LEDIG STILLING VED NORD UNIVERSITET

Tekniker - Eiendomsavdelingen

Søknadsfrist: 06.03.2024

Nord universitet

Utfordringene verden står overfor krever ny innsikt, innovative løsninger og lokal forankring.

Nord universitet er et ungt universitet med sterk regional tilknytning og et globalt perspektiv.

Vi leverer fremtidsrettede studietilbud og relevant forskning med fokus på blå og grønn vekst, innovasjon og entreprenørskap, og velferd, helse og oppvekst.

Nord universitet har 11.500 studenter og 1.350 ansatte fordelt på åtte studiesteder.

Eiendomsavdelingen er en del av avdeling for digitalisering og infrastruktur. Eiendomsavdelingen har ansvar for forvaltning, utvikling og daglig drift og vedlikehold av infrastrukturen ved universitetet. Avdelingen forvalter totalt ca. 150 000 m2 og har ca. 70 ansatte.

Om stillingen

Ved Nord universitet, Eiendomsavdelingen, på campus Bodø, er det ledig fast 100 % stilling som tekniker.Campusservice har 13 faste ansatte fordelt på de ulike studiestedene i Nordland og Trøndelag og har ansvar for daglig drift og oppfølging av alle studiesteder.

Nord universitet praktiserer i stor grad sortering av avfall i en rekke ulike fraksjoner. Dette betinger at vi også har bestemte rutiner for tømming, transport og rengjøring/vedlikehold.

Stillingen som tekniker har som hovedoppgave å sikre forsvarlig, miljøvennlig og effektiv avfallshåndtering i våre bygg og på våre områder.Stillingen kan også bli tillagt andre løpende driftsoppgaver.

Denne stillingen passer for deg som trives med stor variasjon i arbeidsoppgaver, som er vant til å «stå på» og som liker å finne gode og praktiske løsninger i en variert hverdag.

Arbeidsoppgaver

 • Daglig avfallshåndtering som omfatter innsamling av avfall fra faste avfallspunkter og frakt av avfallet til avfallsrom
 • Oppfølging, rengjøring og tømming av avfallsbeholdere, komprimatorer og avfallsrom
 • Møblering av kontor og fellesareal
 • Drifts- og vedlikeholdsoppgaver
 • Behandling av henvendelser fra ansatte og studenter

Endringer i arbeidsoppgaver må kunne påregnes.

Kvalifikasjonskrav

 • For ansettelse i stilling som tekniker kreves fagbrev innen aktuelle fagområderLang og relevant praksis kan kompensere for manglende fagbrev
 • Erfaring fra håndverksbransjen, industri eller lagerarbeid
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk, og basiskunnskaper i engelsk
 • Gode IT-ferdigheter på brukernivå
 • Førerkort klasse B

Øvrige kvalifikasjoner og personlig egnethet

 • Serviceinnstilt, initiativrik og sterk evne til å arbeide selvstendig
 • Evne til å prioritere i en hektisk arbeidssituasjon
 • Stor arbeidskapasitet
 • Stillingen innebærer fysisk aktivitet og tunge løft
 • Gode kommunikasjonsevner
 • Systematisk, ryddig og grundig
 • Kompetansebevis på palletruck (T1)
 • Førerkort klasse BE

Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt. 

Vi kan tilby

Stillingen lønnes etter statens lønnsregulativ kode 1090 tekniker, tilsvarende årslønn på kr. 466 000 – 540 600,-. 

Lønn etter ansiennitet og kvalifikasjoner. For særlig godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

 • God låne-, forsikrings- og pensjonsordning i Statens pensjonskasse.
 • Kreativt og kollegialt arbeidsmiljø.
 • En arbeidsplass i stadig utvikling.
 • Fleksibel arbeidstid.
 • Aktivt bedriftsidrettslag.

Generell informasjon

Den som ansettes må rette seg etter de lover, avtaler og instrukser som til enhver tid gjelder for stillingen. Det tas forbehold om endringer i ansvars- og arbeidsområdet som følge av fremtidige organisasjonsendringer ved Nord universitet.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Nord universitet oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med nedsatt funksjonsevne, hull i CV'en, innvandrerbakgrunn og ellers ulik livserfaring til å søke. 

Opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV kan bli brukt til anonymiserte registreringsformål.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju.

Kontakt

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

Søknad

Søknad m/cv kopi av vitnemål og attester sendes elektronisk innen 06.03.2023

All dokumentasjon lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.

Det er søkers ansvar å sende inn fullstendig dokumentasjon elektronisk innen søknadsfristen.

Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv etter ønske om å bli utelatt fra søkerlisten. Søkere som likevel ber om konfidensialitet, må grunngi dette særskilt i søknaden. Søkerne vil i tilfellet bli forhåndsvarslet om offentliggjøring.

Referanse: 30204226

Søk på stillingen

fnokode:1234

Powered by Labrador CMS