Ledig stilling ved NMBU

Stipendiat innen anatomi og patologi

Søknadsfrist: 15.11.2019

Om stillingen

Ved NMBU Veterinærhøgskolen, Institutt for basalfag og akvamedisin, er det utlyst stilling som stipendiat innen veterinæranatomi med varighet 3 år og finansiert over instituttets midler.

Stipendiaten skal arbeide på prosjektet «Immunceller og ryggradsforandringer hos atlantisk laks».

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

NMBU har et særlig ansvar for forskning og utdanning som sikrer livsgrunnlaget for fremtidige generasjoner.


Bærekraft er forankret i alt vi gjør og vi leverer kunnskap for livet.


NMBU har 1700 ansatte og 5200 studenter og er organisert i sju fakulteter. NMBU har campus i Ås og i Oslo. Høsten 2020 er vi samlokalisert på Ås. Nærmere opplysninger om NMBU finnes på www.nmbu.no.

Om Veterinærhøgskolen

NMBU Veterinærhøgskolen er landets eneste veterinærfaglige utdanningsinstitusjon og gir kompetanse innen veterinærmedisin og veterinær samfunnsmedisin. Fakultetet utdanner veterinærer, dyrepleiere og doktorander i Veterinærvitenskap og forsker på veterinærmedisin og relaterte biomedisinske fagområder. Vi har 500 studenter og er 430 ansatte.


Fakultetet består av instituttene Basalfag og akvamedisin, Mattrygghet og infeksjonsbiologi, Produksjonsdyrmedisin og Sports- og familiedyrmedisin. Vi driver også Universitetsdyresykehuset, som er nært knyttet til vår forskning og utdanning, og tar i mot pasienter fra hele landet.


NMBU Veterinærhøgskolen er i dag lokalisert på Campus Adamstuen i Oslo. August 2020 flytter vi inn i nye flotte lokaler på Campus Ås.

Arbeidsoppgaver

Stipendiaten vil primært ha som oppgave ved hjelp av morfologiske metoder å avdekke basale forhold i immunsystemet hos laks og ekstrapolere de benyttede teknikkene over mot betennelsesforandringer i ryggrad. Det ses mye melanisering i forbindelse med disse forandringene, og undersøkelser med henblikk på melaninsystemets responser i forbindelse med betennelse blir sentralt.

Det vil bli samarbeidet med Enhet for radiologi (SportFaMed) for å etablere sammenhengen mellom røntgenologiske og histologiske funn.

Det forutsettes at den som tilsettes går inn i et godkjent opplegg for en ph.d-grad og at arbeidet legges opp med sikte på å fullføre en doktorgrad i løpet av tilsetningsperioden.

Kvalifikasjonskrav for stillingen

For å kunne tilsettes må kandidaten oppfylle kravene for opptakt til ph.d.-utdanning ved NMBU. Kandidaten må ha en relevant utdanning tilsvarende en femårig Masterutdanning med 120 studiepoeng på masternivå. Søkeren må ha en dokumentert sterk faglig bakgrunn fra tidligere studier, og kunne dokumentere gode engelskkunnskaper, både skriftlig og muntlig.

For mer utfyllende informasjon om opptakskriterier, se «Forskriften for graden ph.d. ved NMBU» og «programbeskrivelsen» for det aktuelle ph.d. programmet.

Faglige kvalifikasjonskrav

Det kreves:

 • Veterinærmedisinsk utdanning med norsk autorisasjon eller norsk autorisasjon som fiskehelsekandidat.
 • God og dokumenterbar kjennskap til makro- og mikroanatomiske forhold hos fisk.
 • God skriftlig og muntlig formuleringsevne på norsk/skandinavisk og engelsk.
 • Erfaring fra tidligere laboratoriearbeid med morfologiske teknikker.
 • Tidligere forsknings-, publiserings- og formidlingserfaring (vitenskapelig produksjon).
 • Erfaring innen følgende metoder: immunhistokjemi, immunfluorescens og billedanalyse.

Følgende erfaringer og kunnskaper vektlegges:

 • Gode datakunnskaper (tekst- og bildebehandling, excel, bruk av databaser).

Du må ha:

 • Gode evner til å arbeide analytisk og systematisk.
 • Gode samarbeidsevner.
 • Gode kommunikasjons- og formidlingsevner.
 • God egeninnsikt og et sterkt ønske om egenutvikling.

Det vil bli lagt vekt på personlig egnethet.

Lønnsvilkår og informasjon

Stillingen innplasseres i stillingskode 1017 Stipendiat, lønnsramme 20 (ltr. 36-62). Stipendiater innplasseres normalt i lønnstrinn 54 (NOK 479.600,-)

Ansiennitetsopprykk i stillingen.

Tilsettingen skjer i henhold til gjeldende nasjonale retningslinjer for tilsetting som stipendiat ved universiteter og høgskoler. Stipendiatstillingen er en åremålsstilling

Nærmere opplysninger ved:

Informasjon til deg som søker stipendiatstilling og generell informasjon til søkere

Slik søker du:

Søknad sendes elektronisk via linken ”Søk stillingen” på denne siden. Søknader som ikke sendes elektronisk via Jobbnorge innen fristen, vil ikke bli vurdert.

Søknaden må inneholde opplysninger om din utdanning og tidligere praksis, samt din motivasjon for å gjennomføre et slikt ph.d.-prosjekt.

Legg ved vitnemål og eventuelle attester.

Søknadsfrist: 15.11.19

Følgende dokumenter skal legges ved søknaden:

 • Søknadsbrev
 • CV og relevante vitnemål/attester
 • ev. liste over vitenskapelige arbeider

Dokumenter som ikke kan sendes elektronisk sendes i tre eksemplarer i ordinær post merket still.nr. 19/01757 til NMBU, Institutt for basalfag og akvamedisin, postboks 5003, NO-1432 Ås.

Søkere som innkalles til intervju må kunne fremlegge bekreftede kopier av vitnemål og attester.

Søk stillingen