Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Stipendiat innen algoritmisk tenkning og programmering i realfagenes didaktikk

Søknadsfrist: 10.12.2021

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.

Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (ILS) er et av tre institutter ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet. ILS er Norges ledende miljø innen fagdidaktikk, utdanningsledelse og praksisrelevant skoleforskning, og har ansvar for Norges første senter for fremragende utdanning, ProTed, som er et samarbeid mellom Universitetet i Oslo og Universitetet i Tromsø.


Ved instituttet ligger også EKVA (Enhet for Kvantitative Utdanningsanalyser) og fire fakultære forskergrupper (CLEG, TEPEC, SISCO og LEA). Instituttet har ca. 400 studenter i praktisk-pedagogisk utdanning og forvalter UiOs femårige lektorprogram som tar opp ca 300 studenter hvert år. Ca. 200 studenter følger instituttets masterprogram i utdanningsledelse. I samarbeid med Utdanningsetaten i Oslo og Equinor driver ILS også studieprogrammet Teach First Norway. ILS har ca. 40 administrative og 100 vitenskapelige ansatte.

Om stillingen

En stilling som stipendiat er ledig ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (ILS). Stillingen vil være tilknyttet ProTed, Senter for fremragende lærerutdanning ved ILS, som samarbeider tett med Center for Computing in Science Education (CCSE) ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet (MN) på dette området.

Fagfornyelsen i skolen har som målsetning at elever skal få kunnskap om, og forståelse for teknologi, algoritmisk tenkning og koding i flere fag. Det er en målsetning at elever ikke bare skal være brukere, men også skapere av teknologi og slik utvikle kompetanse som vil gi rom for innovasjon og skaperkraft innenfor mange fagområder. Algoritmisk tenkning er en problemløsningsmetode som krever utvikling av kunnskap og ferdigheter på flere områder og gjennom programmering kan lærere og elever arbeide med virkelighetsnære problemstillinger. Disse kompetanseområdene åpner for nye måter å lære i realfagene og det er derfor spesielt viktig å utvikle didaktisk kunnskap på dette området.

Stipendiatstillingen vil samarbeid med fagmiljøer som arbeider med innovasjon innenfor realfagenes didaktikk (naturfagene og matematikk) med spesiell vekt på programmering, algoritmisk tenkning, problemløsning og modellering. Gjennom å samle empiriske data om praksis innenfor dette området i skolen (8-13) og/eller lærerutdanningene, vil PhD-prosjektet bidra med ny innsikt i kunnskapsfelt innenfor realfagenes didaktikk og samtidig bidra til utvikling av nye didaktiske modeller for lærerutdanningene.

Mer om stillingen

Tilsettingen gjelder for en periode på inntil 4 år med 25 % pliktarbeid knyttet til undervisning.

Opptak til doktorgradsprogram er et vilkår for tiltredelse som stipendiat. Det forventes at kandidaten aktivt deltar i organisert forskeropplæring og fakultetets forskeropplæringsprogram. Det er en forutsetning at kandidaten kan gjennomføre prosjektet i løpet av stipendiatperioden. Formålet for utdanningsstillingen er at kandidaten skal oppnå en doktorgrad/PhD i løpet av stipendiatperioden.

Endelig plan for forskerutdanningen skal være godkjent og avtalefestet senest tre måneder etter tiltredelse. For mer informasjon, se fakultetets nettside om PhD program.

Det utdanningsvitenskapelige fakultet har 14 fakultære forskergrupper. Det er forventet at kandidaten inngår i en av forskergruppene på instituttet: Large-scale Educational Assessment (LEA) eller Teachers’ Professional Development and Educational Change (TEPEC).

Kvalifikasjonskrav

 • Fullført mastergrad eller hovedfag innenfor et realfag eller realfagenes didaktikk
 • En mastergrad (120 studiepoeng) minimumskarakter B (ECTS karakterskala) eller tilsvarende. Mastergraden må inkludere en oppgave minimum 30 studiepoeng, også med minimumskarakter B
 • God fremstillingsevne skriftlig og muntlig på norsk og engelsk (eller et annet skandinavisk språk)

I vurderingen vil følgende bli vektlagt:

 • Kvaliteten på prosjektsøknaden, beskrivelsen av forskningsområdet, problemstillinger, valg av relevant teori og forskningsmetoder og gjennomføringsplan
 • Kandidatens akademiske innstilling og motivasjon for å gjennomføre forskerutdanningsprogrammet
 • Erfaring med algoritmisk tenkning og programmering fra skolen eller lærerutdannning
 • Kandidatens personlige egnethet, samarbeidsevner og motivasjon for å jobbe i et tverrfaglig forskerteam

Vi tilbyr

 • Lønn fra kr 491 200 til kr 534 400, avhengig av kompetanse, i stilling som stipendiat (stillingskode 1017)
 • Et stimulerende og aktivt arbeidsmiljø
 • Gode pensjonsordninger i Statens Pensjonskasse
 • Gode velferdsordninger

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev (motivasjon for stillingen)
 • CV (fullstendig oversikt over utdanning, praksis og faglig arbeid og en oversikt over eventuelle publikasjoner)
 • Prosjektbeskrivelse med fremdriftsplan (8-10 sider), se fakultetets nettside om prosjektbeskrivelse
 • Kopier av vitnemål og eventuelle attester
 • Referanseliste (2-3 referanser; navn, tittel, e-post og telefon, samt beskrivelse av relasjon til søker)

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt elektroniske rekrutteringssystem Jobbnorge, vennligst klikk “Søk stillingen”. Søknaden kan skrives på norsk (eller annet skandinavisk språk eller engelsk.

Ved utdanning utenfor Skandinavia ber vi om en forklaring på karaktersystemet. Vi gjør oppmerksom på at all dokumentasjon må være på engelsk eller et skandinavisk språk.

Det vil bli gjennomført intervju med aktuelle kandidater i tilsettingsprosessen.

Andre opplysninger

Se forskrift om ansettelsesvilkår, samt retningslinjer for ansettelse i stipendiatstillinger ved Universitetet i Oslo.

I henhold til Offentleglovas § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har en overtakelsesavtale for alle tilsatte med formål å sikre rettighetene til forskningsresultater m.m.

Inkludering og mangfold er en styrke. UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Videre ønsker vi medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju.

Kontaktinformasjon

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS