Ledig stilling:

Professor innen digitalisering i helsetjenesten og i utdanning

Søknadsfrist: 05.01.2020

Vi søker deg som vil styrke vår forskning av digitaliseringseffektene i helsetjenestene og i helseprofesjonene, og hvordan disse vil påvirke utdanningene innen helsevitenskap. Arbeidet ditt vil bli en del av universitetets forskningsstrategi tilknyttet digitalisering, og vil bidra til utvikling av internasjonale prosjekter av høy kvalitet, som «ERC-advanced grant level».

Stillingen er et samarbeid mellom Fakultet for helsevitenskap og Senter for profesjonsstudier, og vårt tilhørende forskningsprogram tilknyttet digitalisering og læring i helsefagene.

OsloMet

OsloMet – storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.


Fakultet for helsevitenskap/Senter for profesjonsstudier har ledig stilling som professor innen digitalisering i helsetjenesten og i utdanning av helsepersonell

Denne utlysningen er en del av en større satsning ved OsloMet.

Om forskningsområdet og stillingen

Vi opplever i dag en digital revolusjon. Den har allerede påvirket helsetjenestene på mange måter for eksempel innen dataprosessering, diagnostikk og informasjonsspredning. Etter hvert som teknologi kan overta individets oppgaver, og spesialisters kunnskap blir gjort lettere tilgjengelig, vil helsetjenestens arbeid endres radikalt og nye spesialområder vil oppstå. Teknologi kan på noen områder erstatte mennesker, og på andre områder kan mennesker og teknologi arbeide sammen for å løse problemer som ingen av dem alene vil ha mulighet til å gjennomføre på en god måte.

Professoratet vil ha fokus på konsekvensene av digitaliseringen av helsetjenesten, profesjonelt arbeid, utdanning og kvalifisering. Vi er interessert i søknader fra forskere innen en bredde av disipliner (som samfunnsvitenskap, humaniora og helseprofesjoner). Det overordnede kriteriet for å skille ut relevante søkere vil bli deres vitenskapelige meritter, forskningspotensiale og -prosjekter av høyt internasjonalt nivå.

Arbeidsoppgaver og ansvar

 • forske på digitalisering av helsetjenesten, profesjonelt arbeid, utdanning og kvalifisering
 • utvikle internasjonale prosjekter av høy kvalitet
 • formidle resultatet av denne forskningen til helsefagutdanningene
 • samarbeide aktivt med aktuelle forskningsgrupper ved OsloMet
 • undervise og veilede på bachelor-, master- og ph.d.-nivå
 • utvikle produktive forskningssamarbeid med nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere innen undervisning og forskning
 • fasilitere forskningsutvikling og -nettverk

Kvalifikasjonskrav

 • professorkompetanse* innen relevante disipliner og fagområder som samfunnsvitenskap, naturvitenskap, humaniora og helsevitenskap
 • god internasjonal erfaring som ledende forsker innen ditt fagfelt
 • erfaring som prosjektleder for internasjonale prosjekter

*Godt kvalifiserte kandidater som er nær professorkompetanse oppfordres også til å søke. Se nedenfor for mer informasjon.

Grunnleggende kompetanse for undervisning og veiledning på universitets- og høyskolenivå er et krav, samt dokumentasjon på:

 • kvalitetsutvikling i egen undervisning og veiledning over tid
 • bred erfaring med veiledning fortrinnsvis på master/ ph.d.- nivå
 • deltakelse i utvikling av utdanningskvalitet i fagfellesskap

Søkeren må dokumentere relevant praktisk-pedagogisk kompetanse. Søkere som ved ansettelse ikke kan dokumentere pedagogisk basiskompetanse, må skaffe seg denne kompetansen i løpet av en toårsperiode. OsloMet tilbyr et emne i universitetspedagogikk (UHPED) som dekker dette kravet.

Det kreves god muntlig og skriftlig framstillingsevne på engelsk. Søkere som ikke har tilstrekkelig kunnskaper i skandinavisk må innen tre år etter tiltredelse ha tilegnet seg norskkunnskaper tilsvarende nivå B2.

Generelle kriterier for ansettelse i undervisnings- og forskerstilling fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger

Vi vil vektlegge

 • vitenskapelig produksjon fra de siste seks årene. Lovbestemte permisjoner ikke medregnet. Vitenskapelig produksjon kan inkludere innovasjon, utvikling og design for en markedsorientert kontekst
 • erfaring med forskningsledelse og innovasjonsnettverk
 • evne til å etablere prosjekter med ekstern finansiering
 • evne til å kommunisere, samarbeide med studenter og kollegaer
 • personlige egenskaper som kan bidra positivt til arbeidsmiljøet

Personlige egenskaper som er nødvendige for stillingen:

 • kunne tilrettelegge for interdisiplinær og innovativ forskning
 • vise initiativ og fleksibilitet
 • evne til å motivere og inspirere studenter og kollegaer
 • kunne lede og arbeide selvstendig

OsloMet gjennomfører prøving av pedagogiske kvalifikasjoner i forbindelse med intervju.

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

Sakkyndig vurdering

Som søker vil du bli vurdert av et sakkyndig komite. Innen søknadsfristen må du sammen med søknaden laste opp følgende dokumenter:

 • CV, attester og alle sider av vitnemål
 • liste over vitenskapelig arbeider
 • inntil 10 vitenskapelige arbeider
 • en beskrivelse av gjeldende/nyere forskningsportefølje

Du må laste opp alle disse dokumentene for at din søknad skal behandles. Dokumentene må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

Har du dokumenter som ikke kan lastes opp elektronisk, kontakt [email protected]

*Dersom det ikke melder seg søkere med professorkompetanse, kan det blir aktuelt å ansette midlertidig i stilling som professor, med krav om kvalifisering for fast ansettelse innen tre år.

Vi tilbyr

interessante oppgaver ved Norges tredje største og mest urbane universitet

 • deltakelse i et dynamisk fag- og forskningsmiljø
 • mulighet til faglig utvikling

Låne- og pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse gode velferdsordninger og et omfattende tilbud av aktiviteter innen kultur og sport lokalisering i sentrum av Oslo med mengder av kulturtilbud

Stillingen lønnes iht. Hovedtariffavtalene i staten og OsloMets lønnspolitikk i stillingskode 1013 professor, lønnstrinn 75 – 84, dvs. kr. 704 900– 906 000 per år. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Andre opplysninger

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte:

 • Senterleder Oddgeir Osland, +47 67 23 53 26/+ 47 97986521
 • Dekan Gro Jamtvedt, +47 67 23 60 09 / +47 97518144

Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk ved å benytte knappen nederst på siden «Logg inn og søk stillingen».

Søknadsfrist: 05.01.2020

Ref.nr: 19/10883

OsloMet har implementert Charter & Code og er sertifisert av EU kommisjonen til HR Excellence in Research (HRS4R).

OsloMet deltar i EU nettverket for mobilitet av forskere Euraxess.

Logg inn og søk stillingen