Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Universitetslektor ved Avdeling for endodonti - 25% stilling

Søknadsfrist: 21.07.2022

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og utdanningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 500 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.

Det odontologiske fakultet (OD) er et av Europas ledende odontologiske fagmiljøer. Fakultetets forskere bidrar med topp forskning innen flere odontologiske felt og i samarbeid med nasjonale og internasjonale anerkjente forskningsgrupper.

Utdanningen er forankret i medisinen og biologien og med omfattende klinisk ferdighetstrening.


Vi utdanner fremtidens tannleger og tannpleiere som tar et helhetlig behandlingsansvar for pasienten. Fakultetet tilbyr også ph.d.-utdanning og profesjonsrettet spesialistutdanning. Vår forskning spenner vidt fra ren basalforskning, via forskning i skjæringspunktet mellom basalfag og klinisk forskning og til anvendt samfunnsmedisinsk forskning. Vi utdanner tannleger, tannpleiere og spesialister. Vi har 530 studenter og 430 ansatte og driver Norges største tannklinikk med rundt 50.000 pasientbesøk i året. Fakultetet består av to institutter: Institutt for klinisk odontologi og Institutt for oral biologi.

Om stillingen

En stilling som universitetslektor (SKO 1009) i 25% er ledig ved Institutt for klinisk odontologi, Universitetet i Oslo.

Stillingen er knyttet til Avdeling for endodonti, Institutt for klinisk odontologi, Det odontologiske fakultet, Universitetet i Oslo.

 • Fagområdet er odontologi, og spesialområdet er endodonti.

Endodonti er et spesialområde innen odontologi og dreier seg om forebyggelse og behandling av sykdommen apikal periodontitt. I praksis vil det si diagnostikk og terapi av pulpale og periapikale sykdommer, samt av smertetilstander med utspring i tenner og kjever. Anatomiske, fysiologiske, mikrobiologiske og immunpatolologiske særtrekk i pulpa og det apikale periodontium er av spesiell betydning for faget. Behandlingen hviler på biologiske prinsipper for aseptikk, antiseptikk og kroppens evne til regenerasjon.

Avdelingen er knyttet til en klinikk med 8 enheter utstyrt for moderne endodontisk behandling, der undervisning av studenter og spesialistkandidater foregår. Fagavdelingen har ansvar for forskning, undervisning og formidling innen sitt spesialområde. Undervisningen omfatter teoretisk og klinisk undervisning for studenter (master), og spesialistutdanningskandidater i endodonti i hht gjeldende studieplaner. Fagavdelingen deltar også i tverrfaglig samarbeid om henviste pasienter.

Mer om stillingen

Universitetslektoren deltar i alle typer undervisning på alle nivåer, deltar i eksamensarbeid og påtar seg administrative og andre oppgaver etter de til enhver tid gjeldende bestemmelser. Universitetslektoren deltar også i det tverrfaglige samarbeidet. Arbeidstiden fordeles slik: 75 % til undervisning, 15 % til faglig utviklingsarbeid og 10 % til deltakelse i eksamensarbeid og administrasjon.

Tilsettingen skjer med forbehold om de endringer i fagområde og arbeidsoppgaver som arbeidsgiver måtte bestemme.

Kvalifikasjonskrav

 • Det kreves cand.odont.-/mastergradsutdanning i odontologi (Norsk autorisasjon som tannlege) og spesialistutdannelse i endodonti. Videre kreves det solid klinisk praksis innen konvensjonell og kirurgisk endodontisk behandling
 • Undervisningsspråket er i hovedsak norsk. Det forventes at stillingsinnehaver behersker et skandinavisk språk slik at man kan ivareta undervisning og andre aktuelle funksjoner i stillingen.
 • Det kreves pedagogisk basiskompetanse. Hvis man ikke kan dokumentere pedagogisk basiskompetanse, må man skaffe seg denne kompetansen i løpet av en toårsperiode.
 • Generelt gode datakunnskaper
 • God skriftlig og muntlig framstillingsevne på norsk
 • Det er ønskelig med: noe erfaring med klinisk studentveiledning og klasseromsundervisning kunnskap om og interesse for digitale løsninger innen høyere utdanning erfaring med journalsystemet Salud

Vi tilbyr

 • Lønn NOK 626 300 - 661 400 (ltr 67 - ltr 70), avhengig av ansiennitet og kompetanse, i stilling som Universitetslektor (stillingskode SKO-1009)
 • Gode pensjonsordninger
 • Gode velferdsordninger
 • Hyggelig og stimulerende arbeidsmiljø

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev
 • CV med informasjon om utdanning og tidligere stillinger
 • Evt. publikasjonsliste
 • Kopi av vitnemål og attester
 • Navn og kontaktinformasjon på to - tre referanser (navn, tilknytning til søker, e-postadresse og telefonnummer)

Vi gjør oppmerksom på at søknaden kun blir vurdert ut fra informasjonen som foreligger ved søknadsfristens utløp. Sørg derfor for at søknaden din tydelig viser hvordan dine ferdigheter og erfaringer oppfyller kriteriene som er beskrevet over.

 • Ufullstendige søknader vil ikke bli tatt hensyn til.
 • Søknad på stillingen sendes elektronisk via Jobbnorge innen søknadsfristen. Vennligst trykk på «send søknad». Det vil bli benyttet intervju i tilsettingsprosessen.
 • De som blir innkalt til intervju, bes ta med originale vitnemål og attester.
 • Ved utdanning utenfor Skandinavia ber vi om en forklaring på karaktersystemet.
 • Vi gjør oppmerksom på at all dokumentasjon må være på engelsk eller et skandinavisk språk.
 • Det benyttes intervju i tilsettingsprosessen.

Andre opplysninger

Se retningslinjer knyttet til tilsetting i universitetslektorstillinger ved Universitetet i Oslo.

I henhold til Offentleglova § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har en overtakelsesavtale for alle tilsatte med formål å sikre rettighetene til forskningsresultater m.m.

Inkludering og mangfold er en styrke. UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Videre ønsker vi medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju.

Kontaktinformasjon

For spørsmål vedrørende selve søknadsprosessen kontakt Maria Nesteby, [email protected]

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS