Ledig stilling ved NMBU

To stillinger som rådgiver / seniorrådgiver innen innkjøp

Søknadsfrist: 23.09.2019

Vil du jobbe med innkjøp på et fremtidsrettet universitet i rask og spennende utvikling?

Om stillingen

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

NMBU har et særlig ansvar for forskning og utdanning som sikrer livsgrunnlaget for fremtidige generasjoner.


Bærekraft er forankret i alt vi gjør og vi leverer kunnskap for livet.


NMBU har 1700 ansatte og 5200 studenter og er organisert i sju fakulteter. NMBU har campus i Ås og i Oslo. Høsten 2020 er vi samlokalisert på Ås. Nærmere opplysninger om NMBU finnes på www.nmbu.no.


Om avdelingen


Innkjøpsseksjonen er en del av Økonomiavdelingen og holder til på campus Ås, ca 30min syd for Oslo. Der er i dag fem ansatte ved seksjonen med god og bred kompetanse og erfaring. Dette bidrar til en åpen og god kommunikasjon internt med god stemning og et godt arbeidsmiljø.


Arbeidsoppgavene er varierte og vi jobber tverrfaglig med personer på ulike fagområder. Dette gir oss en unik mulighet til å bidra aktivt inn mot en rekke spennende områder og realiseringen av NMBUs strategi.


Digitalisering og strategisk fokus på innkjøp skal styrkes ytterligere fremover, som vil by på spennende oppgaver og muligheter i årene som kommer.

Innkjøpsseksjonen ved NMBU er ansvarlige for å bistå universitetets fakulteter og enheter med å etablere rammeavtaler og enkeltanskaffelser de trenger for å kunne nå universitetets strategiske mål og samfunnsoppdrag. NMBU er i stadig og rask utvikling og med en ambisjon om å bli en stadig sterkere strategisk samarbeidspartner for våre internkunder, har vi mange og spennende oppgaver foran oss. Vi er i dag fem ansatte, og har behov for å øke kapasiteten med to faste stillinger som rådgivere/seniorrådgivere.

Arbeidshverdagen inkluderer parallelle prosjekter, tverrfaglig samarbeid, fokus på forbedring og kvalitet i våre prosesser og å sikre at NMBUs strategi og profil knyttet til samfunnsansvar, etikk og bærekraft ivaretas i våre anskaffelser.

Vi søker medarbeidere som er engasjerte, positive, systematiske, team- og utviklingsorientert og som ønsker å være med å videreutvikle anskaffelsesområdet ved NMBU.

Arbeidsoppgaver

Arbeidsoppgaver – Rådgiver

 • Inngå og følge opp sentrale rammeavtaler og gjennomføre enkeltanskaffelser
 • Kontraktsadministrasjon, oppfølging av vare- og tjenesteavtaler,
 • Bistå i kommunikasjonen brukermiljøene, både elektronisk og muntlig
 • Løpende bidra til bedre og mer effektive prosesser og bruk av digitale systemer hos Innkjøpsseksjonen, deriblant ehandel.
 • Bidra aktivt til implementering av vedtatt anskaffelsesstrategi for å styrke og modne innkjøpsorganisasjonen

Arbeidsoppgaver – Seniorrådgiver

 • Inngå og følge opp større og komplekse rammeavtaler og gjennomføre enkeltanskaffelser
 • Kontraktsadministrasjon, oppfølging av vare- og tjenesteavtaler, avtalelojalitet og leverandørutvikling
 • Bistå i kommunikasjonen brukermiljøene, både elektronisk og muntlig
 • Bidra aktivt til implementering av vedtatt anskaffelsesstrategi for å styrke og modne innkjøpsorganisasjonen

Da innkjøpsorganisasjonen er i utvikling med fokus på effektivisering og digitalisering kan oppgavene på noe sikt komme til å avvike noe fra de beskrevet over.

Kvalifikasjonskrav, ønskede erfaringer, kunnskaper og personlige egenskaper:

Kvalifikasjonskrav rådgiver

 • Stillingen krever relevant utdanning fra universitet eller høyskole, fortrinnsvis av høyere grad. Lang erfaring og relevant realkompetanse kan erstatte deler av utdanningskravet.
 • Relevant praksis, dokumentert evne til selvstendig og resultatorientert arbeid.
 • God kommersiell forståelse og god IT -kompetanse
 • God kommunikasjonskompetanse

Kvalifikasjonskrav seniorrådgiver

 • Utdanning fra universitets- eller høgskole, fortrinnsvis på masternivå. Lang erfaring og relevant realkompetanse kan erstatte deler av utdanningskravet.
 • Minimum fem års relevant praksis innen fagområdet
 • Det kreves god anskaffelsesfaglig kompetanse og forståelse, herunder erfaring fra forhandlinger
 • Dokumentert evne til selvstendig og resultatorientert arbeid
 • Meget god kommersiell forståelse og god IT -kompetanse
 • God kommunikasjonskompetanse

Personlige egenskaper for begge stillingskategorier

 • Er selvstendig, serviceorientert og har erfaring fra teamarbeid
 • Resultatorientert, ser forbedringsmuligheter og er en pådriver i endringer
 • Kan vise til fleksibilitet og villighet til å tilegne seg ny kunnskap
 • Er positiv og løsningsorientert
 • Er opptatt med å bidra til et godt arbeidsmiljø

Lønnsvilkår og informasjon

Stillingen innplasseres i stillingskode (Rådgivere (SKO 1434 ltr 55-64, NOK 488.000-573.100) og Seniorrådgivere (SKO 1364, ltr. 64-74, NOK 573.100-691.400) avhengig av kvalifikasjoner

For særlig kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Nærmere opplysninger ved:

 • Grethelinn Rasmussen, Innkjøpssjef NMBU, tlf: +47 67 23 06 02, e-post: [email protected]

Informasjon til søkere

Slik søker du:

Søknad sendes elektronisk via linken ”Søk stillingen” øverst på denne siden. CV skal fylles ut elektronisk i Jobb Norge.

Legg ved vitnemål og eventuelle attester.

Søknadsfrist: 23.09.2019

Søk stillingen