Spennende jobbmulighet i Seksjon for molekylær kvantitativ patologi ved Helse Stavanger HF!

Molekylærbiolog innenfor diagnostikk

Søknadsfrist: 18.03.2020

Forskningen skal befeste og utvikle vår posisjon som universitetssykehus, samt fremme kompetansen til alle ansatte. Vi har dessuten en rekke kompetansesenter og spesialfunksjoner. Våre ansatte er vår viktigste ressurs, og vi ønsker å tilknytte oss de beste fagfolkene. Vi jobber derfor kontinuerlig med tilrettelegging for økt trivsel og godt arbeidsmiljø. Helse Stavanger HF skal så langt som mulig gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå balansert sammensetning når gjelder kjønn og alder, og å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

Helse Stavanger HF

Helse Stavanger HF, Stavanger universitetssjukehus, har ansvar for spesialisthelsetjenesten i Sør-Rogaland. Med over 7800 ansatte er vi en av regionens største arbeidsgivere. Pasientbehandling, utdanning av helsepersonell, pasientopplæring og forskning er våre hovedoppgaver. Les mer på www.helse-stavanger.no.

Avdeling for patologi arbeider med diagnostikk og forskning av kreft og andre sykdommer. Avdelingen er delt inn i sju seksjoner: Histologi, cytologi, immunhistokjemi, kvantitativ molekylær patologi, seksjon for leger, obduksjon og merkantilt.

Attester, vitnemål og eventuell annen relevant dokumentasjon må vedlegges søknaden.

Arbeidsoppgaver

 • Isolering av DNA og RNA fra blod, formalinfiksert parafininnstøpt vev og fersk frosset vev
 • Sekvensering av DNA/RNA vha Next Generation Sequencing (NGS) ift diagnostikk
 • Bearbeiding av data fra NGS analysen og tolkning/ rapportering av funnene.
 • Etablering og validering av nye metoder som MSI/Nanostring/FISH/qPCR/klonalitet
 • Jobber mot akkreditering av alle molekylær patologi analyser

Kvalifikasjoner

 • Doktorgrad innen biologi/biomedisin og laboratorieerfaring med molekylærbiologiske metoder.
 • Bioinformatikkunnskap, praktisk erfaring med NGS og innen diagnostikk blir spesielt vektlagt.
 • Stillingen innebærer en rekke varierte og utfordrende oppgaver som krever evne til selvstendig tenkning.
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt.
 • Gode norskkunnskaper er helt avgjørende for forsvarlig pasientbehandling. Søkere som har annet morsmål enn norsk, svensk eller dansk, og som ikke har fullført norskspråklig videregående skole, må minimum ha bestått Bergenstesten, eller annen norsktest på B2 nivå. Dokumentasjon må vedlegges søknaden. Ved ansettelse av allerede fast ansatt i foretaket kan en unntaksvis, i særlige tilfeller, fravike kravet om bestått norsktest på B2-nivåMå beherske godt engelsk både muntlig og skriftlig

Personlige egenskaper

 • Du har motivasjon og interesse for fagfeltet
 • Du har god faglig vurderingsevne, er løsningsorientert og arbeider målrettet og strukturert
 • Du må kunne arbeide godt både selvstendig og i team og være i stand til å ta egne avgjørelser
 • I tillegg til å være arbeidsom og en god teamarbeider, stilles det høye krav til nøyaktighet.

Vi tilbyr

 • Arbeidet vil i hovedsak bli utført på Laboratoriet for molekylær biologi i Hillevåg. Forskjellige forskingsgrupper fra sykehuset jobber her og utgjør et spennende og hyggelig forskningsmiljø med kompetanse innen en rekke felt.
 • Gode velferdsordninger
 • Gode pensjonsordninger
 • Gode forsikringsordninger

Webcruiter-ID: 4178259159

Søk på stillingen

Kontaktinformasjon: