Ledig stilling ved NMBU

Stipendiat innen veterinær anestesiologi

Søknadsfrist 12.04.2019

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

NMBU har et særlig ansvar for forskning og utdanning som sikrer livsgrunnlaget for fremtidige generasjoner.


Bærekraft er forankret i alt vi gjør og vi leverer kunnskap for livet.


NMBU har 1700 ansatte og 5200 studenter og er organisert i sju fakulteter. NMBU har campus i Ås og i Oslo. Høsten 2020 er vi samlokalisert på Ås.

Nærmere opplysninger om NMBU finnes på www.nmbu.no.

Om Veterinærhøgskolen

NMBU Veterinærhøgskolen er landets eneste veterinærfaglige utdanningsinstitusjon og gir kompetanse innen veterinærmedisin og veterinær samfunnsmedisin. Fakultetet utdanner veterinærer, dyrepleiere og doktorander i Veterinærvitenskap og forsker på veterinærmedisin og relaterte biomedisinske fagområder. Vi har 500 studenter og er 430 ansatte.


Fakultetet består av instituttene Basalfag og akvamedisin, Mattrygghet og infeksjonsbiologi, Produksjonsdyrmedisin og Sports- og familiedyrmedisin. Vi driver også Universitetsdyresykehuset, som er nært knyttet til vår forskning og utdanning, og tar i mot pasienter fra hele landet.


Institutt for sports- og familiedyrmedisin
har ca. 125 ansatte, fordelt på tre seksjoner; seksjon for smådyrsykdommer, seksjon for hestesykdommer og seksjon for anestesi og radiologi. Hovedoppgavene for instituttet er undervisning av veterinær- og dyrepleierstudenter, veiledning av stipendiater og spesialistkandidater, forskning og etterutdanning samt formidling til resten av samfunnet.


NMBU Veterinærhøgskolen er i dag lokalisert på Campus Adamstuen i Oslo. August 2020 flytter vi inn i nye flotte lokaler på Campus Ås.

Om stillingen

Ved Institutt for sports- og familiedyrmedisin på Veterinærhøgskolen ved Norges miljø og biovitenskapelige universitet (NMBU) er det ledig stilling som stipendiat innen veterinær anestesiologi med varighet av 3 år.

Prosjektet stipendiaten skal ansettes på har tittelen "Effekter av opioider på det motoriske systemet". Prosjektet er finansiert av NMBU, og er et samarbeid mellom anestesi- og farmakologimiljøet på Veterinærhøgskolen og Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo.

Ved å bruke gris som modelldyr skal de nevrologiske mekanismene bak opioider sine effekter på det motoriske systemet undersøkes ved hjelp av adferdstudier, elektrofysiologiske metoder og analyse av nevrotransmittere.

Arbeidsoppgaver

Det forutsettes at den som tilsettes går inn i et godkjent opplegg for en ph.d-grad med sikte på å fullføre en doktorgrad i løpet av tilsettingsperioden. Dette innebærer blant annet:

 • Under veiledning å planlegge og gjennomføre eksperimentelt arbeid
 • Systematisere og analysere data
 • Gjennomføre opplæring i form av relevante kurs i forskningsmetode
 • Utarbeide minst tre internasjonale, fagfellevurderte publikasjoner som kan sammenfattes i en doktorgradsavhandling på internasjonalt nivå.

Utdanningen skal gjennomføres i tråd med internasjonal standard for vitenskapelig arbeid, trening i faglig formidling og innføring i forskningsetikk, vitenskaps-teori og metode.

Kvalifikasjonskrav for stillingen

For å kunne tilsettes må kandidaten oppfylle kravene for opptak til ph.d.-utdanning ved NMBU-Veterinærhøgskolen. Kandidaten må være utdannet veterinær med en dokumentert sterk faglig bakgrunn fra tidligere studier. Kandidaten må og inneha gode engelskkunnskaper, både skriftlig og muntlig. For mer utfyllende informasjon om opptakskriterier, se «Forskriften for graden ph.d. ved NMBU» og «programbeskrivelsen» for det aktuelle ph.d. programmet ved Veterinærhøgskolen.

Faglige kvalifikasjonskrav

Det kreves:

 • Veterinærmedisinsk grunnutdannelse
 • Gode skriftlige og muntlige engelskkunnskaper

Det er ønskelig med:

 • Erfaring innen vitenskapelig arbeid
 • Noe klinisk erfaring

Personlige egenskaper/egnethet

Det kreves:

 • Evne til selvstendig, kritisk refleksjon
 • Evne til tålmodig, nøyaktig og fokusert arbeid

Det er ønskelig med:

 • Positiv, samarbeidsvillig innstilling

Lønnsvilkår og informasjon

Stillingen innplasseres i stillingskode 1017 Stipendiat, lønnsramme 20, ltr. 51-62 (NOK449 400 - 544 400). Stipendiater innplasseres normalt i lønnstrinn 51 (NOK449 400). Ansiennitetsopprykk i stillingen.

Tilsettingen skjer i henhold til gjeldende nasjonale retningslinjer for tilsetting som stipendiat ved universiteter og høgskoler. Stipendiatstillingen er en åremålsstilling

Nærmere opplysninger ved:

Informasjon til deg som søker stipendiatstilling og generell informasjon til søkere

Slik søker du:

Søknad sendes elektronisk via linken ”Søk stillingen” øverst på denne siden. Legg ved vitnemål og attester.

Søknadsfrist: 12.04.2019

Dokumenter som ikke kan sendes elektronisk sendes i tre eksemplarer i ordinær post merket still.nr. 19/00787 til NMBU Veterinærhøgskolen, Institutt for sports- og familiedyrmedisin, Postboks 369 sentrum, 0102 Oslo.

Søkere som innkalles til intervju må kunne fremlegge bekreftede kopier av vitnemål og attester.

Søk stillingen