Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Studentmedarbeidere ved Bibliotek for medisin og realfag

Søknadsfrist: Løpende

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og utdanningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 500 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.

Universitetsbiblioteket i Oslo har ansvar for å yte bibliotek- og informasjonstjenester til alle faglige enheter ved universitetet og til Oslo Universitetsykehus. Biblioteket har ca. 180 ansatte fordelt fordelt på HumSam-biblioteket, Bibliotek for medisin og realfag, Juridisk bibliotek, Avd. for samlinger og digitale tjenester og Bibliotekdirektørens stab.Universitetsbiblioteket er en viktig del av universitetets forskningsinfastruktur og har som sin fremste oppgave å bidra til at UIO når sine mål. I samarbeid med fagmiljøene skal biblioteket tilby informasjonsressurser og tjenester som bidrar til å styrke kjernevirksomhetene forskning, utdanning og formidling. Biblioteket har en sentral rolle i utviklingen av læringsmiljøet ved universitetet, og er avgjørende for hvordan læringsformer og formidling kan ivaretas på nye arenaer.

Om stillingen

Universitetsbiblioteket, Bibliotek for medisin og realfag, søker serviceinnstilt, handlekraftig og engasjert student til 30% deltidsstilling.

Realfagsbiblioteket er en sosial og faglig møteplass for ansatte og studenter ved Det matematisk-naturvitenskaplige fakultet og Naturhistorisk museum.

Medisinsk bibliotek betjener studentene ved Medisinsk fakultet, Odontologisk fakultet samt ansatte ved Oslo Universitetssykehus.

 Den aktuelle kandidaten er tenkt å ha arbeidssted også ved vårt bibliotek på Tøyen i Naturhistorisk museum. 

Biblioteket har høye besøkstall og er et populært mål for barnehager og skoleklasser, erfaring fra arbeid med barn vil være en fordel.

Arbeidsoppgaver

 •  Førstelinjetjeneste i form av skrankevakter
 •  Hjelpe publikum og veilede dem i bruk av tjenester og utstyr
 •  Oppfølging av det fysiske læringsmiljøet og orden lokalene
 •  Bokoppstilling og andre løpende driftsoppgaver

Om deg

 • Du trives med fysiske arbeidsoppgaver
 •  Du er fleksibel og kan jobbe kveld og helg, og kan ta ekstra vakter ved behov 
 • Du har gode språkkunnskaper i norsk og engelsk, både muntlig og skriftlig 

Personlige egenskaper

 • Evne til å kommunisere med ulike mennesker og i ulike situasjoner
 •  Brukerorientert og serviceinnstilt 
 • Trives med høyt tempo, mye folk og varierte oppgaver 

Vi tilbyr

Lønn som konsulent kode 1065 30 % av kr 428 100

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev
 • CV

Søknad (evt. med vedlegg) må sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

Kontaktinformasjon

 •  Shelly Mercedes Villanger Tlf: 91 61 77 14

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS