Ledig stilling ved NMBU

Radiograf

Søknadsfrist: 10.12.2019

Om stillingen

Ved Institutt for sports- og familiedyrmedisin, seksjon for anestesi og radiologi, er det ledig 100% fast stilling som radiograf.

Radiografen skal kunne jobbe med mange dyrearter (små og store dyr) og ulike modaliteter.

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

NMBU har et særlig ansvar for forskning og utdanning som sikrer livsgrunnlaget for fremtidige generasjoner.


Bærekraft er forankret i alt vi gjør og vi leverer kunnskap for livet.


NMBU har 1700 ansatte og 5200 studenter og er organisert i sju fakulteter. NMBU har campus i Ås og i Oslo. Høsten 2020 er vi samlokalisert på Ås. Nærmere opplysninger om NMBU finnes på www.nmbu.no.

Om Veterinærhøgskolen

NMBU Veterinærhøgskolen er landets eneste veterinærfaglige utdanningsinstitusjon og gir kompetanse innen veterinærmedisin og veterinær samfunnsmedisin. Fakultetet utdanner veterinærer, dyrepleiere og doktorander i Veterinærvitenskap og forsker på veterinærmedisin og relaterte biomedisinske fagområder. Vi har 500 studenter og er 430 ansatte.


Fakultetet består av instituttene Basalfag og akvamedisin, Mattrygghet og infeksjonsbiologi, Produksjonsdyrmedisin og Sports- og familiedyrmedisin. Vi driver også Universitetsdyresykehuset, som er nært knyttet til vår forskning og utdanning, og tar i mot pasienter fra hele landet.


NMBU Veterinærhøgskolen er i dag lokalisert på Campus Adamstuen i Oslo. August 2020 flytter vi inn i nye flotte lokaler på Campus Ås.

Ved instituttet arbeider det ca. 125 ansatte, fordelt på tre seksjoner.

Hovedoppgavene for instituttet er undervisning av veterinær- og dyrepleierstudenter, veiledning av doktorgradsstipendiater og spesialistkandidater, forskning innenfor fagområdet samt være en viktig nasjonal henvisningsenhet. Instituttet bidrar også med informasjon og tjenester til veterinærer, dyreeiere og organisasjoner. Arbeidssted er Adamstuen frem til flytting til Ås i 2020.

Arbeidsoppgaver

 • Utføre/forberede/bistå ved radiologiske undersøkelser (røntgen, gjennomlysning, ultralyd, stående -og liggende CT, stående -og liggende MR og nukleærmedisin)
 • Praktisk og teoretisk veiledning og undervisning av veterinær – og dyrepleier studenter i særlig røntgen på alle dyrearter
 • Annet undervisnings- og administrativt arbeid

Kvalifikasjonskrav, ønskede erfaringer, kunnskaper og personlige egenskaper

Det kreves:

 • Radiografutdanning (norsk autorisasjon)
 • Gode norsk- og engelskkunnskaper, både skriftlig og muntlig
 • Motivasjon for undervisning
 • Gode evner til selvstendig arbeid
 • Gode samarbeidsevner

Det er ønskelig med:

 • Arbeidserfaring som radiograf innen veterinærmedisin
 • God kjennskap til og erfaring med ulike modaliteter
 • God kunnskap om og erfaring med hest, erfaring med håndtering av dyr.

Lønnsvilkår og informasjon

Stillingen innplasseres i stillingskode 0852 Radiograf lønnsramme 15 ltr 51-59 (NOK 456 400-523 200)

Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til:

Informasjon til søkere

Slik søker du:

Søknad sendes elektronisk via linken ”Søk stillingen” øverst på denne siden. CV skal fylles ut elektronisk i Jobb Norge.

Legg ved vitnemål og eventuelle attester.

Søknadsfrist: 10.12.2019

Søk stillingen