Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Førstelektor i filosofi

Søknadsfrist: 31.08.2022

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og utdanningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 500 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk består av fire faggrupper: Filosofi, idéhistorie, kunsthistorie og klassiske språk (gresk og latin). Instituttet er også ansvarlig for examen philosophicum ved UiO. IFIKK har rundt 110 ansatte.

Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk

Om stillingen

To stillinger som førstelektor (SKO 1198) i filosofi er ledige ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk, Universitetet i Oslo.

Stillingene er undervisningsstillinger som er tillagt 75 % undervisning, 19 % faglig utviklingsarbeid og 6 % administrasjon. Stillingene er knyttet til fagmiljøet i filosofi, og de som ansettes vil være en del av dette. Undervisningen vil i første rekke være knyttet til Examen Philosophicum (Exphil), og dessuten noe på filosofiprogrammet. IFIKK organiserer undervisning og eksamen av Exphil for alle programstudentene ved UiO, til sammen ca. 2000 studenter hvert semester. Undervisningen gis som store forelesninger og som mindre seminarer med obligatoriske innleveringer og oppmøte. De som ansettes må være innstilt på å påta seg administrative verv, bl.a. som medlem av råd og komiteer. Innenfor normal arbeidsplikt og faglig kompetanse kan de som blir ansatt også bli pålagt arbeid utenfor instituttet. Ansettelsene skjer med forbehold om de endringer i fagområde og arbeidsoppgaver som arbeidsgiver måtte bestemme.

Kvalifikasjonskrav

 • PhD eller tilsvarende kompetanse i filosofi
 • personlig egnethet og motivasjon for stillingen
 • undervisningserfaring og interesse for pedagogisk utviklingsarbeid
 • de som ansettes må kunne undervise på norsk, svensk eller dansk ved tiltredelse

Ved vurdering av søkerne vil det bli lagt vekt på:

 • pedagogisk utdanning, pedagogisk virksomhet/undervisningserfaring fra universitet og høgskole eller særlig relevant virksomhet fra andre skoleslag, se Hvordan dokumentere din undervisningskompetanse
 • pedagogiske kvalifikasjoner, dokumenterte resultater fra undervisning og veiledning, og evne til å inspirere studenter
 • erfaring fra utarbeiding av lærebøker og kompendier eller erfaring fra nettbasert undervisning/fleksibel læring
 • interesse for og evne til ledelse og administrasjon
 • evne til og erfaring med samarbeid
 • faglig kompetanse og vitenskapelig produksjon

Ved ellers like kvalifikasjoner kan det bli lagt vekt på søkers faglige profil og mulighet til å undervise på områder der filosofiprogrammene har eller vil få undervisningsbehov.

Søkere som ved ansettelse ikke kan dokumentere formell pedagogisk basiskompetanse, må skaffe seg denne kompetansen i løpet av en toårsperiode.

Vi tilbyr

 • lønn fra kr 604 700 til kr 702 100 per år, avhengig av kompetanse i stilling som førstelektor (krever doktorgrad eller tilsvarende)
 • et faglig stimulerende arbeidsmiljø
 • god pensjonsordning i Statens Pensjonskasse
 • gode velferdsordninger
 • mulighet til å søke om opprykk på et senere tidspunkt

Søknaden skal inneholde

 • søknadsbrev som beskriver søkerens kvalifikasjoner og motivasjon for stillingen samt beskrivelse av egen forskning
 • Curriculum Vitae (med oversikt over utdanning, ansettelser, undervisningserfaring, administrativ erfaring og andre kvalifiserende aktiviteter, samt publiserte og upubliserte verker)
 • eventuell publikasjonsliste

Vennligst merk at alle dokumenter må være enten på engelsk eller et skandinavisk språk.

Diplomer, vitnemål, masteroppgaver og lignende skal ikke vedlegges søknaden, men kan bli etterspurt senere.

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt elektroniske rekrutteringssystem, vennligst klikk “Søk stillingen”.

Det benyttes intervju og prøveundervisning i tilsettingsprosessen.

Andre opplysninger

Innenfor sin normale arbeidsplikt og i samsvar med sin faglige kompetanse kan den som ansettes også bli pålagt arbeid utenfor sitt institutt. Ansettelsen skjer med forbehold om de endringer i fagområde og arbeidsoppgaver som arbeidsgiver måtte bestemme.

Vi viser til regler knyttet til ansettelse i universitetslektorstillinger og Regler for praktiseringen av kravet om pedagogisk basiskompetanse ved UiO.

I henhold til Offentleglovas § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har en overtakelsesavtale for alle tilsatte med formål å sikre rettighetene til forskningsresultater m.m.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

Kontaktinformasjon

For spørsmål om stillingen:

For spørsmål om hvordan søke:

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS