Ledig stilling ved NMBU

Postdoktor innen desentralisert avløpshåndtering og ressursgjenvinning 19/05288

Søknadsfrist: 20.11.2019

Vil du være med å utvikle fremtidens bærekraftige systemer for desentralisert håndtering av avløpsvann med lokal ressursgjenvinning?

Om stillingen

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

NMBU har et særlig ansvar for forskning og utdanning som sikrer livsgrunnlaget for fremtidige generasjoner.


Bærekraft er forankret i alt vi gjør og vi leverer kunnskap for livet.


NMBU har 1700 ansatte og 5200 studenter og er organisert i sju fakulteter. NMBU har campus i Ås og i Oslo. Høsten 2020 er vi samlokalisert på Ås. Nærmere opplysninger om NMBU finnes på www.nmbu.no.

Om MINA

Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning (MINA) jobber med natur og miljø, bærekraftig bruk av naturressurser og biologiske og geologiske prosesser.


MINAs ansatte forsker, formidler og utdanner innen områdene geologi, hydrologi og limnologi, jordvitenskap, miljøkjemi, skogvitenskap, økologi, naturforvaltning, fornybar energi og naturbasert reiseliv.


Vår visjon er å være en nøkkelaktør i kunnskapsproduksjon og formidling, og levere forskning av høy, internasjonal kvalitet og variert og god undervisning. Våre medarbeidere er høyt anerkjente eksperter innen sine respektive fagfelt, både nasjonalt og internasjonalt. Fakultetet preges av en svært vital forskningskultur og høy vitenskapelig produksjon.


Fakultetet har om lag 200 ansatte, 90 doktorgradsstudenter (ph.d.) og 650 studenter.


Les mer om MINA her
.

Ved Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning (MINA) er det ledig stilling som postdoktor innen desentralisert avløpshåndtering og ressursgjenvinning med varighet på 2 år.

Stillingen er tilknyttet et pågående EU-prosjekt (SiEUGreen www.sieugreen.eu ). Arbeidet vil i stor grad omfatte forskning og utvikling knyttet til etablering av fullskala anlegg for lokal behandling av kildeseparert avløpsvann, med lokal utnyttelse av næringsstoffer, vann og energi. Dette som et alternativ til dagens sentraliserte avløpshåndtering. Ett av disse demonstrasjonsprosjektene er i Fredrikstad, og det vil være kontinuerlig erfaringsutveksling med andre fullskala demonstrasjoner tilknyttet prosjektet i Kina. Hovedarbeidssted er NMBU Campus Ås, hvor laboratorieforsøk pågår i samarbeid med Fakultet for Realfag og Teknologi og NIBIO.

Arbeidsoppgaver

 • Utarbeide detaljerte forsøksplaner i tråd med målsettingene i EU-prosjektet
 • Gjennomføre eksperimenter i laboratorieskala og rapportere resultater.
 • Bidra i veiledning av ph.d.- og masterstudenter.
 • Bistå i utforming av fullskala systemer i demonstrasjonsprosjektet i Fredrikstad, samt følge opp disse med prøvetaking, analyse og rapportering.
 • Presentere resultater på internasjonale konferanser og i populærvitenskapelig form.
 • Noe administrativt arbeid i prosjektet må påregnes.

Tilsetting i postdoktorstilling har som hovedmål å kvalifisere for arbeid i vitenskapelige førstestillinger, og det kreves oppnådd doktorgrad for tilsetting.

Vi søker deg som har:

 • Doktorgrad innen desentraliserte avløpssystemer med kildeseparasjon og ressursgjenvinning
 • Erfaring fra anvendt forskning og utvikling av teknologi og systemløsninger innenfor det beskrevne fagområdet.
 • Dokumentert erfaring fra drift av laboratorier med kontinuerlige bioreaktorer.
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på engelsk

Følgende erfaringer og kunnskaper vektlegges:

 • Kunnskap innen jordmikrobiologi, jordkjemi og jordfysikk, planteernæring og biomasseproduksjon/landbruk.
 • Kjennskap til metoder for å vurdere systemers bærekraft og miljøpåvirkning.
 • Erfaring med veiledning av norske og utenlandske masterstudenter
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på et skandinavisk språk.

Personlige egenskaper/egnethet

Du må:

 • Være motivert
 • Være strukturert og i stand til å arbeide konsentrert i perioder med stor arbeidsbelastning.
 • Kunne dokumentere gode samarbeidsevner

Du bør:

 • Ha interesse for innovasjon og utviklingsarbeid

Lønnsvilkår og informasjon

Stillingen innplasseres i stillingskode 1352 Postdoktor, lønnsramme 24 (ltr. 59-65) (NOK 523.200-583.900), avhengig av kvalifikasjoner. Ansiennitetsopprykk i stillingen.

Nærmere opplysninger ved:

Informasjon til søkere

Slik søker du:

Søknad sendes elektronisk via linken ”Søk stillingen” øverst på denne siden.

Søker vedlegger inntil 10 arbeider som etter søkerens vurdering er sentrale i produksjonen. Dersom det i fellesarbeid er vanskelig å identifisere søkerens innsats, må det legges ved en kort redegjørelse om søkerens del av arbeidet.

Dokumenter som ikke kan sendes elektronisk sendes i tre eksemplarer med ordinær post merket still.nr. (arkivnr.) til NMBU, Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning, postboks 5003, NO-1432 Ås, innen (dd.mm.år).

Søkere som innkalles til intervju må kunne fremlegge bekreftede kopier av vitnemål og attester.

Søk stillingen