LEDIG STILLING VED OSLOMET

Universitetslektor innen helsefaglige emner i bachelorprogammet i vernepleie

Søknadsfrist: 30.07.2022

OsloMet

OsloMet – storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Institutt for atferdsvitenskap har om lag 50 ansatte og 1200 studenter tilknyttet instituttets virksomhet.

På Fakultet for helsevitenskap ved Institutt for atferdsvitenskap er det ledig et vikariat i 100 % stilling som universitetslektor innen helsefaglige emner ved bachelorprogrammet i vernepleie. Vikariatet er ledig fra 1. september 2022 og har en varighet på ett år.

Institutt for atferdsvitenskap har om lag 50 ansatte og 1200 studenter tilknyttet instituttets virksomhet. Les mer om Fakultet for helsevitenskap og Institutt for atferdsvitenskap

Arbeidsoppgaver og ansvar

 • undervise og veilede på bachelorutdanningen i vernepleie
 • undervise og vurdere studenter i praktiske ferdigheter på øvingspost og i praksis
 • utvikle studentaktive læringsaktiviteter
 • bidra til utvikling av studieprogrammet og instituttets faglige virksomhet
 • utføre faglig-administrative oppgaver deriblant emneansvar og sensur

Kvalifikasjonskrav

 • bachelorgrad i sykepleie eller vernepleie og embetseksamen, hovedfag eller mastergrad innenfor helsefag.
 • god muntlig og skriftlig framstillingsevne på et skandinavisk språk/norsk og engelsk.
 • nyere klinisk erfaring

Generelle kriterier for ansettelse i undervisnings- og forskerstilling fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger

Vi vektlegger

 • undervisnings- og veiledererfaring på bachelor- og masternivå
 • pedagogiske evner
 • kjennskap til programplanen for vernepleierutdanningen
 • kjennskap til digitale læringsverktøy
 • kjennskap til databasen VAR Healthcare
 • innsikt i helselovgivningen personlige egenskaper som kan bidra positivt til arbeidsmiljøet

Ønskede personlige kvalifikasjoner

 • har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • god evne til å inspirere og veilede studenter og kollegaer
 • evne til å jobbe selvstendig og vise fleksibilitet
 • er løsningsorientert, har stor arbeidskapasitet og positivt engasjement
 • har evne til å møte studentene som ansvarlige deltakere i egen læring

OsloMet gjennomfører prøving av pedagogiske kvalifikasjoner i forbindelse med intervju.

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

Søknadsprosess

Innen søknadsfristen må du sammen med søknaden laste opp følgende dokumenter:

 • søknadsbrev
 • CV, attester og alle sider av vitnemål
 • 2 referanser med kontaktinformasjon

Vi behandler kun søknader sendt via vårt elektroniske rekrutteringssystem og alle dokumenter må lastes opp for at din søknad skal behandles. Dokumentene må være på et skandinavisk språk eller engelsk. Oversettelser må være autorisert og du må påregne å fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse. Ufullstendige søknader vil ikke bli tatt til vurdering.

Vi tilbyr

 • interessante oppgaver ved Norges tredje største og mest urbane universitet
 • låne- og pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse
 • gode velferdsordninger og et omfattende tilbud av aktiviteter innen kultur og sport

Stillingen lønnes iht til Hovedtariffavtalene i staten og OsloMets lønnspolitikk i 1009 Universitetslektor, lr. 25, ltr. 49 - 68 dvs kroner 454.200 – 626.100 pr. år. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Andre opplysninger

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte:

Studieleder/Avdelingsleder Anette Brogård Antonsen, [email protected], telefon +47 95 84 38 14 Instituttleder Johannes Gjerstad, [email protected], telefon +47 67 23 86 18

Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk ved å benytte knappen nederst på siden ”Logg inn og søk stillingen”.

Søknadsfrist: 30. juli 2022

Ref: 22/03294

OsloMet er Charter & Code sertifisert av EU-kommisjonen med rettigheter til å bruke logoen HR Excellence in Research (HRS4R) og medlem i nettverket EURAXESS som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere. OsloMet har sluttet seg til prinsippene og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i DORA-erklæringen (sfdora.org) (The San Francisco Declaration on Research Assessment). Besøk OsloMet på LinkedIn.

Logg inn og søk stillingen

Powered by Labrador CMS