Ledig stilling på Universitetet i Sørøst-Norge

Fast 50 % stilling som studieveileder - Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap

Søknadsfrist: 20.09.2019

Om stillingen

Ved Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap er det ledig fast 50% stilling som studieadministrativ medarbeider ved vårt studiested på Rauland. Stillingens størrelse kan økes på sikt. Nærmeste leder er fakultetsdirektør, men det daglige arbeidet skjer i nært samarbeid med instituttledelsen og miljøet på studiestedet for øvrig.

Universitetet i Sørøst-Norge

Vårt mål som universitet er å skape verdier både for den enkelte student og for næringslivet, offentlig sektor og samfunnslivet for øvrig.


Dette gjør vi med våre aller beste virkemidler; utdanning og forskning.


Vi har tett dialog med offentlig sektor og næringslivet, både på nye og allerede etablerte arenaer, slik at vi forstår hvilke behov som oppstår og hvilke utfordringer vi må løse. Og det er derfor våre studier er moderne, oppdaterte og fremtidsrettede. Våre studenter har tett kontakt med arbeidslivet gjennom alle våre studier, og er godt rustet til å gå ut i yrkeslivet når utdanningen er over. USN utdanner arbeidstakerne Norge søker.


USN er Norges fjerde største universitet med over 18.000 studenter og rundt 1.600 ansatte. Rektor er Petter Aasen. USN tilbyr profesjonsorientert og arbeidslivsrettet utdanning, forsking og kunnskapsformidling med høy internasjonal kvalitet. USN er lokalisert i Horten, Drammen, Porsgrunn, Ringerike, Kongsberg, Bø og Rauland. Vi tilbyr bachelorutdanninger, masterutdanninger og doktorgradsprogrammer, samt etter- og videreutdanninger.


Høgskolen i Sørøst-Norge ble etablert 1. januar 2016, da Høgskolen i Buskerud og Vestfold fusjonerte med Høgskolen i Telemark. Den 4. mai 2018 vedtok Kongen i statsråd at høgskolen skulle bli et universitet.

Våre medarbeidere gjør i møte med studentene og samfunnet for øvrig et viktig arbeid i å iverata og utvikle fakultetets og studiested Raulands omdømme og profil. Våre medarbeidere skal trives på jobb og vi tilbyr selvstendige arbeidsoppgaver hvor en positiv innstilling og et ønske om at også dine kollegaer skal lykkes i arbeidet er viktig.

Aktuelle arbeidsoppgaver

 • Studieveiledning rettet mot studiestedets studenter
 • Studie- og saksadministrasjon i studieadministrativt system (FS), arkivsystemet Public 360 og øvrige studieadministrative systemer
 • Vitnemålsproduksjon
 • Informasjonsarbeid mot studenter og ansatte
 • Bistå og avlaste i andre løpende oppgaver ved studiested Rauland etter behov

Kvalifikasjoner

 • Utdanning fra universitet eller høgskole, minimum tilsvarende bachelornivå
 • Realkompetanse kan i spesielle tilfeller kompensere for deler av kravet om formell utdanning
 • Gjerne erfaring med saksbehandling
 • Gode kommunikasjonsevner muntlig og skriftlig på norsk og engelsk. Engelsk er tidvis en del av arbeidsspråket.
 • Gode IKT-kunnskaper er en forutsetning

Det vil bli lagt vekt på

 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Motivasjon og initiativ
 • God fleksibilitet da arbeidet tidvis er svært variert
 • Serviceinnstilling
 • Evne til selvstendig arbeid
 • Personlig egnethet for stillingen
 • Gjerne interesse for studiested Raulands fagområder og dets egenart

Vi tilbyr

 • spennende og utviklende fagmiljø med stimulerende arbeidsoppgaver
 • inkluderende arbeidsmiljø med engasjerte kollegaer
 • god pensjonsordning og gunstige vilkår i Statens pensjonskasse
 • ansattegoder og fordeler, bl.a. fleksibel arbeidstidsordning og mulighet for trening i arbeidstiden

Lønn og vilkår

Stillingen vil bli innplassert som konsulent med en årslønn fra kr 386 200 til kr 456 400, førstekonsulent med en årslønn fra kr 408 600 – 488 000 eller seniorkonsulent fra kr 464 000 – 583 900 avhengig av kompetanse og erfaring.

Lønnsplassering etter kvalifikasjoner og tjenesteansiennitet. Fra lønna går lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Ansettelsen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for ansatte i staten, og etter ansettelsen må du påregne at det kan skje endringer i arbeidsområdet.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju. De som blir innkalt til intervju bes ta med kopi av attester og vitnemål. Tilsettingsorgan er tilsettingsutvalget for teknisk-administrative stillinger ved Universitetet i Sørøst-Norge.

Universitetet i Sørøst-Norge har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

I tillegg ønsker vi at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

I henhold til offentlighetslovens § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkere vil bli varslet dersom slik anmodning ikke tas til følge.

Kontaktinformasjon

For spørsmål om stillingen:

For spørsmål om søknadsprosessen:

Slik søker du

Universitetet i Sørøst-Norge benytter elektronisk søknadsbehandling via jobbnorge.no. Vi ber søkere om å registrere sin søknad, CV og vedlegg elektronisk ved å klikke på lenken ”Søk stillingen”.

Vi gjør oppmerksom på at alle dokumenter må være på et skandinavisk språk eller på engelsk. Eventuelle oversettelser må være attesterte.

Søk stillingen