksjonsevne, hull i CV`en, innvandrerbakgrunn og ellers ulik livserfaring til å søke. Universitetet praktiserer moderat kjønnskvotering i samsvar med lokal tilpasningsavtale for Hovedavtalen i Staten.

Opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV kan bli brukt til anonymiserte registreringsformål.

Kontakt

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

Søknad

Søknad m/cv kopi av vitnemål og attester sendes elektronisk innen 15.04.2023

All dokumentasjon lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.

Den elektroniske søknaden skal inneholde:

 • Søknadsbrev med beskrivelse av din motivasjon for å søke stillingen
 • Fullstendig CV (utdanning, arbeids- og undervisningserfaring og oversikt over eventuelle vitenskapelige publikasjoner)
 • Bekreftede kopier av vitnemål både for bachelor, masterutdanning, doktorgrad og relevante attester
 • Fullstendige kopier av et utvalg på inntil tre av søkerens mest relevante publikasjoner, og en liste over disse. Doktorgradsavhandling må vedlegges som ett av disse arbeidene.
 • En kortfattet prosjektskisse legges ved søknaden. Max fem sider.
 • Navn og kontaktinformasjon til en til tre referanser (navn, din relasjon til personen, epost og telefonnummer)
 • Annen aktivitet som vurderes som relevant for stillingen, og ønskes tatt i betraktning ved vurderingen
 • Signert skjema for tillatelse til å innhente vurdering av utenlandsk utdanning (om relevant)
 • Søkere med doktorgrad utenfor EU/EØS og Storbritannia må legge ved NOKUT–godkjenning

Det er søkers ansvar å sende inn fullstendig dokumentasjon elektronisk innen søknadsfristen.

Søkerne vil bli vurdert av en ekstern eller intern sakkyndig komité. Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju eller andre presentasjoner.

Referanse: 30175082

Søk på stillingen

fnokode:1234

Powered by Labrador CMS