Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Universitetslektor / førstelektor i musikkproduksjon

Søknadsfrist: 29.05.2022

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerteforsknings- og utdaningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 500 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Institutt for musikkvitenskap underviser musikkvitenskap på alle nivåer og deltar i forskning innenfor en rekke felter, med et særlig fokus på musikkhistorie og estetikk, populærmusikk og kulturanalyse, og musikkognisjon og -teknologi. Instituttet har cirka 50 ansatte, inkludert stipendiater og postdoktorer og tar opp tilsammen 90 bachelor- og masterstudenter hver høst.

Institutt for musikkvitenskap

Om stillingen

En 50% stilling som universitetslektor (SKO 1009)/førstelektor (SKO 1198) i musikkproduksjon er ledig ved Institutt for musikkvitenskap, Universitetet i Oslo.

Musikkproduksjon som fagområde omfatter opptak, bearbeiding og miksing av lyd, samt produsering, arrangering og komponering i studio og på digitale produksjonsplattformer (DAWs). Området dekker et kunnskapsfelt knyttet til studiorelatert opptaksteknikk, effektprosessering, lydmiks, og andre verktøy som inngår i moderne arrangerings- og komponeringspraksiser.

Stillingen er en undervisningsstilling som er tillagt 75% undervisning og formidlingsarbeid, 19% faglig utviklingsarbeid og 6% administrasjon. Undervisningen vil hovedsakelig være på lavere grad. Den som ansettes vil også følge opp drift og vedlikehold av instituttets studiofasiliteter og sitte i instituttets infrastrukturutvalg.

Kvalifikasjonskrav

 • mastergrad eller tilsvarende høyere utdanning i musikkvitenskap, musikkproduksjon, musikkteknologi eller annet relevant fag (tilsvarende realkompetanse kan komme i betraktning)
 • dokumentert praksis fra profesjonell studiovirksomhet og annen relevant musikkproduksjon
 • god fremstillingsevne skriftlig og muntlig på engelsk og norsk eller et annet skandinavisk språk
 • personlig egnethet og motivasjon for stillingen

Ved vurdering av søkerne vil det bli lagt vekt på:

 • utdanning innen populærmusikkstudier
 • praksis tilknyttet arrangering i rytmiske sjangere
 • sjangerbredde
 • erfaring fra drift av studio
 • pedagogisk utdanning, pedagogisk virksomhet/undervisningserfaring fra universitet og høgskole eller særlig relevant virksomhet fra andre skoleslag, se Hvordan dokumentere din undervisningskompetanse
 • erfaring med nettbasert undervisning/fleksibel læring og erfaring med utarbeiding av læremateriell, herunder lærebøker og kompendier vil være en fordel
 • evne til og erfaring med samarbeid
 • faglig kompetanse og ev. vitenskapelig produksjon
 • gode samarbeidsevner

Søkere som ved ansettelse ikke kan dokumentere formell pedagogisk basiskompetanse, må skaffe seg denne kompetansen i løpet av en toårsperiode. Stillingsinnehaver må beherske engelsk og et skandinavisk språk som arbeidsspråk.

Søkere som har doktorgrad blir ansatt i stilling som førstelektor.

Vi tilbyr

 • lønn fra kr 491 200 til kr 583 500 per år, avhengig av kompetanse
 • lønn fra kr 604 700 til kr 702 100 per år, avhengig av kompetanse i stilling som førstelektor (krever doktorgrad eller tilsvarende)
 • et faglig stimulerende arbeidsmiljø
 • god pensjonsordning i Statens Pensjonskasse
 • gode velferdsordninger
 • mulighet til å søke om opprykk på et senere tidspunkt

Søknaden skal inneholde

 • søknadsbrev som beskriver søkerens kvalifikasjoner og motivasjon for stillingen samt beskrivelse av egen forskning eller kunstnerisk produksjon
 • Curriculum Vitae (med oversikt over utdanning, ansettelser, undervisningserfaring, administrativ erfaring og andre kvalifiserende aktiviteter, samt publiserte og upubliserte verker)
 • eventuell publikasjonsliste

Vennligst merk at alle dokumenter må være enten på engelsk eller et skandinavisk språk.

Diplomer, vitnemål, masteroppgaver og lignende skal ikke vedlegges søknaden, men kan bli etterspurt senere.

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt elektroniske rekrutteringssystem, vennligst klikk “Søk stillingen”.

Det benyttes intervju og prøveundervisning i tilsettingsprosessen.

Andre opplysninger

Innenfor sin normale arbeidsplikt og i samsvar med sin faglige kompetanse kan den som ansettes også bli pålagt arbeid utenfor sitt institutt. Ansettelsen skjer med forbehold om de endringer i fagområde og arbeidsoppgaver som arbeidsgiver måtte bestemme.

Vi viser til regler knyttet til ansettelse i universitetslektorstillinger og Regler for praktiseringen av kravet om pedagogisk basiskompetanse ved UiO.

I henhold til Offentleglovas § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har en overtakelsesavtale for alle tilsatte med formål å sikre rettighetene til forskningsresultater m.m.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

Kontaktinformasjon

For spørsmå om prosessen:

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS