Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Universitetslektor SKO 1009 / Førstelektor SKO 1198 - Sosialantropologisk institutt

Søknadsfrist: 26.05.2021

Om stillingen

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerteforsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Sosialantropologisk institutt har siden det ble etablert i 1964 vært en viktig arena og utgangspunkt for den anerkjente norske antropologiske tradisjonen. Instituttet er et av de største sosialantropologiske universitetsmiljøene i Europa, og størst i Norden. Det er for tiden registrert omtrent 400 studenter ved instituttet, inkludert rundt 30 på PhD-programmet. Instituttets tilsatte har bred kompetanse og dekker mange tematiske felt innenfor faget sosialantropologi.

Ved Sosialantropologisk institutt (SAI) er det ledig en midlertidig stilling som Universitetslektor (SKO 1009)/Førstelektor SKO 1198 for perioden 01.08.2021-31.07.2022.

Vi søker en person med faglig kompetanse og gjerne undervisningserfaring fra ett eller flere av følgende felt: nyere antropologisk teori, økonomisk antropologi, utviklingsantropologi, kjønn og slektskap og økologisk antropologi, på bachelor- og masternivå. Vi vil spesielt vektlegge kandidater som kommuniserer godt med studenter, er motiverte til å utvikle instituttets undervisning, har veiledningserfaring, samt erfaring med nye undervisningsformer.

Stillingen er en undervisningsstilling som er tillagt 60% undervisning og formidlingsarbeid, 35 % faglig utviklingsarbeid/forskning og 5 % administrasjon. Det er ønskelig at den som får stillingen knytter sin forskning til en av instituttets forskergrupper. Tilsettingen skjer med forbehold om de endringer i fagområde og arbeidsoppgaver som arbeidsgiver måtte bestemme.

Kvalifikasjonskrav

 • Minimum MA i sosialantropologi
 • Personlig egnethet og motivasjon for stillingen
 • Pedagogisk virksomhet/undervisningserfaring fra universitet og høgskole eller annen relevant virksomhet.
 • Dokumentert faglig bredde, kompetanse til å undervise i mange ulike emner på BA og MA.
 • Undervisningen foregår på norsk og engelsk. Det forutsettes at søker behersker begge språk godt.

Ved vurdering av søkerne vil det bli lagt vekt på:

 • Praktisk-pedagogisk utdanning og/eller dokumentert god undervisningskompetanse
 • Erfaring med utarbeiding av lærebøker, kompendier eller erfaring fra nettbasert undervisning/fleksibel læring
 • Gode samarbeidsevner
 • Faglig kompetanse og evt. vitenskapelig produksjon innen sosialantropologi

Søkere som har doktorgrad blir ansatt i stilling som førstelektor.

Vi tilbyr

 • Lønn som universitetslektor SKO 1009 fastsatt etter individuell vurdering innenfor et spenn fra kr 507 400 til kr 586 500, basert på kompetanse og erfaring, eller førstelektor SKO 1198, fastsatt etter individuell vurdering innenfor et spenn fra kr 586 500 – 670 100 basert på kompetanse og erfaring
 • Et faglig stimulerende arbeidsmiljø.
 • Gode pensjonsordninger i Statens pensjonskasse
 • Gode velferdsordninger

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev
 • CV med publikasjonsliste
 • Vitnemål

Ved utdanning utenfor Skandinavia ber vi om en forklaring på karaktersystemet. Vi gjør oppmerksom på at all dokumentasjon må være på engelsk eller et skandinavisk språk.

Studentevalueringer eller annen dokumentasjon på pedagogisk erfaring, samt eventuelt vitenskapelige arbeider, sendes ikke inn sammen med søknaden, men aktuelle søkere kan bli bedt om å ettersende dette.

Det vil bli benyttet intervju i tilsettingsprosessen, og aktuelle søkere kan bli bedt om å holde prøveforelesning.

Andre opplysninger

Se retningslinjer knyttet til tilsetting i universitetslektorstillinger ved Universitetet i Oslo.

I henhold til Offentleglova § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har en overtakelsesavtale for alle tilsatte med formål å sikre rettighetene til forskningsresultater m.m.

Inkludering og mangfold er en styrke. UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning. Videre ønsker vi medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju.

Kontaktinformasjon

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS