Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Stipendiat i samfunnsmedisin

Søknadsfrist: 11.05.2021

Om stillingen

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Institutt for helse og samfunn (Helsam) er et av tre institutter ved Det medisinske fakultet. Instituttet spenner over ulike fag og består av seks avdelinger. Vi baserer vårt arbeid på en kompleks forståelse av sykdom, helse og helsesystemer. Både kultur, miljø, økonomi, samfunn og biologi spiller inn, direkte og indirekte. Vi har ansvar for syv masterprogram, ett bachelorprogram og for deler av profesjonsstudiet i medisin. Instituttet er lokalisert ved Ullevål sykehus og i Forskningsveien på Vindern og består av ca 470 ansatte, rundt 200 PhD-studenter og i underkant av 700 bachelor- og masterstudenter er knyttet til instituttet.

Avdeling for samfunnsmedisin og global helse ved Institutt for helse og samfunn har ledig stilling som stipendiat innen samfunnsmedisin og smittevern for en periode på 4 år med 25 % pliktarbeid.

Den utlyste stillingen vil bidra til å styrke forskningen omkring forebyggende og helsefremmende arbeid ved avdelingen. Stipendiaten vil bli tilknyttet en forskningsgruppe som har forebyggende medisin og epidemiologi som sine satsningsområder. Det er ønskelig at stipendiaten har kontakt med samfunnsmedisinsk fagmiljø.

Prosjektet vil ha tema «smittevern». Stipendiaten skal delta i prosjektutformingen i samarbeid med veiledere og deretter delta aktivt i datainnsamling, sammenstille og analysere data samt planlegge de vitenskapelige publikasjonene og utarbeide publikasjonene.

I tillegg til doktorgradsarbeidet skal også de formelle kravene til en PhD grad gjennomføres. Det forventes også at stipendiaten tar aktivt del i fagmiljøet og bidrar til å utvikle dette gjennom deltagelse i fellesarrangementer som fagseminarer, sosiale arrangementer etc. ved avdelingen.

Oppstart senest 30.09.2021

Mer om stillingen

Tilsettingen gjelder for en periode på inntil 4 år med 25 % pliktarbeid. Pliktarbeidet vil hovedsakelig bestå av undervisning og eksamensarbeid på medisinstudiet, veiledning av masterstudenter og forskningsassistanse. Stipendiaten forventes å kunne bidra i undervisningen i alle medisinske fag som Avdeling for samfunnsmedisin underviser i (samfunnsmedisin, sosialmedisin, trygdemedisin og arbeidsmedisin).

Kortere tilsettingsperiode kan gis dersom stipendiaten allerede har gjennomført deler av sitt forskerutdanningsprogram, eller når tilsettingen bygger på tidligere tilsettingsforhold i utdanningsstilling (stipendiat, vitenskapelig assistent og liknende), slik at total tid til forskerutdanning blir 3 år.

Opptak til doktorgradsprogram er et vilkår for tiltredelse som stipendiat. Det er en forutsetning at kandidaten kan gjennomføre prosjektet i løpet av stipendiatperioden. Formålet for utdanningsstillingen er at kandidaten skal oppnå en doktorgrad/PhD i løpet av stipendiatperioden.

Endelig plan for forskerutdanningen skal være godkjent og avtalefestet senest tre måneder etter tiltredelse. For mer informasjon, se nettside.

Kvalifikasjonskrav

 • Fullført medisinstudium (Cand.Med), eller tilsvarende kreves
 • God fremstillingsevne skriftlig og muntlig på engelsk og norsk (eller et annet skandinavisk språk) kreves
 • Arbeidserfaring fra smittevern i sentral helseforvaltning eller primærhelsetjenesten/kommunehelsetjenesten
 • Det er ønskelig, men ikke et absolutt krav, om at kandidaten har gjennomført spesialistutdanning LIS1 eller mer (gjerne i form av påbegynt spesialisering i samfunnsmedisin)
 • Interesse og engasjement for undervisning
 • Erfaring med feltepidemiologi og kvantitativ/epidemiologisk forskning og en solid kompetanse i statistiske metoder vil være en fordel

Det vil også være en fordel om kandidaten har erfaring med data fra sentrale helseregistre.

Personlige egenskaper

Ved vurdering av søknader vil det bli lagt vekt på kandidatens faglige og personlige forutsetninger for å gjennomføre både forskerutdanningen og forskningsprosjektet. Dette innebærer at kandidaten bør ha stor og fleksibel arbeidskapasitet, evne til å arbeide selvstendig, men også kan samarbeide godt med andre.

Personlig egnethet og motivasjon for stillingen vil bli vurdert og vektlagt.

Vi tilbyr

 • 4 årig tilsetting som stipendiat fra tidligst 1. mai 2021
 • Lønn fra kr. 482 200 til kr. 545 300 avhengig av kompetanse, i stilling som stipendiat (stillingskode 1017)
 • Gode pensjonsordninger i Statens Pensjonskasse
 • Gode velferdsordninger

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev (motivasjon for stillingen)
 • CV (fullstendig oversikt over utdanning, praksis og faglig arbeid)
 • Kopier av vitnemål og eventuelle attester
 • Eventuelt publikasjonsliste
 • Prosjektbeskrivelse
 • Referanseliste (2-3 referanser; navn, tittel, e-post og telefon, samt beskrivelse av relasjon til søker)

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt elektroniske rekrutteringssystem, vennligst klikk “Søk stillingen”. Ved utdanning utenfor Skandinavia ber vi om en forklaring på karaktersystemet. Vi gjør oppmerksom på at all dokumentasjon må være på engelsk eller et skandinavisk språk.

Det skal som hovedregel benyttes intervju i tilsettingsprosessen.

Andre opplysninger

Se forskrift om ansettelsesvilkår, samt retningslinjer for ansettelse i stipendiatstillinger ved Universitetet i Oslo.

I henhold til Offentleglovas § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har en overtakelsesavtale for alle tilsatte med formål å sikre rettighetene til forskningsresultater m.m.

Inkludering og mangfold er en styrke. UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning. Videre ønsker vi medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju.

Kontaktinformasjon

For spørsmål om stillingen:

For spørsmål om tilsettingsprosessen og elektronisk søknad: Personalrådgiver Hege Øverby, epost [email protected]

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS