Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Tannhelse- / klinikksekretærer

Søknadsfrist: 31.01.2023

Det odontologiske fakultet søker Tannhelse- / klinikksekretærer

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og utdanningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 500 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.Det odontologiske fakultet (OD) er et av Europas ledende odontologiske fagmiljøer. Fakultetets forskere bidrar med topp forskning innen flere odontologiske felt og i samarbeid med nasjonale og internasjonale anerkjente forskningsgrupper.

Utdanningen er forankret i medisinen og biologien og med omfattende klinisk ferdighetstrening.


Vi utdanner fremtidens tannleger og tannpleiere som tar et helhetlig behandlingsansvar for pasienten. Fakultetet tilbyr også ph.d.-utdanning og profesjonsrettet spesialistutdanning. Vår forskning spenner vidt fra ren basalforskning, via forskning i skjæringspunktet mellom basalfag og klinisk forskning og til anvendt samfunnsmedisinsk forskning. Vi utdanner tannleger, tannpleiere og spesialister. Vi har 530 studenter og 430 ansatte og driver Norges største tannklinikk med rundt 50.000 pasientbesøk i året. Fakultetet består av to institutter: Institutt for klinisk odontologi og Institutt for oral biologi.

Om stillingen

Vi har ledig stillinger som tannhelsesekretærer/klinikksekretærer ved Det odontologiske fakultet, Institutt for klinisk odontologi.

For tiden er det ledighet på Klinikk for allmenn odontologi - voksen og Klinikk for spesialbehandling innenfor sterilforsyning og oral kirurgi og oral medisin.

Klinikk for allmenn odontologi-voksen gir tannbehandling til voksne pasienter innen alle fagdisiplinene. Behandlingen blir utført av studenter på master- og bachelorprogrammene.

Ved Klinikk for spesialbehandling blir pasientbehandlingen utført av tannleger under spesialistutdanning og av spesialister. Det foregår også studentundervisning, og studenter utfører egne undersøkelser og behandling under veiledning av spesialister / instruktørtannleger.

Avdeling for sterilforsyning er en aktiv avdeling som er ansvarlig for levering av sterilt gods, instrumenter og annet utstyr som er rengjort og sterilisert etter gjeldende retningslinjer, til alle klinikker ved Institutt for klinisk odontologi.

Arbeidsoppgaver

Stilling nr 1: Fast 100 % stilling på Klinikk for allmenn odontologi-voksen.

Oppgavene består i:

 • Resepsjons- og ekspedisjonsfunksjoner herunder generelle driftsoppgaver knyttet til resepsjonsfunksjonen
 • Elektronisk pasientregistrering
 • Oppgaver relatert til pasientbehandling
 • Hygienerelaterte oppgaver
 • Drifts- og vedlikeholdsoppgaver
 • Noe praktisk veiledning/undervisning og tilrettelegging for demonstrasjoner og annen undervisning
 • Andre oppgaver kan bli tillagt

Stilling nr 2: Midlertidig 100 % stilling fra 01.03.2023-31.12.2023 på Klinikk for allmenn odontologi-voksen.

Arbeidet omfatter:

 • Resepsjons- og ekspedisjonsfunksjoner, herunder generelle driftsoppgaver knyttet til resepsjonsfunksjonen
 • Noe praktisk veiledning av studenter
 • Elektronisk pasientregistrering
 • Oppgaver relatert til pasientbehandling
 • Hygienerelaterte oppgaver
 • Andre oppgaver kan bli tillagt

Stilling nr 3: Vikariat i 60 % fra 01.04.2023-31.03.2024 på Klinikk for spesialbehandling, Avdeling for oral kirurgi og oral medisin.

Oppgavene består i:

 • Logistikk-oppgaver i klinikk/på sal
 • Hygienerelaterte oppgaver
 • Veiledning av studenter
 • Andre oppgaver kan bli tillagt

Stilling nr 4: Fast 50 % stilling på Klinikk for spesialbehandling, Avdeling for sterilforsyning.

Oppgavene omfatter:

 • Instrumentbehandling og sterilisering, pakking og kontroll av rent utstyr, lager- og forsyningsarbeid
 • Veiledning av studenter på bachelor- og masternivå
 • Samarbeid med de kliniske avdelinger
 • Andre oppgaver kan bli tillagt

Oppgi hvilke (n) stilling(er) du søker.

Kvalifikasjonskrav

 • For stilling nr 1 og 4 kreves det autorisasjon som tannhelsesekretær. Relevant realkompetanse kan erstatte kravet til utdanning/autorisasjon.
 • Relevant erfaring tillegges stor vekt
 • Generelt god IT-kompetanse
 • Gode norskferdigheter skriftlig og muntlig
 • Erfaring med å yte service

Personlige egenskaper

Personlig egnethet vil bli vektlagt og vi søker deg som:

 • Jobber effektivt og nøyaktig
 • Har god ordenssans
 • Har gode samarbeidsevner
 • Er serviceinnstilt

Vi tilbyr

 • Søkere med autorisasjon lønnes som tannhelsesekretær SKO 1545 mellom kr 456 800 og kr 501 200 (ltr 48 - 54), avhengig av kompetanse. Søkere uten autorisasjon lønnes som klinikksekretær SKO 1379 mellom kr 456 800 og kr 501 200 (ltr 48 - 54), avhengig av kompetanse.
 • Stilling i IA-virksomhet
 • Gode velferdsordninger
 • God pensjonsordning i Statens Pensjonskasse

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev
 • CV
 • Vitnemål og attester
 • Liste med 2-3 referanser (navn, tilknytning til søker, epostadresse og telefonnummer)

Oppgi hvilke(n) stilling(er) du søker.

Vi gjør oppmerksom på at søknaden blir vurdert ut fra informasjonen som foreligger i søknaden du har sendt inn. Sørg derfor for atsøknaden din tydelig viser hvordan dine ferdigheter og erfaringer oppfyller kriteriene som er beskrevet over.

Vi gjør oppmerksom på at alle dokumenter må være på et skandinavisk språk eller engelsk.

Eventuelle oversettelser må være attesterte.

Søknad med vedlegg sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Inkludering og mangfold er en styrke. UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

Videre ønsker vi medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver. Som IA-bedrift vil vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju.

Kontaktinformasjon

 • Klinikkavdelingsleder ved Klinikk for allmenn odontologi - voksen: Janne Karin Lea, tlf +47 22852091 / + 47 924 04 768
 • Oversykepleier ved Klinikk for spesialbehandling: Sissel Strømfjord, tlf +47 22852246 / +47 95212811

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS