Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Dokumentasjonsmedarbeidere (rådgivere)

Søknadsfrist: 17.10.2023

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og utdanningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 500 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.

 

Kulturhistorisk museum er et av landets største kulturhistoriske museer. Museet er forskningsintensivt og en universitetsenhet med status på linje med UiOs fakulteter. Det rommer den største arkeologiske, etnografiske og numismatiske samlingen i Norge. Museet inkluderer også vikingskipene på Bygdøy, en kirkekunstsamling fra middelalderen, klassiske og egyptologiske samlinger fra middelhavslandene og et runearkiv.KHMs etos: Åpen, utforskende, troverdig.

Om stillingene

Kulturhistorisk museum arbeider med samlingsdokumentasjon og kvalitetssikring av innholdet i gjenstandsdatabasen. Ved museet er det nå ledig to to-årige engasjementer (rådgiver SKO 1434) innenfor databasearbeid og noe revisjonsarbeid knyttet til den numismatiske samlingen.

Stillingene knyttes til Seksjon for etnografi, numismatikk, klassisk arkeologi og universitetshistorie. Seksjonen har ansvar for etnografisk samling, den numismatiske samlingen (mynter, sedler og andre betalingsmiddel, medaljer og ordener), antikksamlingen samt universitetshistoriske samlinger.

Det er litt over 20 medarbeidere i seksjonen. Medarbeiderne arbeider med forskning og formidling innenfor ulike fagområder og med dokumentasjon og forvaltning av samlingene.

Den ene stillingen er en 100 prosent-stilling, den andre en 50 prosent-stilling. Det er ønskelig med snarlig tiltredelse. Det er mulig å søke på en eller begge stillingene. Dette må framgå av søknaden.

Arbeidsoppgaver

Arbeidsoppgavene innenfor begge stillingene vil være dokumentasjon av den numismatiske samlingen, kvalitetssikring av innføringene i databasen, betjening av fotostasjon for dokumentasjonsfotografering samt andre arbeidsoppgaver knyttet til samlingen. Oppgavene utføres i samarbeid med magasinforvalter og øvrige medarbeidere ved museet.

Kvalifikasjonskrav 

 • Minimum bachelorgrad innenfor relevante fagområder (numismatikk, historie, arkeologi, museologi, kulturhistorie, konservering eller lignende).
 • Kunnskap om arbeid med samlinger og databaser
 • Gode norsk-kunnskaper

Ønskelig erfaring

 • Arbeid i museum
 • Arbeid med dokumentasjon, katalogisering og registrering i database
 • Fotografering

Personlige egenskaper

 • Nøyaktighet og god ordenssans
 • Gode samarbeidsevner
 • Motivasjon for stillingen
 • Evne til å arbeide selvstendig

Vi tilbyr

 • Lønn som rådgiver stillingskode 1434 fastsettes etter individuell vurdering innenfor et spenn mellom kr 604 900 og kr 667 700, avhengig av kompetanse
 • Fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger
 • Trening i arbeidstiden
 • God pensjonsordning og gunstig lån i Statens Pensjonskasse

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev
 • CV
 • Vitnemål, attester, liste med 2-3 referanser (navn, tilknytning til søker, epostadresse og telefonnummer)

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Inkludering og mangfold er en styrke. UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

Videre ønsker vi medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. 

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju.

Kontaktinformasjon

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS