Ledig stilling ved NMBU

Universitetslektor innen smådyrsykdommer - kirurgi

Søknadsfrist: 10.12.2019

Om stillingen

Ved Institutt for sports- og familiedyrmedisin, Seksjon for smådyrsykdommer er det ledig 6 mnd. midlertidig tilsetting i 100% stilling som universitetslektor. Det er ønskelig med snarlig tiltredelse.

Stillingen er tilknyttet kirurgisk klinikk og er opprettet som en del av planleggingsarbeidet opp mot flytting til Ås i 2020.

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

NMBU har et særlig ansvar for forskning og utdanning som sikrer livsgrunnlaget for fremtidige generasjoner.


Bærekraft er forankret i alt vi gjør og vi leverer kunnskap for livet.


NMBU har 1700 ansatte og 5200 studenter og er organisert i sju fakulteter. NMBU har campus i Ås og i Oslo. Høsten 2020 er vi samlokalisert på Ås. Nærmere opplysninger om NMBU finnes på www.nmbu.no.

Om Veterinærhøgskolen

NMBU Veterinærhøgskolen er landets eneste veterinærfaglige utdanningsinstitusjon og gir kompetanse innen veterinærmedisin og veterinær samfunnsmedisin. Fakultetet utdanner veterinærer, dyrepleiere og doktorander i Veterinærvitenskap og forsker på veterinærmedisin og relaterte biomedisinske fagområder. Vi har 500 studenter og er 430 ansatte.


Fakultetet består av instituttene Basalfag og akvamedisin, Mattrygghet og infeksjonsbiologi, Produksjonsdyrmedisin og Sports- og familiedyrmedisin. Vi driver også Universitetsdyresykehuset, som er nært knyttet til vår forskning og utdanning, og tar i mot pasienter fra hele landet.


Ved instituttet er det ca. 125 ansatte, fordelt på tre seksjoner. Hovedoppgavene for instituttet er undervisning av veterinær- og dyrepleierstudenter, veiledning av doktorgradsstipendiater og spesialistkandidater, forskning innenfor fagområdet samt være en viktig nasjonal henvisningsenhet. Instituttet bidrar også med informasjon og tjenester til veterinærer, dyreeiere og organisasjoner. Arbeidssted er Adamstuen frem til flytting til Ås i 2020.


NMBU Veterinærhøgskolen er i dag lokalisert på Campus Adamstuen i Oslo. August 2020 flytter vi inn i nye flotte lokaler på Campus Ås.

Som universitetslektor vil du være medansvarlig for klinisk undervisning av veterinærstudenter og «Interns». Du vil delta i daglig klinikkaktivitet, samt kirurgisk bakvakt. Ved kirurgisk klinikk utfører vi utredninger og inngrep innenfor alle områder av kirurgifaget. Som henvisningsklinikk mottar vi ulike typer kirurgiske kasus av både generell og spesiell karakter og dette bidrar til å utvikle egen kompetanse og å utdanne spesialister. Vi er en del av et stort fagmiljø og samarbeider tett med andre fagpersoner innenfor medisin, anestesi, radiologi og cytologi.

Arbeidsoppgaver

 • Klinisk arbeid ved kirurgisk klinikk
 • Klinisk studentundervisning
 • Delta i kirurgisk bakvaktordning

Kvalifikasjonskrav, ønskede erfaringer, kunnskaper og personlige egenskaper

Faglige kvalifikasjonskrav

Det kreves:

 • veterinærmedisinsk utdanning med norsk autorisasjon
 • klinisk arbeidserfaring innen smådyrpraksis med vekt på smådyrkirurgi - kandidaten må beherske de vanligste kirurgiske inngrepene av elektiv og akutt karakter
 • erfaring med halthetsutredninger og ortopedi
 • beherske et skandinavisk språk, muntlig og skriftlig

Det er ønskelig med:

 • gode engelskkunnskaper
 • undervisningserfaring på universitetsnivå

Personlige egenskaper/egnethet

Det kreves:

 • motivasjon for klinisk arbeid
 • motivasjon for undervisning
 • gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • evne til å arbeide selvstendig

Det er ønskelig med:

 • en positiv og løsningsorientert innstilling

Lønnsvilkår og informasjon

Stillingen innplasseres i stillingskode 1009 universitetslektor, LR 25, ltr 57-71 (NOK 504.700 – 655.400) avhengig av ansiennitet og kvalifikasjoner.

Nærmere opplysninger ved:

 • Seksjonsleder Vibeke Rootwelt, tlf: +47 67 23 23 67, e-post: [email protected] eller
 • Enhetsleder kirurgisk klinikk Anne Marie Breen, tlf: + 47 67 23 23 81, e-post: [email protected]

generell informasjon til søkere

Slik søker du:

Søknad sendes elektronisk via linken ”Søk stillingen” øverst på denne siden. Legg ved vitnemål og attester.

Søknadsfrist: 10.12.2019

Søk stillingen