Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Førstelektor - Midtøstenstudier med arabisk (vikariat)

Søknadsfrist: 01.08.2022

Om stillingen

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerteforsknings- og utdanningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 500 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Institutt for kulturstudier og orientalske språk (IKOS) er ett av sju institutter ved Det humanistiske fakultet. Instituttet har bred kompetanse innenfor studiet av religion og kultur og innenfor språkbaserte områdestudier med særlig vekt på Sør-Asia, Øst-Asia, Midtøsten og Nord-Afrika. Instituttet har flere studieprogrammer, både på bachelor- og masternivå. Av instituttets 110 ansatte er 40 ph.d- og post.doc.stipendiater.

En stilling som førstelektor (SKO 1198) i Midtøstenstudier med arabisk er ledig ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk, Universitetet i Oslo. Stillingen er et vikariat og løper fra 1.12.2022-31.12.2024.

Stillingen innebærer undervisning på BA- og MA-nivå innenfor både arabisk språk og områdestudier (kultur, samfunn, historie og politikk i Midtøsten og Nord-Afrika). Det kan også være aktuelt med veiledning på MA-nivå. Store deler av undervisningen vil foregå på norsk eller et annet skandinavisk språk. Den som blir ansatt forventes å bidra aktivt til utvikling av undervisningen i faggruppen for Midtøstenstudier og ha emneansvar for ett eller flere emner per semester.

Stillingen er en undervisningsstilling som er tillagt 75 % undervisning, 19 % faglig utviklingsarbeid og 6 % administrasjon.

Kvalifikasjonskrav

 • PhD-grad i Midtøsten-studier med arabisk spesialisering
 • Svært gode arabisk-kunnskaper skriftlig og muntlig
 • Svært god fremstillingsevne skriftlig og muntlig på norsk og engelsk
 • personlig egnethet og motivasjon for stillingen

Ved vurdering av søkerne vil det bli lagt vekt på:

 • undervisningskompetanse som omfatter både språk og samfunn/politikk
 • pedagogisk utdanning, pedagogisk virksomhet/undervisningserfaring fra universitet og høgskole eller særlig relevant virksomhet fra andre skoleslag, se Hvordan dokumentere din undervisningskompetanse
 • Kjennskap til og arbeidserfaring med norsk høyskole- og universitetssektor
 • evne til og erfaring med undervisningssamarbeid
 • faglig kompetanse og vitenskapelig produksjon
 • Evne til å umiddelbart begynne å undervise i flere av emnene som tilbys på IKOS våren 2023

Vi tilbyr

Søknaden skal inneholde

 • søknadsbrev som beskriver søkerens kvalifikasjoner og motivasjon for stillingen samt beskrivelse av egen forskning
 • Curriculum Vitae (med oversikt over utdanning, ansettelser, undervisningserfaring, administrativ erfaring og andre kvalifiserende aktiviteter, samt publiserte og upubliserte verker)

Vennligst merk at alle dokumenter må være enten på et skandinavisk språk eller engelsk.

Diplomer, vitnemål, masteroppgaver og lignende skal ikke vedlegges søknaden, men kan bli etterspurt senere.

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt elektroniske rekrutteringssystem, vennligst klikk “Søk stillingen”.

Det benyttes intervju og prøveundervisning i tilsettingsprosessen.

Andre opplysninger

Innenfor sin normale arbeidsplikt og i samsvar med sin faglige kompetanse kan den som ansettes også bli pålagt arbeid utenfor sitt institutt. Ansettelsen skjer med forbehold om de endringer i fagområde og arbeidsoppgaver som arbeidsgiver måtte bestemme.

Vi viser til regler knyttet til ansettelse i universitetslektorstillinger og Regler for praktiseringen av kravet om pedagogisk basiskompetanse ved UiO.

I henhold til Offentleglovas § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har en overtakelsesavtale for alle tilsatte med formål å sikre rettighetene til forskningsresultater m.m.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

Kontaktinformasjon

For spørsmål knyttet til stillingen:

For spørsmål knyttet til hvordan søke stillingen:

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS