Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Universitetslektor i medisin

Søknadsfrist: 09.08.2020

Om stillingen

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Institutt for helse og samfunn (Helsam) er et av tre institutter ved Det medisinske fakultet. Instituttet spenner over ulike fag og består av seks avdelinger. Vi baserer vårt arbeid på en kompleks forståelse av sykdom, helse og helsesystemer. Både kultur, miljø, økonomi, samfunn og biologi spiller inn, direkte og indirekte. Vi har ansvar for syv masterprogram, ett bachelorprogram og for deler av profesjonsstudiet i medisin. Instituttet er lokalisert ved Ullevål sykehus og i Forskningsveien på Vindern og består av ca 470 ansatte, rundt 200 PhD-studenter og i underkant av 700 bachelor- og masterstudenter er knyttet til instituttet.

Det er ledig et 3 årig vikariat i 50% stilling som universitetslektor i grunnutdanningen i medisin ved Institutt for Helse og Samfunn, Universitetet i Oslo. Undervisningen vil hovedsakelig være i modul 1 og modul 7 og ha hovedvekt på undervisning i epidemiologi og forebyggende medisin. Arbeidsoppgaver kan være planlegging av undervisning, bistå i forelesninger og seminarer, gruppelærer og eksamensoppgaver. Det kan også være aktuelt å bidra i annen undervisning ved Institutt for helse og samfunn. Stillingen kan kombineres med en 50 % stilling som forsker, se kunngjøring.

Mer om stillingen

Stillingen er en undervisningsstilling som er tillagt 75 % undervisning , 19 % faglig utviklingsarbeid og 6 % administrasjon. Innenfor din normale arbeidsplikt og faglige kompetanse kan du også bli pålagt arbeid utenfor din avdeling. Særlig aktuelt er undervisning på et emne i epidemiologi ved bachelorutdanningen i helseledelse og helseøkonomi

Tilsettingen skjer med forbehold om de endringer i fagområde og arbeidsoppgaver som arbeidsgiver måtte bestemme.

Kvalifikasjonskrav

 • Søker må ha embetseksamen i medisin
 • Klinisk praksis enten fra primærhelsetjeneste eller spesialisthelsetjeneste vil vektlegges
 • Erfaring med undervisning og/eller forskning er en fordel

Vi tilbyr

 • Lønn fra kr 504 700,- til kr 640 200,- avhengig av kompetanse, i stilling som Universitetslektor(stillingskode 1009)
 • Et godt arbeidsmiljø
 • Gode pensjonsordninger i Statens pensjonskasse
 • Gode velferdsordninger

Søknaden skal inneholde

 • søknadsbrev
 • CV (fullstendig oversikt over utdanning, praksis og faglig arbeid)
 • Vitnemål og attester
 • Dokumentasjon av pedagogiske kvalifikasjoner
 • Liste over publikasjoner og beskrivelse av dem

Vennligst merk at alle dokumenter må være enten på engelsk eller et skandinavisk språk.

Ved utdanning utenfor Skandinavia ber vi om en forklaring på karaktersystemet. Vi gjør oppmerksom på at all dokumentasjon må være på engelsk eller et skandinavisk språk.

Det benyttes intervju og prøveforelesning i tilsettingsprosessen.

I vurderingen av søknadene vil det bli lagt spesiell vekt på de dokumenterte kvalifikasjonene, tidligere erfaring samt kandidatenes motivasjon og personlige egnethet. Det blir arrangert intervjuer med de best kvalifiserte kandidatene.

Andre opplysninger

Se retningslinjer knyttet til tilsetting i universitetslektorstillinger ved Universitetet i Oslo.

I henhold til Offentleglova § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har en overtakelsesavtale for alle tilsatte med formål å sikre rettighetene til forskningsresultater m.m.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

I tillegg ønsker UiO at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Kontaktinformasjon

Søk på stillingen