Ledig stilling ved NMBU

Selvstendig økonomi kontroller

Søknadsfrist: 31.10.19

Vi søker kontroller til utfordrende, selvstendig og variert stilling i offentlig virksomhet!

Om stillingen

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

NMBU har et særlig ansvar for forskning og utdanning som sikrer livsgrunnlaget for fremtidige generasjoner.


Bærekraft er forankret i alt vi gjør og vi leverer kunnskap for livet.


NMBU har 1700 ansatte og 5200 studenter og er organisert i sju fakulteter. NMBU har campus i Ås og i Oslo. Høsten 2020 er vi samlokalisert på Ås. Nærmere opplysninger om NMBU finnes på www.nmbu.no.

Om Veterinærhøgskolen

NMBU Veterinærhøgskolen er landets eneste veterinærfaglige utdanningsinstitusjon og gir kompetanse innen veterinærmedisin og veterinær samfunnsmedisin. Fakultetet utdanner veterinærer, dyrepleiere og doktorander i Veterinærvitenskap og forsker på veterinærmedisin og relaterte biomedisinske fagområder. Vi har 500 studenter og er 430 ansatte.


Fakultetet består av instituttene Basalfag og akvamedisin, Mattrygghet og infeksjonsbiologi, Produksjonsdyrmedisin og Sports- og familiedyrmedisin. Vi driver også Universitetsdyresykehuset, som er nært knyttet til vår forskning og utdanning, og tar i mot pasienter fra hele landet.


NMBU Veterinærhøgskolen er i dag lokalisert på Campus Adamstuen i Oslo. August 2020
flytter vi inn i nye flotte lokaler på Campus Ås.

Ved NMBU/Veterinærhøgskolen, fakultetsadministrasjonen er det ledig en fast 100 % stilling som økonomirådgiver (rådgiver/seniorrådgiver). Fakultetsadministrasjonen bistår enhetene ved fakultetet i den daglige driften og har samtidig et overordnet koordineringsansvar for fakultetet som helhet. Veterinærhøgskolen har i dag en stor økonomiportefølje, bestående av midler fra Kunnskapsdepartementet, egen inntjening fra drift av klinikker og laboratorier, samt bidrags -og oppdragsforskning. Vi har derfor behov for en person som kan ta utfordringen med å utarbeide og følge opp et institutts økonomioppgaver som budsjettering, prognostisering, forskningsprosjekter og å være institutt leders høyre hånd innen økonomi.

Fakultetsadministrasjonen ved Veterinærhøgskolen er delt inn i fire funksjonsområder, og ledes av Administrasjonssjefen. De fire funksjonsområdene er Team økonomi, Personal/lønn og Studie/forskning, samt en stab. Administrasjonen holder til på Campus Adamstuen frem til våren 2020 da Veterinærhøgskolen flyttes til nye lokaler på Campus Ås.

Arbeidsoppgaver

Økonomistyring:

 • Delta aktivt i instituttets ledergruppe
 • Være instituttleders høyre hånd på økonomi
 • Budsjettering
 • Regnskapsavslutninger
 • Kontroller, Bevilgningsfinansierte aktiviteter
 • Kontroller, Bidrags -og oppdragsforskning
 • Daglig regnskaps -og kontroller oppgaver
 • Bokføringskontroll Agresso

Øvrige administrative og økonomiske oppgaver

Vi søker deg som har:

Faglige kvalifikasjoner

 • økonomisk utdanning fra universitets- eller høgskole, fortrinnsvis av høyere grad (på masternivå). Relevant arbeidserfaring kan erstatte kompetansekravet.
 • kjennskap til bevilgningsfinansiert virksomhet
 • utdanning i eller erfaring med prosjektstyring

Arbeidserfaring:

Det kreves:

 • Relevant praksis med regnskap og kontrolling
 • God forståelse av resultat og balanse
 • Gode datakunnskaper, spesielt i Office Excel

Det er ønskelig med:

 • erfaring med Agresso økonomisystem eller lignede ERP systemer
 • erfaring fra det offentlige, kompetanse innen bidrag -og oppdrags finansierte forskingsprosjekt gir fortrinn
 • dokumentert erfaring med økonomioppfølging, budsjettering av bidrag -og oppdragsfinansierte forskingsprosjekt

Personlige egenskaper:

 • Analytisk og strukturert
 • Gode kommunikasjonsevner
 • Du har et ønske om å skape resultater og tar lett initiativ
 • God økonomiforståelse og gode samarbeidsevner
 • Evne til å bygge relasjoner, både internt og eksternt
 • Kan arbeide målrettet, systematisk og selvstendig
 • Løsningsorientert og endringsvillig
 • Tar ansvar for utvikling/effektivisering av arbeidsoppgaver

Andre kvalifikasjoner:

God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk

Lønnsvilkår og informasjon

Stillingen innplasseres i stillingskode 1434 rådgiver/1364 seniorrådgiver, ltr. 51-62 NOK (449 400 – 544 400)/ltr. 60-68 NOK (524 200 – 615 900) avhengig av kvalifikasjoner. Ved spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Nærmere opplysninger ved:

Informasjon til søkere

Slik søker du:

Søknad sendes elektronisk via linken ”Søk stillingen” øverst på denne siden. CV skal fylles ut elektronisk i Jobb Norge.

Legg ved vitnemål og eventuelle attester.

Søknadsfrist: 31.10.19

Søk stillingen