Ledig stilling ved OsloMet

Universitetslektor - Mat og helse

Søknadsfrist: 14.10.2019

Ved Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning er det ledig midlertidig stilling som universitetslektor innen fagområdet mat og helse for perioden 01.01.20-30.06.20.

Les mer om fakultetet, instituttet og våre forskergrupper her.

Mat og helse i grunnskoleutdanningen er et praktisk estetisk fag som skal gi faglig og didaktisk grunnlag for å undervise i mat og helse i grunnskolen. I undervisningen legges det vekt på at studentene skal utvikle profesjonskunnskap i fagområdet.

OsloMet

OsloMet – storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.


Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI) har ca. 550 ansatte og 7000 studenter, og holder til i Oslo og Akershus. Fakultetet består av fire institutter og Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO).

Fakultetet utdanner fremtidens lærere fra barnehage til og med videregående skole, i nært samarbeid med praksisfeltet. Fakultetet tilbyr ph.d. i utdanningsvitenskap for lærerutdanning. I tillegg tilbyr fakultetet utviklingsstudier og utdanning i tegnspråk og tolking. Mangfold er en kjerneverdi for fakultetets virksomhet. Forsknings- og utviklingsarbeidet er profesjonsrettet, praksisnært og internasjonalt orientert.

Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning (GFU) har sterke fagmiljøer innen skolefag, pedagogikk og digital kompetanse og utdanner lærere til norsk skole i nært samarbeid med praksisfeltet. Instituttet tilbyr bachelor- og masterstudier og bidrar til kompetanseheving av ansatte i skolen gjennom etter- og videreutdanning.

Arbeidsoppgaver og ansvar:

• undervise og veilede på bachelornivå i grunnskolelærerutdanningen• følge opp studenter under studiet og i praksis• bidra i arbeidet med å videreutvikle fagmiljøet og instituttets utdanninger• utføre faglig-administrative oppgaver

Kvalifikasjonskrav:

For universitetslektor kreves det fullført utdanning på masternivå (eller tilsvarende) fra universitet, høgskole eller tilsvarende innenfor lærerutdanningsfaget mat og helse.

Det kan bli aktuelt å ansette i stilling som førsteamanuensis/førstelektor. Da gjelder følgende kvalifikasjonskrav:For førsteamanuensis kreves doktorgrad i relevant fagområde for lærerutdanningsfaget mat og helse.

For førstelektor kreves embetseksamen, hovedfag eller mastergrad i relevant fagområde for lærerutdanningsfaget mat og helse og dokumentert omfattende forsknings- og utviklingsarbeid som i kvalitet og omfang tilsvarer arbeidsmengde og nivå for en doktorgradsavhandling.

For alle stillingene kreves:• praktisk-pedagogisk utdanning eller tilsvarende• relevant erfaring fra undervisning i norsk skole og/eller lærerutdanning

Relevante kvalifikasjoner innen forskning- og utviklingsarbeid ut over mastergrads- eller hovedfagsnivå er en fordel.

Søkeren må dokumentere relevant praktisk-pedagogisk kompetanse. Søkere som ved ansettelse ikke kan dokumentere pedagogisk basiskompetanse, må skaffe seg denne kompetansen i løpet av en toårsperiode. OsloMet tilbyr et emne i universitetspedagogikk (UHPED) som dekker dette kravet.

Generelle kriterier for ansettelse i undervisnings- og forskerstilling fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.

Vi vil legge vekt på:

• svært gode formidlingsevner på norsk

• kreativitet og løsningsorientert fokus

• å takle høyt og variert arbeidspress

• god evne til å kommunisere og samarbeide med studenter og kolleger

• personlige egenskaper som kan bidra positivt til arbeidsmiljøet

OsloMet gjennomfører prøving av pedagogiske kvalifikasjoner i forbindelse med intervju.

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

Vi tilbyr:

• interessante oppgaver ved Norges tredje største og mest urbane universitet

• mulighet til faglig utvikling i et spennende fag- og forskingsmiljø

• en arbeidsplass i utvikling

• låne- og pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse

• gode velferdsordninger og et omfattende tilbud av aktiviteter innen kultur og sport

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, 1011 førsteamanuensis/1198 førstelektor/1009 universitetslektor. Lønn i førstestilling kroner 532 300-691 400 per år og for universitetslektor kroner 456 400-594 400 per år. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Andre opplysninger:

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte:

• Instituttleder Vibeke Bjarnø, e-post [email protected]

• Studieleder Solfrid Tandberg Øhrn, telefon 975 95 949

Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk ved å benytte knappen nederst på siden ”Logg inn og søk stillingen”.

OsloMet har implementert Charter & Code og er sertifisert av EU kommisjonen til HR Excellence in Research (HRS4R).

OsloMet deltar i EU nettverket for mobilitet av forskere Euraxess.

Referansenummer: 19/09014

Kontakt

Søknadsfrist: 14.10.2019

Logg inn og søk stillingen