Ledig stilling ved NMBU

Stipendiat i hestesjukdommer

Søknadsfrist: 11.12.2019

Om stillingen

Ved NMBU Veterinærhøgskolen, Institutt for sports- og familiedyrmedisin, Seksjon for hestesjukdommer, er det ledig en stilling som 3-årig doktorgradsstipendiat innen fagområdet løse biter i kodeleddet på hest.

Arbeidsoppgaver

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

NMBU har et særlig ansvar for forskning og utdanning som sikrer livsgrunnlaget for fremtidige generasjoner.


Bærekraft er forankret i alt vi gjør og vi leverer
kunnskap for livet.


NMBU har 1700 ansatte og 5200 studenter og er organisert i sju fakulteter. NMBU har campus i Ås og i Oslo. Høsten 2020 er vi samlokalisert på Ås. Nærmere opplysninger om NMBU finnes på www.nmbu.no.

Om Veterinærhøgskolen

NMBU Veterinærhøgskolen er landets eneste veterinærfaglige utdanningsinstitusjon og gir kompetanse innen veterinærmedisin og veterinær samfunnsmedisin. Fakultetet utdanner veterinærer, dyrepleiere og doktorander i Veterinærvitenskap og forsker på veterinærmedisin og relaterte biomedisinske fagområder. Vi har 500 studenter og er 430 ansatte.


Fakultetet består av instituttene Basalfag og akvamedisin, Mattrygghet og infeksjonsbiologi, Produksjonsdyrmedisin og Sports- og familiedyrmedisin. Vi driver også Universitetsdyresykehuset, som er nært knyttet til vår forskning og utdanning, og tar i mot pasienter fra hele landet.


NMBU Veterinærhøgskolen er i dag lokalisert på Campus Adamstuen i Oslo. August 2020 flytter vi inn i nye flotte lokaler på Campus Ås.

Stipendiaten skal arbeide med prosjektet «Løse biter i kodeleddet hos hest: er de osteochondrose eller ikke?». Prosjektets hovedmål er gjennom systematiske, tverrfaglige vitenskapelige studier å svare på om løse biter i kodeleddet hos hest skyldes traumatisk fraktur eller arvelig predisponert osteochondrose.

Det skal samles inn data fra biomekaniske, billeddiagnostiske og patoanatomiske undersøkelser. Resultatene av undersøkelsene skal sammenfattes i vitenskapelige artikler for publisering i internasjonale tidsskrifter. Prosjektet tilhører en forskergruppe med samarbeidspartnere i Sverige, på Island, i England og USA. Arbeidet vil hovedsakelig være basert i Norge, men det må påregnes utenlandsopphold på inntil 3 måneders varighet. Det forutsettes at den som tilsettes går inn i et godkjent opplegg for en PhD-grad og at arbeidet legges opp med sikte på å fullføre en doktorgrad i løpet av tilsettingsperioden.

Kvalifikasjonskrav for stillingen

Det er utarbeidet betenkning/stillingsbeskrivelse for stillingen.

For å kunne tilsettes må kandidaten oppfylle kravene for opptakt til ph.d.-utdanning ved NMBU. Kandidaten må ha en relevant utdanning tilsvarende en femårig Masterutdanning med 120 studiepoeng på masternivå. Søkeren må ha en dokumentert sterk faglig bakgrunn fra tidligere studier, og kunne dokumentere gode engelskkunnskaper, både skriftlig og muntlig. For mer utfyllende informasjon om opptakskriterier, se «Forskriften for graden ph.d. ved NMBU» og «programbeskrivelsen» for det aktuelle ph.d. programmet.

Faglige kvalifikasjonskrav

Det kreves:

 • Veterinærmedisinsk utdanning som kvalifiserer til norsk autorisasjon
 • God skriftlig og muntlig formuleringsevne på norsk/skandinavisk og engelsk
 • Interesse for vitenskapelig arbeid
 • Interesse for biomekaniske studie

Det er ønskelig med:

 • Vitenskapelige publikasjoner og andre skriftlige arbeider
 • Erfaring fra klinisk hestepraksis, inkludert billeddiagnostiske undersøkelser
 • Erfaring fra arbeid med patoanatomiske undersøkelsesteknikker, herunder makroskopisk og histologisk undersøkelse

Følgende erfaringer og kunnskaper vektlegges:

 • Gode datakunnskaper (tekst- og bildebehandling, excel, bruk av databaser).

Du må ha:

 • Motivasjon for prosjektet
 • God egeninnsikt og et sterkt ønske om egenutvikling
 • Evne til å arbeide selvstendig, analytisk og systematisk
 • Gode samarbeidsevner
 • Gode kommunikasjons- og formidlingsevner

Positiv og løsningsorientert innstilling.

Det vil bli lagt vekt på personlig egnethet.

For mer utfyllende informasjon om opptakskriterier, se «Forskriften for graden ph.d. ved NMBU» og «programbeskrivelsen» for det aktuelle ph.d. programmet

Lønnsvilkår og informasjon

Stillingen innplasseres i stillingskode 1017 Stipendiat, lønnsramme 20. Stipendiater innplasseres normalt i lønnstrinn 54 (NOK 479.600,-)

Ansiennitetsopprykk i stillingen.

Ansettelsen skjer i henhold til gjeldende nasjonale retningslinjer for ansettelse som stipendiat ved universiteter og høgskoler.

Nærmere opplysninger ved:

Informasjon til deg som søker stipendiatstilling og generell informasjon til søkere

Slik søker du:

Søknad sendes elektronisk via linken ”Søk stillingen” på denne siden. Søknader som ikke sendes elektronisk via Jobbnorge innen fristen, vil ikke bli vurdert.

Søknaden må inneholde opplysninger om din utdanning og tidligere praksis, samt din motivasjon for å gjennomføre et slikt ph.d.-prosjekt.

Følgende dokumenter skal legges ved søknaden:

 • Søknadsbrev
 • Prosjektbeskrivelse med noen mulige problemstillinger, avgrensninger og metodevalg med utgangspunkt i beskrivelsen av hovedprosjektet – denne vil bli videre bearbeidet etter ansettelse
 • CV og relevante vitnemål/attester
 • ev. liste over vitenskapelige arbeider

Dokumenter som ikke kan sendes elektronisk sendes i tre eksemplarer i ordinær post merket still.nr. 19/05192 til NMBU, Institutt for sports- og familiedyr, postboks 5003, NO-1432 Ås.

Søkere som innkalles til intervju må kunne fremlegge bekreftede kopier av vitnemål og attester.

Søk stillingen