Stilling:

2 årig Postdoktor innen betydning av mikrobiomer i akvakultur

Søknadsfrist 18. november 2018

Nofima

Nofima er et stort næringsrettet forskningsinstitutt som driver forskning og utvikling for akvakulturnæringen, fiskerinæringen og matindustrien. Instituttet ble etablert 1. januar 2008 og har om lag 380 ansatte. Årlig omsetning er rundt 600 millioner kroner.

Vi leverer internasjonalt anerkjent forskning og løsninger som gir næringslivet konkurransefortrinn langs hele verdikjeden. Nofima AS har hovedkontor i Tromsø, og forskningsvirksomhet i Bergen, Stavanger, Sunndalsøra, Tromsø og Ås.

Betydningen av mikrobiota i fiskens tarm, skinn, gjeller og oppdrettsmiljø er et strategisk satsningsområde i Nofima. Satsingen har til hensikt å øke forståelsen av hvordan mikrobiomer påvirker fôrutnyttelse, helse og immunforsvar samt aktivitet i biofiltre og vannmiljøet i lukkede- og semilukkede oppdrettssystemer. Hvordan de ulike bakteriesamfunnene interagerer med hverandre og med fisken er også en vesentlig faktor i satsingen. Verdien av metagenom- og metatranskriptomanalyse ligger i kobling av data fra helsestatus, ernæring, genetikk og produksjonsbiologi. Prosjektet har som mål å anvende bioinformatikk/statistikk til å integrere mikrobiomanalyser med vertsresponser (transkriptomikk) og annen produksjonsdata. Dette vil være en sentral del av arbeidet som er planlagt i post doc-prosjektet.

Postdoktorstillingen vil primært ha fokus på mikrobiomdata assosiert med helse og velferd på fisk i det marine miljø. Store datamengder fra pågående prosjekter innen fiskehelse, ernæring, genetikk og produksjonsbiologi skal analyseres med bioinformatiske verktøy og statistikk. Stillingen vil kunne dra nytte av etablerte forskningsverktøy på humane modeller i fra andre avdelinger.

Kvalifikasjoner

Vi søker en postdoktor med doktorgrad innen bioinformatikk med bakgrunn fra marin mikrobiell økologi eller vert-mikrobe interaksjoner.

Vi ønsker oss en person som verdsetter tverrfaglig samarbeid og faglige utfordringer. Kreativitet og entusiasme er egenskaper som vil verdsettes

Personlig initiativ, gode samarbeidsevner og evne til resultatorientert arbeid vil også bli vektlagt for stillingen. Arbeidsted for stillingen er Ås, men noe reisevirksomhet må påregnes.

God formidlingsevne på engelsk og norsk, både skriftlig og muntlig vil også bli vektlagt.

Kontaktinformasjon

Nofima kan tilby en arbeidsplass i utvikling med en visjon om å være med å skape en oppdrettsnæring som framtidens generasjoner kan være stolte av. Akvadivisjonen er et sterkt fagmiljø som dekker alle ledd i den verdikjeden som akvakulturindustrien representerer. Ansatte har gode muligheter for teoretisk og praktisk arbeid. Nofima tilbyr konkurransedyktige betingelser, gode pensjon og forsikringsordninger og fleksibel arbeidstid.

For nærmere opplysninger om stillingen kontakt forsker Christian Karlsen, tlf:+47 64970391 / mobil +47 41147162 eller forskningssjef Gunn Berit Olsson, tlf: +47 77629071 / mobil +47 474 62 565.