LEDIG STILLING VED SINTEF

Forretningsutvikler (Avdeling Gassteknologi) - SINTEF Energi

Søknadsfrist: 17.10.2021

SINTEF

SINTEF er et av Europas største forskningsinstitutt, med flerfaglig spisskompetanse innenfor teknologi, naturvitenskap og samfunnsvitenskap. SINTEF er en uavhengig stiftelse som siden 1950 har skapt innovasjon gjennom utviklings- og forskningsoppdrag for næringsliv og offentlig sektor i inn- og utland. SINTEF har 2000 medarbeidere fra 75 nasjoner og en årlig omsetning på over tre milliarder kroner.

Visjon: Teknologi for et bedre samfunn.

SINTEF Energi AS leverer forskningsbaserte løsninger og tjenester som skaper verdier hos kundene, både nasjonalt og internasjonalt. SINTEF Energi AS er en del av konsernet SINTEF. SINTEF er en uavhengig og allmennyttig forskningsstiftelse hvor ingen eiere kan ta ut utbytte. Økonomiske overskudd investeres i vitenskapelig utstyr og kompetanse.

SINTEF Energi søker Forretningsutvikler til avdeling Gassteknologi

Lyst til å jobbe i et internasjonalt ledende forskningsmiljø?

Vi er på jakt etter flere medarbeidere som ønsker å være med og forme fremtidens energiløsninger. Avdeling Gassteknologi ved SINTEF Energi utvikler og gjennomfører prosjekter, ofte med utgangspunkt i bruk og håndtering av gasser til energi-, industri og mobilitetsformål i et nullutslippsperspektiv.

SINTEF er et av Europas største forskningsinstitutt. I over 70 år har vi bidratt til innovasjoner og løsninger for samfunnet og våre kunder. SINTEFs visjon er teknologi for et bedre samfunn og FNs bærekraftsmål er førende for vår virksomhet.

Avdeling Gassteknologi har i dag 60 engasjerte medarbeidere, og en ledende rolle i flere store prosjekter innen hydrogen, CO2-håndtering (CCS), energieffektivisering og mobilitet. Vi leder det internasjonalt anerkjente Norwegian CCS Research Centre (NCCS), som er Norges forskningssenter for miljøvennlig energi (FME) innen CCS. Vi er også vertskap for forskningssenteret LowEmission som skal hjelpe olje- og gassindustrien til å bli utslippsfri innen 2050. Videre er vi sentrale i FME HighEFF som er forskningssenteret for energieffektivisering i industrien.

Vår avdeling leder og har ledet store prosjekter i EUs forskningsprogrammer, og satser nå mot Horizon Europe. Vi er aktive i SINTEFs konsernsatsinger innen hydrogen, sol, og miljøvennlig mobilitet og digitalisering. Den viktigste satsingen vår i år er Grønn Plattform, der regjeringen har lagt 1 milliard på bordet for å hjelpe norsk industri med omstillingen til nullutslippssamfunnet. SINTEF deltar i 9 av 11 tildelte Grønn plattform-prosjekter, og avdeling Gassteknologi har en aktiv rolle i flere av disse.

Vi søker nå en engasjert og utviklingsorientert forretningsutvikler som motiveres av vår visjon og viktige samfunnsrolle. Stillingen er plassert i avdeling Gassteknologi, og du vil primært jobbe mot de strategiske satsingene i vår avdeling. Som forretningsutvikler vil du jobbe i relevante prosjekt i våre faglag, som prosjektleder og markeds-/ kundekontakt.

Arbeidsoppgaver inkluderer:

 • Strategi- og forretningsutvikling primært innen avdelingens satsinger
 • Initiere og utvikle nye prosjekt i tett samhandling med næringsliv, forskningsrådet og EU
 • Deltagelse i, og organisering av, strategiske nettverk og fora
 • Prosjektledelse og prosjektadministrasjon, eventuelt forskning
 • Planlegging og gjennomføring av kundemøter, workshops og seminarer

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Teknisk utdannelse minimum på mastergradsnivå
 • God kjennskap til våre satsingsområder, og et solid nettverk
 • Erfaring med følgende områder, eller en klar ambisjon om å utvikle ferdigheter innen:
  • prosjektutvikling, inkludert konsortiebygging og søknadsskriving
  • oppfølging av eksisterende kunder
  • ledelse og administrasjon av prosjekter
  • prosjektrapportering til industrikonsortia, forskningsrådet og EU-kommisjonen

Vi leter etter deg som alltid er på utkikk etter nye muligheter, og som ser potensiale for avdelingens spisskompetanse i prosjekter som adresserer kunden(es) behov. Du vil jobbe innenfor rammene av en normativ strategi som gir retning mot tydelige mål, mens du selv må forme innholdet i initiativene sammen med kolleger i avdelingen, samarbeidspartnere og kunder.

For å lykkes i mulighetsrommet gitt av eksterne rammer, interne kvalifikasjoner og ambisjoner, kreves vilje til å tilegne seg ny kunnskap, mot til å spørre, hardt arbeid og strategisk tenking. Siden all vår virksomhet er prosjektfinansiert, er god forretningssans viktig. Om du kommuniserer tydelig og bygger solide relasjoner internt og eksternt, vil sjansen for å lykkes øke.

Vi satser mot EU, og har store ambisjoner om å jobbe enda mer systematisk for å lykkes godt på dette området i fremtiden. Her vil en ny forretningsutvikler i vår avdeling kunne spille en avgjørende rolle.

SINTEF gir sine medarbeidere:

 • Et verdensledende forskningsmiljø, med stor samfunnsmessig betydning
 • God ledelse og systematisk utvikling av ledertalenter
 • Et dokumentert godt og inkluderende arbeidsmiljø som verdsetter mangfold
 • En variert og fleksibel arbeidshverdag i det som er kåret til Norges mest attraktive arbeidsgiver senest i 2020
 • Unike muligheter til faglig og personlig vekst i et kompetansemiljø hvor flertallet av forskerne har doktorgrad
 • Konkurransedyktig og avtalefestet lønn
 • Gode pensjon- og forsikringsordninger

Søk på stillingen

Spørsmål om stillingen:

Hjemmeside: www.sintef.com

Powered by Labrador CMS