Ledig stilling ved NMBU

Rådgiver / seniorrådgiver innen økonomi og prosjektstyring

Søknadsfrist: 17.09.2019

Har du erfaring med prosjektarbeid? Vi søker deg som er positiv, fleksibel og serviceinnstilt.

Om stillingen

Ved Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning (MINA) er det ledig 100 % fast stilling som rådgiver/seniorrådgiver innen økonomi- og virksomhetsstyring.

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

NMBU har et særlig ansvar for forskning og utdanning som sikrer livsgrunnlaget for fremtidige generasjoner.


Bærekraft er forankret i alt vi gjør og vi leverer kunnskap for livet.


NMBU har 1700 ansatte og 5200 studenter og er organisert i sju fakulteter. NMBU har campus i Ås og i Oslo. Høsten 2020 er vi samlokalisert på Ås. Nærmere opplysninger om NMBU finnes på www.nmbu.no.

Om MINA

Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning (MINA) jobber med natur og miljø, bærekraftig bruk av naturressurser og biologiske og geologiske prosesser.


MINAs ansatte forsker, formidler og utdanner innen områdene geologi, hydrologi og limnologi, jordvitenskap, miljøkjemi, skogvitenskap, økologi, naturforvaltning, fornybar energi og naturbasert reiseliv.


Vår visjon er å være en nøkkelaktør i kunnskapsproduksjon og formidling, og levere forskning av høy, internasjonal kvalitet og variert og god undervisning. Våre medarbeidere er høyt anerkjente eksperter innen sine respektive fagfelt, både nasjonalt og internasjonalt. Fakultetet preges av en svært vital forskningskultur og høy vitenskapelig produksjon.


Fakultetet har om lag 200 ansatte, 90 doktorgradsstudenter (ph.d.) og 650 studenter.


Les mer om MINA her.

Den som tilsettes vil i hovedsak jobbe med prosjektoppfølging og inngå i fakultetsadministrasjonen innen økonomiområdet.

Fakultetsadministrasjonen består av 19 ansatte som utfører tjenester innen utdannings- og forskningsadministrasjon, kommunikasjon, økonomi, personalforvaltning og andre støtte funksjoner.

Arbeidsoppgaver

 • Økonomistyring av intern- og eksternfinansierte prosjekter, inkludert EU prosjekter.
 • Prosjektstøtte til prosjektledere i forbindelse med budsjettering, ressurskartlegging, rapportering og oppfølging av prosjekter.
 • Videreutvikling av prosesser, rutiner og systemer som sikrer god og effektiv økonomi- og virksomhetsstyring.
 • Regnskapsrelaterte oppgaver
 • Bistå med andre oppgaver innen økonomiområdet

Kvalifikasjonskrav, ønskede erfaringer, kunnskaper og personlige egenskaper

Det kreves:

 • Utdanning fra universitet eller høgskole innen økonomiområdet, fortrinnsvis av høyere grad (minimum bachelor). Lang erfaring og relevant realkompetanse kan erstatte utdanningskravet
 • God skriftlig og muntlig formidlingsevne på norsk og engelsk

Følgende erfaringer og kunnskaper vektlegges:

 • Kjennskap til NFRs og EUs forskningsprogrammer
 • Erfaring fra arbeid innen prosjektstøtte
 • Erfaring med oppfølging av EU-prosjekter
 • Kjennskap til UBW

Du må:

 • Ha gode samarbeids- og kommunikasjonsegenskaper
 • Være positiv, fleksibel og serviceinnstilt
 • Kunne jobbe strukturert, effektivt og selvstendig

Lønnsvilkår og informasjon

Stillingen innplasseres i stillingskode 1434 Rådgiver ltr. 51 - 62 (NOK 472 000 – 552 800)/1364 Seniorrådgiver ltr. 60 - 65 (NOK 532 300 – 583 900) avhengig av kvalifikasjoner.

Nærmere opplysninger ved:

 • Administrasjonssjef Karen Dagny Evjen Johnsen, tlf: +47 952 57 719, e-post: [email protected]

Informasjon til søkere

Slik søker du:

Søknad sendes elektronisk via linken ”Søk stillingen” øverst på denne siden. CV skal fylles ut elektronisk i Jobb Norge.

Legg ved vitnemål og eventuelle attester.

Søknadsfrist: 17.09.2019

Søk stillingen