Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Universitetslektor 10 % stilling (vikariat) Gynekologisk kreft

Søknadsfrist: 06.07.2022

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og utdanningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 500 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Institutt for klinisk medisin har sin primærvirksomhet i krysningspunktet mellom universitets- og sykehussektoren, og samarbeider tett med universitetssykehusene i Oslo (OUS) og Akershus (Ahus). Instituttet er ledende innen klinisk medisin og medisinsk forskning i Norge, og har høy undervisnings- og forskningsaktivitet. Arbeidsfeltet er bredt, og instituttet preges av solid faglig kompetanse, mangfoldighet og kompleksitet. Institutt for klinisk medisin er UiOs største institutt med i underkant av 800 medarbeidere. Instituttet huser to Sentre for fremragende forskning (SFF) og fem K. G. Jebsensentre. Instituttet er underlagt Det medisinske fakultet ved Universitetet i Oslo.

Om stillingen

Det er ledig en 10 % stilling som universitetslektor (SKO 1009) (vikariat) ved Avdeling for gynekologisk kreft, Kreftklinikken, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo. Ønsket oppstart snarest. Stillingen er et vikariat for å ivareta undervisningsoppgaver i påvente av utlysning og ansettelse i fast stilling som professor II/ førsteamanuensis 20 % stilling ved avdelingen. Stillingen er for 10 måneder (fra august 2022) med mulighet for forlengelse. Avdeling for gynekologisk kreft er lokalisert på Radiumhospitalet og del av Kreftklinikken ved OUS og UiO.

Avdelingen behandler store pasientgrupper med medikamentell og kirurgisk kreftbehandling og samarbeider med onkologisk stråleseksjon om strålebehandling. Avdelingen er landets største og ivaretar flere nasjonale funksjoner. Det pågår en rekke kliniske studier og forskningsaktiviteten er sterkt stigende.

Mer om stillingen

Undervisningen er knyttet til modul 6 (gynekologi/obstetrikk) på medisinstudiet ved Det medisinske fakultet. Universitetslektoren vil ha ansvar for smågruppeundervisning og ev. forelesninger innenfor ulike deler av gynekologisk kreft.

Nærmere avtale om undervisningsinnhold vil avtales etter søkers kompetanse og avdelingens undervisningsbehov.

Kvalifikasjonskrav

 • Undervisningsoppgavenes faglige nivå krever at den som tilsettes har norsk autorisasjon som lege. Søker må ha klinisk erfaring innen gynekologi, fortrinnsvis gynekologisk onkologi.
 • Gjennomført spesialisering i gynekologi og obstetrikk vil være en fordel.
 • Avlagt doktorgrad vil være meritterende.
 • Undervisningen foregår på engelsk fordi den inngår i et utvekslingssemester. Det forutsettes at søkeren behersker både norsk ogengelsk. Kandidaten må være forberedt på å gjennomføre undervisningen online.
 • Dokumentert undervisningserfaring vil være en fordel.

Personlige egenskaper

Vi søker personer som har stor interesse for undervisning og som er faglig sterkt motivert. Personlig egnethet og samarbeidsevne vil bli vektlagt ved tilsetting.

Vi tilbyr

 • Kompetanseutvikling i et stimulerende og hyggelig akademisk miljø.
 • Lønn fra kr 553 500 til kr 604 400 avhengig av kompetanse, i stilling som Universitetslektor (stillingskode 1009).
 • Gode pensjonsordninger.
 • Gode velferdsordninger.

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev
 • CV (fullstendig oversikt over utdanning, praksis og faglig arbeid) Kopier av vitnemål og attester
 • Referanseliste (2-3 referanser, navn, tittel, e-post og telefon, samt beskrivelse av relasjon til søker)

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt elektroniske rekrutteringssystem Jobbnorge, vennligst klikk “Søk stillingen”.

Ved utdanning utenfor Skandinavia ber vi om en forklaring på karaktersystemet.

Vi gjør oppmerksom på at all dokumentasjon må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Aktuelle kandidater innkalles til intervju.

Andre opplysninger

Se retningslinjer knyttet til tilsetting i universitetslektorstillinger ved Universitetet i Oslo.

I henhold til Offentleglova § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har en overtakelsesavtale for alle tilsatte med formål å sikre rettighetene til forskningsresultater m.m.

Inkludering og mangfold er en styrke. UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Videre ønsker vi medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju.

Kontaktinformasjon

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS