Ledig stilling ved NGU

Forsker i berggrunnsgeologi

Søknadsfrist: 27.05.2020

Norges geologiske undersøkelse

Norges geologiske undersøkelse (NGU) er landets sentrale institusjon for kunnskap om berggrunn, mineralressurser, løsmasser og grunnvann. NGUs oppgaver omfatter geologisk, geofysisk og geokjemisk kartlegging, utvikling og drift av databaser, forskning, informasjon og rådgivning, til det offentlige og til industrien. Vår virksomhetsidé er Geologi for samfunnet. NGU har ca 200 ansatte fra 27 nasjoner, hvorav ca. 60 prosent er forskere.


Nærmere informasjon om NGUs organisasjon og arbeidsoppgaver finnes på www.ngu.no

Ved Norges geologiske undersøkelse (NGU) er det ledig en fast stilling som forsker i berggrunnsgeologi. Stillingen er organisatorisk knyttet til laget for Fastfjellsgeologi.

Arbeidsoppgaver

Forskeren skal bidra til NGUs program for berggrunnskartlegging i ulik skala på norsk fastland. Arbeidet omfatter feltarbeid, delvis i krevende terreng samt oppfølgende dataanalyse og tolking. De fleste prosjekt tar sikte på å utgi kart og data til bruk i planlegging av infrastruktur, formidling, og evaluering av naturressurser. Laget for Fastfjellsgeologi bruker metoder som digitalt feltarbeid, strukturgeologi, geofysikk, geokronologi, geokjemi, petrologi og seismisk tolking for å øke kunnskapen om den geologiske utviklingen i Norge. Kart og data fra NGU er fritt tilgjengelige på www.ngu.no.

Vi søker etter en geolog som er motivert for å delta i berggrunnskartlegging i ulike deler av landet. Det forventes at den som tilsettes vil kunne initiere og lede prosjekt, ta del i ulike formidlingsaktiviteter, og samarbeide med det nasjonale og internasjonale vitenskapelige miljøet. Det må regnes med omtrent 3-6 uker med feltarbeid og kartlegging per år.

Kvalifikasjoner

Søkere må som et minimum ha fullført master-utdanning i geofag med hovedvekt på strukturgeologi ved oppstart i stillingen og helst ha relevant arbeidserfaring. For denne stillingen bør søkere i tillegg ha:

  • Bred bakgrunn i geofag
  • God kunnskap om norsk geologi
  • Erfaring innen berggunnsgeologi,feltkartlegging og analyser av innsamlede prøver
  • Erfaring med databaser og sammenstilling av berggrunnskart
  • Gode formidlingsegenskaper
  • Gode GIS-kunnskaper
  • Gode kunnskaper i norsk og engelsk, muntlig og skriftlig
  • Førerkort for bil

Personlige egenskaper

Vi understreker evnen til både å arbeide selvstendig og innenfor et tverrfaglig team. Søkeren må samtidig være løsningsorientert og initiativrik. Den som blir tilsatt må kunne bidra med formidling av geologi til brukere av NGUs kartdata, til nasjonale og internasjonale forskningsmiljø, og til samfunnet generelt.

Vi tilbyr

Vi kan tilby et godt og inkluderende arbeidsmiljø med spennende faglige utfordringer og god mulighet for faglig utvikling og internasjonalt samarbeid. NGU er opptatt av å ha et arbeidsmiljø preget av mangfold og likestilling. Vi søker derfor kvalifiserte kandidater uavhengig av kjønn, nasjonal eller etnisk bakgrunn, funksjonsevne eller hull i CV.Stillingen blir lønnet i samsvar med utdanning og erfaring etter Statens hovedtariffavtale som:Forsker med mastergrad (stillingskode 1108) fra kr 456.000 per år, med PhD-grad (stillingskode 1109) fra kr. 522.800 per år. Av beløpet blir 2% trukket til Statens pensjonskasse.

Mer informasjon og hvordan kan du søke

Mer informasjon om stillingen kan du få ved å kontakte:

Send søknad med CV, vitnemål, publikasjonsliste, forskningsinteresse og navn og e-postadresse på tre referansepersoner ved å trykke «Søk på stillingen» innen 27. mai 2020. Søkerlistene er offentlige. I følge Offentleglova § 25, andre ledd, kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på søkerlista. Kandidaten vil da bli varslet på forhånd. Søkere som tilkjennegir at de har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en, gjøres oppmerksom på at denne opplysningen kan bli brukt til statistikkformål ifm. regjeringens inkluderingsdugnad dersom vedkommende blir ansatt.

Webcruiter-ID: 4235880704

Søk på stillingen

Kontaktinformas: