Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Klinisk utreder - TOP-prosjektet og NORMENT 2050

Søknadsfrist: 05.06.2023

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og utdanningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 500 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Norment: Norsk senter for forskning på mentale lidelser er underlagt Institutt for klinisk medisin (Klinmed). Klinmed har sin primærvirksomhet i krysningspunktet mellom universitets- og sykehussektoren, og samarbeider tett med universitetssykehusene i Oslo (OUS) og Akershus (Ahus). Instituttet er ledende innen klinisk medisin og medisinsk forskning i Norge, og har høy undervisnings- og forskningsaktivitet. Arbeidsfeltet er bredt, og instituttet preges av solid faglig kompetanse, mangfoldighet og kompleksitet. Institutt for klinisk medisin er UiOs største institutt med i underkant av 800 medarbeidere. Instituttet huser tre Sentre for fremragende forskning (SFF) og seks K. G. Jebsensentre. Instituttet er underlagt Det medisinske fakultet ved Universitetet i Oslo.

Psykolog/ Psykologspesialist til forskningsprosjekt om ungdomspsykose

TOP-prosjektet og NORMENT 2050

TOP-prosjektets hovedformål er å skaffe mer kunnskap om årsak og behandling av alvorlige psykiske lidelser inkludert schizofreni og bipolar lidelse, og involverer samarbeid mellom forskergrupper i psykiatri, kognisjon, molekylærgenetikk og hjerneavbildning. Vi har gjennom siste 20 år bygget opp et stort forskningsregister og biobank (NORMENT 2050). TOP/NORMENT 2050 driver en rekke underprosjekter blant annet om psykose og bipolar-tilstander som debuterer i tenårene. Aktiviteten spenner fra forskning på biologiske markører og genetikk til kliniske prosjekter innen sykdomsforløp og behandling.

TOP/NORMENT 2050 koordinerer store transnasjonale multisenter studier som involverer alle psykiatriske sykehus og klinikker i Oslo-regionen og flere forskergrupper ved Universitetet i Oslo. Forskermiljøet er tverrfaglig og internasjonalt med utstrakt nasjonalt og internasjonalt samarbeid.

Om stillingen i UngdomsTOP

Vi søker nå en klinisk utreder til et pågående forskningsprosjekt om ungdomspsykose (UngdomsTOP eller UTOP). Prosjektet er finansiert av Forskningsradet i Norge. Det er del av TOP- prosjektet som er knyttet til NORMENT 2050 og administreres av Senter for Psykoseforskning, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo. UngdomsTOP ble startet i 2012 med hensikt å øke kunnskapen om psykotiske og bipolare tilstander blant ungdommer. Vi har opprettet en klinisk kohort av pasienter fra BUP klinikkene og friske frivillige deltagere fra Oslo-regionen, i hovedsak innenfor Oslo universitetssykehus, og følger alle deltakere over tid. I tillegg fortsettes førstegangsinklusjonen av prosjektdeltagere.

Ungdommene undersøkes med standardiserte instrumenter for klinisk karakteristikk, hjerneavbildning, nevropsykologiske tester og blodprøver for biomarkører og genetikk. Prosjektet er sammen med en deltakende kohort fra Karolinska Institutet er det den største ungdomspsykosekohorten i Skandiavien som er karakterisert gjennom omfattende klinisk metodikk, inklusive hjerneavbildning.

Les mer om oss her.

Arbeidsoppgaver

Arbeidsoppgavene til klinisk utreder i UTOP er å koordinere og utvikle rekruttering av pasienter og friske deltagere, samt gjøre den kliniske inklusjonen. I praksis innebærer dette å utrede forskningsdeltagere med kliniske protokoller, følge til MR-undersøkelse mm.

Det oppmuntres til egen forskning innen rammen for prosjektet i stillingen.

Stillingen er en 100 % stilling for en periode på 2 år med mulighet for forlengelse. Stillingen er ledig fra 01. juli 2023.

Kvalifikasjonskrav

 • Godkjent profesjonsbakgrunn som psykolog eller psykologspesialist
 • Klinisk erfaring fra psykosediagnostikk hos voksne og ungdom
 • Flytende norsk muntlig og skriftlig
 • Forskningserfaring er en fordel Førerkort for klasse B er en fordel

Personlige egenskaper

Klinisk utreder kommer til å samarbeide med forskere i UngdomsTOP/NORMENT 2050, og evne til samarbeid samt interesse for psykoseforskning og psykiatrisk problematikk blant ungdom vektlegges.

Vi søker deg som liker å jobbe med mennesker, er empatisk, tålmodig og ansvarsbevisst med gode kommunikasjonsevner. Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • Et aktivt og spennende arbeidsmiljø
 • Lønn etter utdanningsnivå og kompetanse i SKO 0794 Psykolog eller SKO 1304 Psykolog med godkjent spesialitet med årslønn fra kr 510 000 til kr 580 000
 • Pensjonsordning i Statens pensjonskasse
 • Stilling i en IA-virksomhet
 • Gode velferdsordninger

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev
 • CV (fullstendig oversikt over utdanning, praksis og faglig arbeid) Kopier av vitnemål og attester
 • Publikasjonsliste

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt elektroniske rekrutteringssystem Jobbnorge, vennligst klikk “Søk stillingen”. Ved utdanning utenfor Skandinavia ber vi om en forklaring på karaktersystemet. Vi gjør oppmerksom på at all dokumentasjon må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju.

Andre opplysninger

I henhold til Offentleglova § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har en overtakelsesavtale for alle ansatte med formål å sikre rettighetene til forskningsresultater m.m.

Inkludering og mangfold er en styrke. UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Videre ønsker vi medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju.

Kontaktinformasjon

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS