Ledig stilling ved NGU

Overingeniør ved NGUs laboratorium

Søknadsfrist: 20.08.2019

Norges geologiske undersøkelse (NGU) søker ny medarbeider i en fast stilling ved Laget for laboratorier (NGU-Lab).

Laboratorievirksomheten ved NGU dekker det meste av NGUs behov for analysetjenester, og omfatter både rutine- og utviklingsarbeid. Laboratoriets ledelsessystem følger kravene i ISO/IEC 17025, og er akkreditert av Norsk Akkreditering for Geologisk prøving (P08) og kjemisk analyse (P12) av vann og geologisk materiale (Test020). Klikk her (https://www.ngu.no/emne/laboratorium) for mer informasjon om laboratoriet.

Norges geologiske undersøkelse

Norges geologiske undersøkelse (NGU) er landets sentrale institusjon for kunnskap om berggrunn, mineralressurser, løsmasser og grunnvann. NGUs oppgaver omfatter geologisk, geofysisk og geokjemisk kartlegging, utvikling og drift av databaser, forskning, informasjon og rådgivning, til det offentlige og til industrien. Vår virksomhetsidé er Geologi for samfunnet. NGU har ca 200 ansatte fra 27 nasjoner, hvorav ca. 60 prosent er forskere.


Nærmere informasjon om NGUs organisasjon og arbeidsoppgaver finnes på www.ngu.no

NGU søker en ny medarbeider med geofaglig bakgrunn (på masternivå eller tilsvarende) og erfaring med laboratoriearbeid. Praktisk erfaring med prosedyrer for bearbeiding og preparering av geologiske materialer, metoder for måling av petrofysiske parametre, samt LabView programmeringsverktøy, er ønskelig. Generell kjennskap til, eller erfaring med, rutiner for kvalitetssikring ved analyselaboratorier, vil være en fordel. Annen relevant bakgrunn i kombinasjon med praktisk erfaring, vil bli vurdert.

Hovedoppgavene i stillingen er ansvar for drift og oppfølging av metoder for petrofysiske målinger, praktisk arbeid på laboratoriet (administrasjon av prøver, bearbeiding, preparering, målinger), kvalitetsbedømming av resultatene og datarapportering. Vår nye medarbeider bør bidra med utvikling og validering av analysemetoder og rapporteringsrutiner, samt styrking av laboratoriets kvalitetssystem.

Medarbeideren må forholde seg til bestemte, fastsatte prosedyrer, og må også kunne jobbe selvstendig og strukturert, ha gode samarbeidsevner og være villig til å dele tanker og ideer med kolleger. Den tilsatte bør være fleksibel og bidra ved behov ved annen analysevirksomhet.

Vi kan tilby et godt og inkluderende arbeidsmiljø med spennende faglige utfordringer og gode muligheter for faglig utvikling og internasjonalt samarbeid. Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer alle kvalifiserte til å søke – uavhengig av for eksempel alder, kjønn, etnisitet, funksjonsevne, eller hull i CV-en. Vi ønsker å tilrettelegge arbeidsforholdene for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne. Utenlandske søkere må være motiverte til å lære seg norsk, både muntlig og skriftlig.

Stillingen blir lønnet i samsvar med utdanning og erfaring etter Statens hovedtariffavtale som Overingeniør i stillingskode 1087, fra kr. 471 600,- brutto pr. år. Av beløpet trekkes 2 % til Statens pensjonskasse.

Søknad med CV, vitnemål og navn og e-postadresse til tre referansepersoner sendes innen 20.08.2019 ved å trykke "Søk stilling" oppe til høyre. Stillingen er ledig fra 1. oktober 2019.

Ytterligere opplysninger om stillingene fås ved henvendelse til Ana Banica, leder for NGU-Lab, ([email protected]) eller Henrik Schiellerup, direktør for Avdeling for geologiske ressurser og miljø, ([email protected]).

Søkerlistene er offentlige. I følge Offentleglova § 25, andre ledd, kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på søkerlista. Kandidaten vil da bli varslet på forhånd. Søkere som tilkjennegir at de har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en, gjøres oppmerksom på at denne opplysningen kan bli brukt til statistikkformål ifm. regjeringens inkluderingsdugnad dersom vedkommende blir ansatt.

Webcruiter-ID: 4114448750

Søk på stillingen

Kontaktinformasjon: