Stilling:

Postdoktor innen solcellefysikk

Søknadsfrist: 14.11.2018

Norges Miljø- og Biovitenskapelige Universitet

NMBU har et særlig ansvar for forskning og utdanning som sikrer livsgrunnlaget for fremtidige generasjoner.


Bærekraft er forankret i alt vi gjør og vi leverer kunnskap for livet.


NMBU har 1700 ansatte og 5200 studenter og er organisert i sju fakulteter. NMBU har campus i Ås og i Oslo. Høsten 2020 er vi samlokalisert på Ås. Nærmere opplysninger om NMBU finnes på www.nmbu.no.

Om REALTEK

Fakultet for realfag og teknologi (REALTEK) tilbyr teknologiutdanning og lærerutdanning og forsker på løsninger som bidrar til det grønne skiftet innen industri, forvaltning og utdanning. Vi har om lag 130 ansatte, 70 doktorgradsstudenter og 1100 studenter. Utdanningen og forskningen ved REALTEK favner bredt og inkluderer fagområdene datavitenskap, maskin og prosessteknologi, robotikk, byggeteknikk og arkitektur, industriell økonomi, miljøfysikk og fornybar energi, geomatikk, vann- og miljøteknikk, samt lærerutdanning innen natur- og realfag.

Om stillingen

Ved Fakultet for realfag og teknologi er det ledig stilling som postdoktor innen solcellefysikk med varighet to år. Mulighet for forlengelse avhengig av finansiering.

Det er utarbeidet betenkning/stillingsbeskrivelse for stillingen. Betenkningen kan fås på forespørsel til [email protected]

Forskningen skal lede til bedre forståelse av hvordan forurensinger og defekter i silisium fordeler seg i silisiumskiver til solcelleformål. Til dette benyttes hyperspektral avbildingsteknikk (Hyperspektral fotoluminescens) samt statistisk-matematiske metoder. Komplementære teknikker for kalibrering av metoden vil også bli benyttet.

Arbeidsoppgaver

Forskning innen de nevnte fagfelt.

Det er utarbeidet betenkning/stillingsbeskrivelse for stillingen. Betenkningen sendes på forespørsel til [email protected]

Kvalifikasjonskrav for stillingen

Tilsetting i postdoktorstilling har som hovedmål å kvalifisere for arbeid i vitenskapelige førstestillinger. Det kreves oppnådd doktorgrad for tilsetting. Postdoktorstillingen er en åremålsstilling

Det kreves:

  • Doktorgrad innen relevant fagområde
  • Evne og ferdigheter til å formidle og undervise flytende, muntlig og skriftlig, på norsk og engelsk
  • Evne til å samarbeide - å samarbeide innenfor forskningsgruppen

Lønnsvilkår og informasjon

Stillingen innplasseres i stillingskode 1352 Postdoktor, lønnsramme 24 (ltr. 57-67) (NOK 497 000 – 597 400), avhengig av kvalifikasjoner. Ansiennitetsopprykk i stillingen

Nærmere opplysninger ved professor Espen Olsen (hovedveileder), e-post: [email protected]

NMBU ønsker flere kvinner i vitenskapelige stillinger. Kvinner oppfordres derfor til å søke.

Realtek tilbyr:

  • En optimistisk akademisk institusjon med fokus på faglig utvikling, formidling og kompetanse.
  • Et tverrfaglig og inkluderende miljø som gir spennende forsknings- og utviklingsmuligheter.
  • Daglig kontakt med inspirerende studenter og dyktige kolleger

Informasjon til søkere

Slik søker du:

Søknad sendes elektronisk via linken ”Søk stillingen” øverst på denne siden.

Søknadsfrist: 14.11.2018

Søker vedlegger inntil 10 arbeider som etter søkerens vurdering er sentrale i produksjonen. Dersom det i fellesarbeid er vanskelig å identifisere søkerens innsats, må det legges ved en kort redegjørelse om søkerens del av arbeidet.

Dokumenter som ikke kan sendes elektronisk sendes i tre eksemplarer med ordinær post merket still.nr. 18/0559 til NMBU, Fakultet for realfag og teknologi, postboks 5003, NO-1432 Ås, innen 14.11.2019.

Søkere som innkalles til intervju må kunne fremlegge bekreftede kopier av vitnemål og attester.

Søk stillingen