Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Universitetslektor i regulatorisk farmasi - 20 % stilling

Søknadsfrist: 06.12.2021

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.

Farmasøytisk institutt har 130 ansatte. Vi har et aktivt forsknings- og innovasjonsmiljø basert på fri forskning om legemidler. Instituttet har ansvaret for det populære masterstudiet i farmasi og har til enhver tid 350 dyktige og engasjerte studenter.


Legemiddelrelatert forskning og undervisning er grunnlaget for all aktivitet ved instituttet. Virksomheten bygger på en naturvitenskapelig plattform hvor samspillet mellom naturvitenskapelige basalfag, legemiddelteknologi og helse- og samfunnsfaglige elementer gir grunnlaget for teknologisk basert verdiskaping og for farmasøyters rolle som helsepersonell.

Om stillingen

Ved Farmasøytisk institutt, Seksjon for galenisk farmasi og samfunnsfarmasi er det ledig en 20% stilling i 3 år som universitetslektor i regulatorisk farmasi.

Tiltredelse ønskes snarest mulig og innen 01.02.2022.

Beskrivelse av arbeidsoppgaver

For å imøtekomme endringer og nye krav fra myndigheter og samfunnet for øvrig, ønsker Farmasøytisk institutt å bygge opp regulatorisk kompetanse ved instituttet. Det opprettes derfor en 20% stilling for 3 år som universitetslektor i regulatorisk farmasi ved Farmasøytisk institutt. Hensikten med stillingen er først og fremst å styrke undervisning i regulatorisk farmasi.

Stillingen vil knyttes til fagområdet samfunnsfarmasi som har ansvar for undervisning i samfunnsfarmasøytiske fag på farmasistudiet, inkludert praksisdelen på apotek, metodekurs på masternivå og PhD-nivå. Faggruppen har et utstrakt nasjonalt og internasjonalt samarbeid med andre samfunnsfarmasøytiske og medisinske miljøer.

Personen som tilsettes vil få ansvar for undervisning i regulatorisk farmasi, inkludert emneansvaret for emnet Farmakoepidemiologi og legemiddelovervåkning i praksis (FARM5220) og undervisning i legemiddellovgivning i emnene Farmasøyten, pasienten og samfunnet (FARM1020), Folkehelse og legemiddelbruk (FARM3120) og Farmasøytisk praksis (FARM3130). Administrative oppgaver vil følge de til enhver tid gjeldende bestemmelser.

Stillingen krever tilstedeværelse på UiO. Det forventes aktiv deltagelse i fagmiljøet ved avdelingen og tilstedeværelse fortrinnsvis 1 dag i uken.

For ytterligere informasjon om oppbyggingen av den reviderte studieplanen, se her.

Kvalifikasjonskrav

 • Søkeren må ha mastergrad eller tilsvarende innen farmasi, samt autorisasjon som provisorfarmasøyt.
 • Søkere må ha arbeidserfaring innen regulatorisk farmasi og farmakovigilance, fortrinnsvis fra Norge.
 • Undervisningsspråket er norsk (skandinavisk), så flytende norsk (skandinavisk) muntlig og skriftlig er en forutsetning.

Ønskede kvalifikasjoner og personlige egenskaper:

 • Undervisningserfaring og dokumentert relevant praktisk-pedagogisk kompetanse på grunnlag av utdanning eller undervisning er en fordel.
 • Erfaring fra europeisk eller internasjonalt regulatorisk arbeid er en fordel.
 • Gode kommunikasjonsegenskaper, samarbeidsegenskaper og miljøskapende evner.
 • Erfaring med IKT-baserte undervisningsplattformer er en fordel.

Den som ansettes kan etter ansettelsen be om å bli vurdert for førstelektorkompetanse. Det oppnevnes da en komité som skal vurdere dette iht. Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger. Personlig opprykk medfører ikke endring av arbeidsoppgaver.

Vi tilbyr

Farmasøytisk institutt har et levende og aktivt undervisnings- og forskningsmiljø. Den rette kandidaten vil kunne få en unik mulighet til å bidra inn i strategisk arbeid om undervisning og forskning innen regulatorisk farmasi.

 • Lønn fra kr 491 200 til kr 689 600 avhengig av erfaring og kompetanse, i stilling som universitetslektor (stillingskode 1009)
 • Engasjerte medarbeidere innen samfunnsfarmasi
 • Et arbeidsmiljø som brenner for utvikling av god undervisning og samfunnsfarmasøytisk forskning
 • Muligheter for faglig oppdatering og for å påvirke fremtidens farmasøyter
 • God pensjonsordning og gunstige lån i Statens Pensjonskasse
 • Gode velferdsordninger
 • Trening i arbeidstiden

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev
 • CV
 • Liste over relevant arbeidserfaring
 • En dokumentert oversikt over undervisningserfaring, og andre kvalifikasjoner som man vil ha vurdert
 • Liste over evt. vitenskapelige arbeider, publiserte abstrakts eller postere med angivelse av hvor de er offentliggjort.
 • Kopier av vitnemål, attester
 • Navn og kontaktinformasjon på 2-3 referanser (navn, tilknytting til søker, epostadresse og telefonnummer)

Vennligst merk at alle dokumenter må være enten på engelsk eller et skandinavisk språk.

Ved utdanning utenfor Skandinavia ber vi om en forklaring på karaktersystemet. Vi gjør oppmerksom på at all dokumentasjon må være på engelsk eller et skandinavisk språk.

Andre opplysninger

Se retningslinjer knyttet til tilsetting i universitetslektorstillinger ved Universitetet i Oslo.

I henhold til Offentleglova § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har en overtakelsesavtale for alle tilsatte med formål å sikre rettighetene til forskningsresultater m.m.

Inkludering og mangfold er en styrke. UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning. Videre ønsker vi medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju.

Kontaktinformasjon

For tekniske spørsmål vedrørende rekrutteringssystemet, kontakt HR-rådgiver Torunn Standal Guttormsen,e-post: [email protected]

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS